Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІгри та вправи на розвиток граматичної сторони мовлення
Читайте также:
  1. Артикуляційні вправи
  2. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Україні.
  3. Вправа на розвиток писемного мовлення
  4. Вправи для пальчиків
  5. Вправи на прогнозування форми слова
  6. Економічний розвиток, його сутність, цілі та принципи
  7. Етапи навчання писемного мовлення. Система вправ.
  8. Історія становлення і розвиток дитячих та юнацьких організацій. Принципи їх діяльності. Сучасний стан розвитку дитячих та юнацьких організацій в Україні.
  9. Категоріальні якості риторичного мовлення: правильність, естетичність, доречність та зрозумілість (ясність).

 

До 4-5 років дитина практично повністю оволодіває граматич­ною будовою рідної мови. Тому слід звернути увагу, наскільки правильно вона оформлює ре­чення (за граматичною будовою): чи вміє користуватися словотво­ром для утворення нових слів, чи правильно узгоджує слова, чи звертає увагу на помилки у влас­ному та чужому мовленні, чи вміє виправити допущену помилку, чи не пропускає головні члени ре­чення.

Не ігноруйте запитання дитини: «Що це? А як воно називається? З чого воно зроблене? Навіщо це?» та ін. Ці запитання — законо­мірний етап у розвиткові словника дитини, її пізнавальної діяльності в цілому. Давайте відповіді у дос­тупній для дитини формі, переко­найтесь, що вона вас зрозуміла.

Якщо у дитини виникають певні труднощі під час виконання зав­дання або їй важко дати відповідь, допоможіть їй: задайте навідне питання, розтлумачте будь-яке питання, приводячи свій приклад.

Запропоновані нами ігри та впра­ви допоможуть дітям засвоїти основ­ні граматичні категорії — роду, числа та відмінка, а також навчитися, ви­користовуючи суфікси, утворювати присвійні та відносні прикметники, вживаючи префікси — дієслова.

Граючи з малюком, ви непомітно для нього, у цікавій та доступній фор­мі зможете визначити, чи правильно ваш малюк вживає відмінкові закін­чення, чи розрізняє рід предметів.

Якщо дитині виповнилося 4,5 ро­ки і вона припускається численних помилок у мовленні — зверніться за допомогою до логопеда, про­довжуючи в ігровій формі самостій­ні заняття з дитиною.

 

Гра 1 Мета: розвити зорову увагу та пам'ять. Формувати уміння утворювати гра­матичні форми слів, що познача­ють назву одного предмета. 1 День-ніч Дорослий кладе на стіл кілька іграшок і пропонує дитині за­пам'ятати їх. Потім пояснює умови гри: коли я скажу: «Ніч», ти заплющиш очі, а я тим часом схо­ваю одну з іграшок. Коли скажу: «День», ти розплющиш очі і спробуєш визначити, якої саме іграшки не стало. Наприклад: не стало оленя, ляльки, чаплі, козеняти і т.п. Потім правила гри дещо змінюються. Малюк мусить за­пам'ятати, у якому порядку стоять іграшки. Коли дорослий говорить «Ніч», дитина заплющує очі, а він тим часом міняє іграшки місцями. При слові «День» дитина розплющує очі і намагається поставити іграшку на своє місце.
Мета: формувати уміння утворю­вати граматичні форми слів, що позначають назви предметів (іменників). Якомога більше розмовляйте з ди­тиною, спонукайте її до запитань. По­яснюючи, говоріть чітко, виразно, спо­кійно. Переконай­тесь у тому, що ма­люк розуміє зна­чення всіх слів. За потреби у присут­ності дитини звер­ніться до словника. Гра Розумні долоньки Починаючи гру, дорослий показує дитині свої руки, примовляючи: Дві руки, дві, руки не малі. Гарно вміють працювати рученьки мої! Потім бере руки дитини в свої і продовжує: Дві рученьки, дві, обидві малі. Вміють гарно гратися рученьки твої. Давай рученьками грати, голівкою працювати. Дорослий, плеснувши своїми долонями по дитячих доло­ньках, задає дитині питання. Плеснувши своїми долоньками по долонях дорослого, дитина «повертає» відповідь. Відповідь повинна бути однослівною. Приблизний перелік запитань: 1. Чим миють руки? (водою, милом) 2. У мене є зошит і ручка. А чого у тебе немає? (зошита, ручки) 3. Кому ти подаруєш книгу? (мамі, другу) 4. Кого можна побачити в зоопарку? (мавпу, слона) 5. На чому можна їздити? (на машині, санчатах) 6. Яких іграшок багато в магазині? (ляльок, м'ячів) 7. Кому ти даси їсти? (курчатам, кролям) 8. Що тобі купив тато? {цукерки, тістечка) 9. Чим ти любиш малювати? (фломастерами, олівцями)

 Оволодіння зв'язним мовленням — тривалий, цілеспрямований та складний процес. Він починається з поступового формування у дитини уміння складати ре­чення, поширювати їх, правильно узгоджу­вати слова, використовувати прийменни­ки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Дуже важливим показником підготовки дитини до школи є вміння переказу­вати текст. Спочатку це відбувається за допомогою ілюстрацій, навідних питань, з опорою на план, а згодом — самостійно, далі — з придумуванням власного продов­ження розповіді. На початкових етапах використовуються тексти, зміст яких роз­бирається за питаннями.
Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 54; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты