Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗагальні поняття інформаційної політики
Читайте также:
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. I. Загальні положення
  3. IV. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
  4. IV. Загальні організаційно-методичні вказівки
  5. Oсновнi термiни i поняття
  6. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  7. V Загальні організаційно-методичні вказівки
  8. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  9. V. Загальні організаційно-методичні вказівки
  10. А) Загальні положення

 

Політика — з грецької перекладається як державна діяльність. Однак ця багатозначна філософська категорія має низку потрактовувань. У широкому розумінні — це суспільні відносини, що означають:

— цілі і завдання певних класів та прошарків;

— методи і засоби досягнення цих цілей і завдань;

— події і питання міжнародних відносин;

— характер діяльності політичних партій, інших громадських організацій;

— лінію поведінки в чому-небудь, ставлення до чого-небудь чи кого-небудь;

— певний, зокрема і хитрий та ухильний, спосіб дій, спрямований на досягнення певної мети. Та, передусім, політика — це загальний напрямок, характер діяльності держави — цієї найважливішої структурної форми організації суспільства та влади. Тому часто вживається словосполучення державна політика, під яким слід розуміти напрямки діяльності держави у тій чи тій галузі суспільного життя. Державна політика поділяється на внутрішню і зовнішню.

Внутрішня державна політика багатоаспектна, охоплює практично кожну галузь суспільного життя. Наприклад, цілі, завдання і дії держави, спрямовані на розвиток важкої індустрії, є складовою частиною промислової політики, яку здійснюють від імені держави відповідні міністерства. Ця політика найбільше цікавить значну частину населення, зайняту у цій галузі та проживаючу у промислових районах, оскільки стосується безпосередньо її життєвого рівня і побуту. Та є такі галузі, діяльність держави щодо яких зачіпає інтереси всього, або більшості, населення. Серед них такі:

— соціальна політика держави, що має бути спрямована на всезагальне забезпечення добробуту всього народу;

— економічна політика, покликана створити матеріальну основу успішного вирішення соціальних завдань;

— фінансова політика, що забезпечує стабільність національної валюти, нормальну діяльність банкової системи тощо;

— культурно-освітня політика стосується духовної сфери суспільства;

— демографічна політика включає низку загальнодержавних заходів щодо стимулювання народжуваності та продовження середньої тривалості життя людини;

— екологічна політика спрямована на гармонізацію відносин людини і природу, захист і збереження довкілля;

— регіональна політика стосується планомірного розвитку областей і районів, зближення життєвого рівня людей у столиці та глибинці.Перелік мшсіш иродолжити.

Зовнішня державна політика охоплює весь спектр міжнародних відносин. Вона включає такі компоненти:

— встановлення дипломатичних зв'язків з іншими країнами;

— участь у міжнародних організаціях, блоках, альянсах;

— підписання міжнародних угод;

— визначення стратегічного партнерства;

— міжнародна торгівля;

— здійснення разом з іншими державами спільних економічних проектів;

— вироблення відповідного режиму при перетині державного кордону;

— участь у миротворчих акціях під егідою ООН тощо.

Державна інформаційна політика охоплює як внутрішні, так і зовнішні аспекти діяльності країни. Внутрішня політика спрямована на якомога ширше

задоволення інформаційних потреб власного суспільства; зовнішня — на створення відповідного позитивного образу держави у світі, інформування світового громадянства про політичний, економічний, духовний, культурний, інвестиційний клімат в Україні тощо.

ст. 147

 

Інформаційно-комунікативна сфера займає особливе місце в політичних пріоритетах державної політики в Україні. Це пояснюється:— по-перше, тенденціями зростання світових процесів глобалізації, в яких провідну роль відіграють комунікативно-інформаційні технології;

— по-друге, вирішальним значенням комунікації у взаєминах держави із суспільством;

— по-третє, особливим станом української дійсності, на які вплинули складні умови історичного розвитку.

Про ці умови треба сказати окремо.

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты