Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. Грушевський М. Ілюстрована історія України
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1990, с. 490-514.

Крип’якевич І. Історія України. – К., 1992, с. 261-373.

Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1991, с. 255-416.

Кормич Л., Багацький В. Історія України. Підручник. – К., 2004, с. 218-246.

Вивчаючи цю тему, студенти повинні уяснити, що перша половина ХІХ ст. займає особливе місце в історії України. В соціально-економічному відношенні це був період крайнього загострення суперечностей між виробничими силами, що невпинно розвивалися і феодально-кріпосницькою системою, яка гальмувала поступальний розвиток капіталізму на українських землях. Монархічні режими царської Росії та габсбурзької Австро-Угорщини постійно вдосконалювали механізм колоніального режиму в Україні і були головними натхненниками посилення соціального та національного гноблення її народу. В ідейно-політичному та культурному відношеннях в цей час відкрилися нові можливості для розгортання масового руху грядущих за національне відродження.

Приступаючи до розгляду теми, студенти повинні зосередити свою увагу на проведенні урядами Росії та Австро-Угорщини нового адміністративного поділу.

Лівобережжя, Слобожанщина, Правобережжя та Південь входили до складу Російської імперії, які ділилися на 9 губерній, які входили до 3-х генерал-губернаторств.

Решта українських земель – Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття належали Австро-Угорщині.

Як і в Росії, так і в Австро-Угорщині у першій половині ХІХ ст. реакційна політика урядів створювала сприятливі умови для посилення соціального гноблення трудящих України і, перш за все, селянства, вони захищали інтереси українських і польських поміщиків. Панщина досягла 4-6 днів на тиждень, а то й у неділю. Селяни мусили виконувати різноманітні повинності, платити різні грошові й натуральні оброки.

Однак слід відзначити, що в першій половині ХІХ ст. спостерігалося формування нових капіталістичних відносин: розвиваються товарно-грошові відносини, поширюється товаризація господарства, руйнується його натуральний характер, зростає капіталістична і занепадає поміщицька промисловість, поглиблюється розшарування селянства, ширше застосовується вільнонаймана праця та машини, складаються нові класи – наймані робітники і буржуазія, формується загальнодержавний ринок.

Вивчаючи друге питання зверніть увагу, що соціально-політичний рух трудящих України у першій половині ХІХ ст. віддзеркалювався в багатьох формах і проявах.

Таким чином, у першій половині ХІХ ст. в Україні відбувався активний процес розкладу і кризи феодально-кріпосницького ладу, і в його надрах стали формуватися капіталістичні відносини. Уряди Росії і Австро-Угорщини посилювали соціальне та національне гноблення українського народу, нещадно придушували його визвольну боротьбу.

Питання, які студент повинен самостійно вивчити і висвітлити на співбесіді з викладачем:

1. Дати характеристику нового адміністративного поділу України в першій половині ХІХ ст.

2. Які приклади свідчать про зростання колоніального гніту?

3. В яких галузях економіки України найбільш помітним було зародження капіталістичних відносин у першій половині ХІХ ст.?

4. Схарактеризувати характер і форми антикріпосницьких виступів народних мас.

Розкрити зміст таких категорій і понять: панщина, чумацтво, урочна система, військові поселення, народне ополчення, генерал-губернаторство.

Скласти хронологію повстанського руху на українських землях в першій половині ХІХ ст.

Проблемні питання:

1. Що свідчило про кризу феодально-кріпосницької системи та формування капіталістичних відносин в Україні в першій половині ХІХ ст.

2. Який вплив на розвиток руху за національне відродження н6а західноукраїнських землях справила “Руська трійця”?

 

Підготувати реферати:

1. Літературна і громадсько-політична діяльність І. П. Котляревського.

2. Проблеми національного відродження українського народу у творах Т. Г. Шевченка.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты