Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. Навчально-методичні матеріали
Навчально-методичні матеріали

для забезпечення самостійної роботи студентів

з дисципліни “Історія України”

Спеціальності 5.130107

“Агрономія”

Укладач: Рибалко Євген Вікторович – викладач історії, спеціаліст.

 

Рецензент: Купінська Тетяна Леонідівна – голова циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін, спеціаліст ІІ категорії.

 

 

В даній роботі розкриті різноманітні методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів другого курсу з дисципліни “Історія України” – від запам’ятовування до конспектування, складання нотаток, розгорнутих планів і хронологічних таблиць.

Методичні рекомендації викладені в зазначеній роботі розраховані на студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

На вивчення історії України згідно з начальним планом виділяється 54 години. Із них 30 – аудиторні, 24 – самостійні.

Для самостійного вивчення студентам виділено 12 тем:

1. Українські землі у найдавніші часи

2. Галицько-Волинське князівство

3. Визвольна війна українського народу в середині ХVІІ ст. Утворення козацької держави

4. Українські землі у складі Російської та Австро-Угорської імперій у першій половині ХІХ ст.

5. Українські землі в другій половині ХІХ ст.

6. Україна початку ХХ ст.

7. Україна в період Першої світової війни

8. Українська національно-демократична революція (1917-1920 рр.)

9. УРСР в умовах НЕПу

10. Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

11. Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.)

12. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 1950-х рр.

Форми самостійної підготовки різноманітні – від звичайного запам’ятовування до конспектування, складання нотаток, розгорнутих планів, хронологічних таблиць, читання художньої літератури відповідного історичного спрямування.

Мета даної роботи – допомогти студентам в підготовці до самостійної роботи.

 

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У НАЙДАВНІШІ ЧАСИ

1. Початки людської цивілізації на території України.

2. Перші державні утворення в Північному Причорномор’ї та в Криму.

3. Східні слов’яни в давнину.

 

ЛІТЕРАТУРА

Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Донецьк, 2003, с. 16-26.

Довідник з історії України. Том 2. За редакцією І. Підкови та Р. Шуста. – К., 1995, с. 40

Дорошенко Д. І. Історія України в 2-х томах. Том ІІ. – К., 1991, с. 27-42.

Полонська-Василенко Н. Історія України. Том 1. – К., 1995, с. 39-82.

 

На терені України стародавні люди з’явилися близько 1 млн. років тому. Україна, як і Європа в цілому, не належала до ареалу антропогенезу, тобто регіону, де відбувався найперший етап еволюції. Найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Кавказ та Балкани.

Першою суспільною організацією людей було первісне стадо. З VI по ІІІ тисячоліття до нашої ери тривала нова кам’яна доба (неоліт). В цей період відбулася так звана “неолітична революція” – перехід від присвоюючи форм господарства до відтворюючих.

Розвиток землеробства і скотарства призвів до певної “прив’язки” людей до місцевості, а значить до осілого способу життя. В енеоліті відбувається перший великий суспільний поділ праці – відокремлення скотарства від землеробства. Поступово первісне суспільство вступає в період розкладу, оскільки виділяється як основний його осередок патріархальна сім’я.

Першим народом, що мешкав на території України й ім’я якого зберегли писемні джерела, були кіммерійці (1500-700 рр. до н. е.).

Кіммерійці першими на території України освоїли технологію залізного виробництва із болотяних руд і металообробку, що суттєво покращило їх озброєність. Їх можна класифікувати як міжплемінний союз на чолі з вождями-зверхниками.

Кіммерійців витіснили скіфи (VII-III ст. до н. е.), які населяли територію Сучасної Південної та Південно-східної України. Скіфи переважали кіммерійців чисельністю, військовою організацією, оскільки їх очолювали царі, що володіли необмеженою владою на відміну від кіммерійців, які не мали єдиного керівництва. Скіфи поділялися на дві великі групи: скіфи-землероби і скіфи-скотарі, що вели в основному кочовий спосіб життя.

У ІІІ ст. до н. е. скіфів витісняють сармати (алани, роксолани, язиги). Їх назву виводять з іранської мови, де вона означає “оперезаний мечем”. Вони встановили не єдине однорідне плем’я, а союз споріднених племен, які нерідко ворогували між собою. На відміну від скіфів, значну роль в житті сарматів відігравали жінки.

В цей же час, з кінця VII ст. до н. е., греки засновують на Північному Причорномор’ї свої міста колонії: Тір (в гирлі Дністра), Ольвію (на Південному Бузі), Херсонес, Пантікапей, Феодосію (в Криму). За устроєм ці держави були демократичними (Ольвія, Херсонес) чи аристократичними (Пантікапей, до утворення Боспорського царства) республіками або монархією (Боспорське царство).

Одним з найдавніших народів, що населяв Європу, були слов’яни. З приводу походження слов’ян існують дві основні теорії: 1) міграційна (слов’яни прийшли на свою нинішню територію); 2) автохтонна (слов’яни є споконвічними жителями Східної Європи).

Перші писемні згадки про слов’янські племена під іменем венедів відносяться до І-ІІ ст. до н. е.

Економічною основою східнослов’янського суспільства була родова власність на землю. Слов’яни вели осілий спосіб життя, що сприяло розвитку у них орного землеробства – основи господарства. У давніх слов’ян існували різні види ремесел (залізодобувне, залізо обробне, гончарне, косторізне).

Питання, які студент повинен самостійно вивчити і висвітлити на співбесіді з викладачем:

1. Як ви вважаєте, кіммерійці, скіфи, сармати сприяли становленню державотворчої традиції на території України чи навпаки гальмували цей процес? Аргументуйте.

2. Розкрийте причини виникнення античних міст-держав Північного Причорномор’я.

3. Перелічите теорії виникнення слов’ян. Коротко охарактеризуйте кожну з них.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты