Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Дайте характеристику соціального патронажу як технології соціальної роботи.
Соціальний патронаж (лат. — покровитель, оборонець) — особлива форма захисту прав особистості, майна недієздатних та інших громадян у випадках, передбачених законом. Патронаж передбачає проведення в домашніх умовах профілактичних, оздоровчих санітарно-просвітницьких заходів, надання соціальних послуг.

Патронаж (від фр. patronage — заступництво) — вид соціального обслуговування, переважно вдома, клієнтів групи ризику, який полягає в постійному соціальному нагляді, регулярному відвідуванні їх жител соціальними працівниками, наданні їм необхідної економічної, матеріально-побутової допомоги і, проведенні нескладних медичних маніпуляцій і так далі.

Патронаж до теперішнього часу займає одно з основних місць в соціальному обслуговуванні літніх людей та інвалідів, що знаходяться в домашніх умовах, позбавлених допомоги своїх близьких та нездатних до повноцінного пересування і самообслуговування. Соціальні працівники регулярно (зазвичай не рідше двох раз на тиждень) відвідують таких клієнтів, надають допомогу в придбанні продуктів і приготуванні їжі, прибиранні приміщення і проведенні гігієнічних процедур, допомагають здійснювати комунальні платежі, поштові відправлення та інші необхідні та здійснювані поза домом дії.

Крім того, навчені соціальні працівники можуть здійснювати елементарні медичні маніпуляції, наприклад виміряти тиск, зробити масаж і тому подібне

Як правило, патронаж є альтернативою направлення клієнта до стаціонарної соціальної або медичної установи.

З розширенням сфери соціального обслуговування на інші групи населення патронаж був поширений на сім'ї, в яких є дорослі інваліди або діти-інваліди, на неповні сім'ї і неповні розширені сім'ї, в яких дітей виховують бабуся та дідусь, оскільки покоління батьків відсутнє, найчастіше в силу асоціального способу життя, і т. д.

Здійснення патронажу сім’ї потребує дотримання низки етичних прин­ципів: самовизначення клієнта, добровільність прийняття допомоги, конфіденційність, тому завжди слід інформувати сім'ю про візит спе­ціаліста і його цілі.

Патронаж може проводитися з такими цілями:

· діагностики: ознайомлення з умовами життя, вивчення можли­вих факторів ризику, дослідження проблемних ситуацій;

· контролю: оцінка стану сім'ї і дитини, динаміка проблеми, ана­ліз ходу реабілітаційних заходів, виконання батьками рекомендацій тощо;

· адаптивно-реабілітаційної допомоги (освітньої, психологічної, посередницької).

Патронаж має епізодичний характер або регулярний, залежно від розробленої стратегії щодо конкретної сім'ї.

Соціально-педагогічний патронаж — це взаємодія різних установ, спеціалістів для виховання дітей, їхньої соціалізації та адаптації до умов соціального сере­довища. Вона також передба­чає надання різних видів освіт­ньої, психологічної, виховної та посередницької допомоги дитині.

Здійснення соціально-пе­дагогічного патронажу можна поділити на декілька етапів, а саме: робота починається зі звернення батьків, вчителів, класного керівника, адміні­страції навчального закладу або однокласників — з підго­товчого етапу.

Соціальний патронаж звільнених осіб — комплекс заходів державної підтримки та допомоги звільненим особам, які здійснюються з метою сприяння цим особам у працевлаштуванні, професійній переорієнтації та перепідготовці, створення належних житлово-побутових умов, запобігання впливу на них криміногенних факторів.


 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 79; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты