Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛІТЕРАТУРА. Полянська-Василенко Н. Історія України
Полянська-Василенко Н. Історія України. – К., 1991, с. 418-437

Кормич Л., Багацький В. Історія України. Підручник. – К., 2004, с. 278-285

 

При розгляді першого питання запропонованої теми необхідно звернути увагу на економічні основи розвитку українського суспільства: Україна займала питому вагу в економічно-господарському ринку Росії, на Україну припадало 20% загальної кількості промислових підприємств, 14% – робітників, 17% – виробленої продукції, виплавка заліза – 57%, чавуну – 51%, сталі – 52%, видобуток вугілля – 65%.

- В Україні діяло 30 синдикатів: “Продамет”, “Продвагон”, цукрово заводчиків і т. д.

- Сільське господарство розвивалося капіталістичним шляхом.

- Існували кріпосницькі залишки, поміщицьке землеволодіння.

Піднесення соціально-економічного розвитку змінилося економічною кризою 1900-1903 рр., що призвело до загострення класових суперечностей, помножених на тяжке національне гноблення з боку російського царизму.

Таким чином, весь хід соціально-економічного та політичного розвитку України підводив до того, що на початку ХХ ст. тут склалися всі об’єктивні умови для буржуазно-демократичної революції. Ще в період кризи 1900-1903 рр. по Україні прокотилися страйки і демонстрації, повстання. Україна наближалася до буржуазно-демократичної революції, яка почалася 9 січня 1905 р. найвищої точки революційна боротьба досягла 16 грудня 1905 р. – це повстання в Горлівці.

Далі треба показати роль і місце національно-визвольного руху в революційних подіях, утворення і зростання діяльності політичних партій.

Підводячи підсумки, слід звернути увагу на те, що революція 1905-1907 рр. охопила всі верстви населення України, що найвищим її здобутком було скасування ганебного указу царя (1876 р.) про заборону видання книг українською мовою.

При розгляді другого питання студентам слід зупинити увагу на характеристиці Столипінської аграрної реформи, її значенні для подальшого розвитку капіталістичних відносин на селі. Треба показати, що період реакції і жорстоких репресій з боку самодержавства був неспроможний запобігти розвиткові національно-революційного руху в Україні, назріванню нового рішучого виступу проти російського царизму.

Розглядаючи питання про соціально-політичний та громадський рух в Україні напередодні Першої світової війни, слід звернути увагу на питання про зміни в економічному розвитку України на рубежі 1910-1914 рр. і показати піднесення революційного і національного рухів в цей період.

 

Питання, які студент повинен самостійно вивчити і висвітлити на співбесіді з викладачем:

1. Як розвивалася промисловість України на початку ХХ ст.?

2. Які нові риси з’явилися в сільському господарстві, що гальмувало його розвиток?

3. Доведіть на прикладах, що на початку ХХ ст. в Україні виникла революційна ситуація.

4. Дати характеристику політичним партіям, які виникли в Україні напередодні революції 1905-1907 рр.

5. Розкрити хід революції 1905-1907 рр., місце і роль національно-визвольного руху, результат революції.

6. Яке місце займали українські депутати в І, ІІ і ІІІ Державних Думах?

7. Розкрити позитивні і негативні риси в діяльності політичних партій України в період реакції.

8. В чому сутність аграрної політики уряду П. Столипіна?

 

Проблемне завдання:

Доведіть на прикладах, що напередодні Першої світової війни в Україні виникла революційна ситуація.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 48; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты