Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання функції забезпечення якості на етапі "Виробництво".
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя та його допомогою.
  4. Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  6. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  7. Аналіз ефективного виконання програми
  8. Аналіз узагальнюючих показників якості продукції
  9. Аналіз якості виготовленої продукції.
  10. Антитерористичні дії та порядок роботи командира підрозділу, частини при організації виконання завдань щодо боротьби з незаконно створеними збройними формуваннями

Забезпечення якості продукції в процесі виробництва досягається за рахунок ефективного управління всією сукуп­ністю робіт щодо забезпечення її виготовлення:

• планування та організація робіт з технологічного (технічного) контролю та діагностики обладнання;

• метрологічне забезпечення виробництва;

• контроль та випробування продукції на різних стадіях виробництва;

• контроль технологічної дисципліни;

• проведення профілактичного та планово-попереджу­вального ремонту обладнання;

• забезпечення якості виготовлення інструменту, осна­щення, пристроїв;

• атестація виробництва, технологічних процесів, робо­чих місць, обладнання, оснащення, інструменту, деталей та складових одиниць витрат на забезпечення якості продукції власного виробництва;

• забезпечення якості під час внутрішнього та міжце­хового транспортування;

• функціонування системи обліку та оцінки витрат на забезпечення якості продукції.

На всі виробничі процеси впливають різні фактори, що можуть призвести до відхилень процесів від установлених значень. Показником ефективності системи управління є час її регулювання, а саме: проміжок часу між появою відхилення та виконання коригувальної дії. Цей час регулювання може бути зменшений за рахунок застосування ефективних засобів виявлення та аналізу відхилень. Такої мети можна досягнути, застосовуючи системи контролю або інші системи спостере­ження за процесом у спеціальних точках виробництва.

Виконання функції забезпечення якості на етапі "Перевірка".

У системі якості доцільно проводити такі основні види контролю, випробувань та обстежень:

• вхідний контроль та контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів та складальних одиниць;

• контроль за готовою продукцією та її випробуванням;

• контроль за параметрами обладнання, оснащення, інструментом, системами;

• контроль за енергозабезпеченням та виробничим сере­довищем, системою транспортування;

• контроль за дотриманням технологічної дисципліни та конструкторський контроль і нагляд за виробництвом;

• метрологічний контроль та нагляд;

• аналіз рекламацій (внутрішніх та зовнішніх).

Роботи з контролю та випробувань повинні бути добре спланованими та задокументованими.У системі якості необхідно встановити баланс між різними видами контролю продукції, а саме: вхідним, у виробництві готової продукції, за обсягом. Обсяг цих робіт залежить від очікуваного рівня якості, від засобів контролю, що є на підприємстві.


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты