Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника



Читання про себе.




Читайте также:
 1. Вивчення читацьких інтересів учнів. Уроки позакласного читання.
 2. Етапи роботи з текстом для читання
 3. К самой себе. (1. и 2. унаследовано от Платона.)
 4. Коментоване читання – перший етап аналізу художнього твору.
 5. Методика позакласного читання.
 6. Методика Уеста. Методика навчання читання.
 7. Навчання читання
 8. Навчання читання.
 9. Навчання читання.
 10. Розвиток навичок читання

Учні читають, не рухаючи губами, без відтворення звуків.

 

19. Вибіркове читання.

За завданням учителя або іншого учня діти, використовуючи швидке читання та зорову пам'ять, знаходять певні частини тексту та зачитують їх.

 

Знайти в тексті та прочитати:

слово — найдовше, найкоротше двоскладове, трискладове...;

розповідні, питальні, окличні речення;

речення, що складаються з одного, двох, трьох слів;

діалог;

пестливі, згрубілі слова;

слова, що рідко використовуються в нашому мовленні;

складні слова;

речення, що потрібно читати голосно, тихо, сумно, весело піднесено;

характеристику дійової особи;

опис, пейзажі.

 

20. Підвищення техніки читання

Висока швидкість читання дає можливість людині знайомитися з більшою кількістю друкованого матеріалу, тобто більше читати книг, журналів.

 1. на дошці записуються речення і закриваються. Потім на деякий час відкриваються, щоб учні прочитали. За допомогою запитань учитель перевіряє, що учні встигли прочитати.
 2. Роздати учням вирізки за певними текстами чи картки, покладені так, щоб тексту не було видно. За сигналом учителя учні відкривають аркуші і протягом певного часу, що його визначає вчитель, читають. Після цього учитель запитує зміст прочитаного.
 3. «Змагання» в читанні певної частини твору. За сигналом учні починають і кінчають читати, а потім дають відповіді на запитання вчителя.
 4. На дошці записуються питання, учні повинні знайти рядки в тексті книги, які будуть відповіддю на поставленні питання.

21. Основні завдання уроків читання

Читання як предмет у початкових класах являє собою систему навчальних занять, які забезпечують розвиток навичок свідомого, правильного, швидкого, виразного читання, повідомлення дітям знань про природу, суспільство і здійснення виховних завдань.

Завдання читання – формування уявлень про навколишній світ, здобуття знань, удосконалення навичок читання, збагачення словника учнів, вироблення вміння висловлювати думки в усній і письмовій формі.

Завданням уроків читання в 1-4 класах є вироблення навичок правильного, свідомого, виразного і в міру швидкого читання, уміння працювати над текстом твору, самостійно, вдумливо читати книги. Головне місце на уроці повинно бути відведено читанню і роботі над текстом. Класне читання формує навички самостійної роботи над книгою, які учням треба закріпити в позакласному читанні. Отже, завдання уроків читання – навчити учнів працювати над книгою, прищепити любов до неї.




Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 12; Нарушение авторских прав







lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты