Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Конституція України вiд 28.06.1996 p
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. I. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
  3. Internet-джерела
  4. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  5. Б. Непряме джерело
  6. Библиографический ͺсписок
  7. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  8. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

 

 

1. Конституція України вiд 28.06.1996 p. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 2003. –– № 18 –– 22. –– Ст. 144.

3. Земельний кодекс України від 25.01.2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3. – Ст. 2.

4. Кодекс законів про працю України вiд 10.12.1971 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 1971. –– № 50. –– Ст. 375.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 2003. –– № 40 — 44. –– Ст. 356.

6. Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 08.05.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 19. Ст. 98.

7. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 09.12.2005 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 49. — С 2580. — Ст. 517.

8. Закон України «Про будівельні норми» від 05.02.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 5. — С. 125. — Ст. 41.

9. Закон України «Про відходи» від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. –– 1998. –– № 36. –– Ст. 242.

10. Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 26.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. –– 2002. –– № 30, Ст. 204.

11. Про державний земельний кадастр від 24.02.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. 2012 — № 8. — С. 348. — Ст. 61.

12. Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» від 01.08.2003 р. 25800/2003 // Офіційний вісник України. — 2003. — № 29, стор. 29, Ст. 1432.

13. Закон України «Про державну службу» від 28.12.1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

14. Закон України «Про екологічну мережу України» від 05.11.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 45. — стор. 1841, Ст. 502.

15. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 05.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. 1994 — № 27. — Ст. 218.

16. Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 16.07.2004 // Відомості Верховної Ради України. 2004. — № 29. — Ст. — 367.17. Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000—2015 роки» від 24.11.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 47. — Ст. 405.

18. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.10.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. 2011. — № 40. — Ст. 404.

19. Закон України «Про землеустрій» від 05.09.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 36. — Ст. 282.

20. Закон України «Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» від 13.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 15. — Ст. — 73.

21. Закон України «Про меліорацію земель» від 17.03.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 11. — Ст. 90.

22. Закон України «Про міжнародні договори України» від 10.12.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 50. — Ст 540.

23. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 28.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20. — Ст. 190.24. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 13.04.2001 р. Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 15, — Ст. 73.

25. Закон України «Про оренду землі» від 17.11.1998 р. // Відомості Верховної Ради Українию. — 1998. — № 46. — Ст 280.

26. Закон України «Про основи містобудування» від 29.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст 683.

27. Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 30.06.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 26. — Ст 218.

28. Закон України «Про охорону земель» від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 139. — Ст. 123.

29. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 08.10.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст 546.

30. Закон України «Про охорону праці» від 08.12.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.

31. Закон України «Про оцінку земель» від 09.04.2004 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст 229.

32. Закон України «Про пестициди і агрохімікати» від 04.04.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 14. — Ст 91.

33. Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 04.07.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 27. — Ст 198.

34. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 26.08.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 34. — Ст 343.

35. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 22.10.2010 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41, / № 41 — 42; № 43; № 44 — 45. — Ст 529.36. Закон України «Про стандартизацію» від 03.08.2001 р. //Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 31. — Ст 145.

37. Закон України «Про топографо—геодезичну і картографічну діяльність» від 12.02.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5. — Ст. 46.

38. Закон України «Про фермерське господарство» від 19 черв­ня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 139. — Ст. 221

39. Указ Президента України «програму інтеграції України до Європейського союзу» від 14.09.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — Cт. 22

40. Постанова Кабінету Міністрів України «Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведения робіт з рекультивації порушених земель» від 17 грудня 2008 р. // Урядовий кур'єр. — 2008. — № 245. — Ст. 27.

41. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення природно—сільськогосподарського, еколого—економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель» від 26 травня 2004 р. № 681 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 21. — С 51.

42. Розпорядження Кабінету Міністрі України «Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 pоку» від 17 жовтня 2007 р. № 880 р. // Офіційний вісник України. — 2007. — № 79. — Ст. 2962.

43. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення» від 26 лютого 2004 р. № 51 // Офіційний вісник України. — 2004. — № 13. — Ст. 922.

44. Наказ Державного агентства України по земельних ресурсах «Про Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок» від 4 січня 2005 р. № 1 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 4. — Ст. 236.

45. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань : У 6 т. / Міністерство охорони здоров'я України. Головне санітарно-епідемічне управління / [під заг. ред. В.Ф. Марієвського]. — K., 1995. — Т. 1.Ч. 1. — 1995. — С. 37—138. — (Нормативні директивні правові документи).

46. Анахасян Р. Л.Проблемы инкорпорации нормативно—правовых актов России : автореф дисс. ... к.ю.н.: спец. 12.00.01 / Р. Л. Анахасян. — Сочи, 2009. — 19 с.

47. Андрейцев В. І.Земельне право і законодавство суверенної Украї­ни : Актуальні проблеми практичної теорії / Андрейцев В. І. — К. : Знан­ня, 2005. — 445 с.

48. Андрейцев В. І.Колізії як нагальна передумова кодифікації еко­логічного законодавства / В. І. Андрейцев // Колізії у законодавстві Ук­раїни: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. (Київ, 23—24 жовтня 1995 р.) / [редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова) та ін.]. — К.: Генеза, 1996. — К., 1996. — С 57—60.

49. Андрейцев В. І. Правові засади земельної реформи і привати­зації земель в Україні: навч.—практ. посіб. / В. І. Андрейцев. — К.: Істина, 1999. — 320 с.

50. Арт Л. Ф.Систематизація понять в актах російського законодав­ства / Л. Ф. Арт // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.—практ. конф., жовтень 1999 р. / Ін—т законодавства Верхов. Ради України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (го­лова) та ін.]. — К., 1999.— С. 82—85.

51. Бенцаровський Д. Земля — мати, будьмо її гідними синами / Д. Бенцаровський II Урядовий кур'єр. — 2005. — 6 січня. — С. 8.

52. Буяков А. Ю.Юридические коллизии и способы их устранения : автореф. дисс. ... д.ю.н. : спец. 12.00.01 / А. Ю. Буяков. — Саратов, 2005. — 34 с.

53. Вівчаренко О. А. Правова охорона земель в Україні: монографія / О. А. Вівчаренко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 333 с.

54. Ворошилов В. Екологічний моніторинг в Україні та його правове забезпечення / В. Ворошилов // Громадська думка про правотворення. – 2013. — № 21. – С. 19—25.

55. Граціанов А. І.Консолідація як форма упорядкування законодав­ства / А. І. Граціанов // Держава і право : зб. наук, праць. Юридичні і політичні науки. — 2001. — Вип. 12. — С. 11—13.

56. Дубовик О. Л. Международно—правовая охрана окружающей среды / О. Л. Дубовик // Экологическое право : учеб. / О. Л. Дубовик, Л. Кремер, Г. Люббе—Вольфф. — М.: Эксмо, 2005. — С. 768.

57. Екологічне право України : підруч. / за ред. В. К. Попова і А. П. Гетьмана. — X.: Право, 2001. — 480 с.

58. Екологічне право : Особлива частина : підруч. [для студ. юрид. вузів і фак.]: Повний акад курс / [за ред. акал, АПрН В.І. Андрейцева]. — К. : Істина, 2001. — 544 с.

59. Євграфов П. Б.Роль кодифікаційних актів у формуванні системи законодавства України / П. Б. Євграфов, Є. Л. Євграфова // Систематиза­ція законодавства в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали між­нар. наук.—практ. конф., жовтень 1999 р. / Ін—т законодавства Верхов. Ра­ди України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. — К. , 1999. — С. 85—92.

60. Жариков Ю. Г.Концепция развития земельного законодательст­ва / Ю. Г. Жариков // Правовая реформа: концепции развития Российско­го законодательства. — 2—е изд., перераб. и доп. / под ред. Ю. А. Тихоми­рова. — М.: Изд—во Ин—та законодательства и сравн. првоведения, 1995. — С. 120—132.

61. Журбелюк Г. В.До проблеми кодифікацій українського права (короткий аналітичний огляд історії) / Г. В. Журбелюк // Наукові записки. — Т. 38. Юридичні науки. — К., 2005. — С. 33—38.

62. Забелышенский А.А. Правовая охрана земли как составной части природного комплекса : [учеб. пособ.] / Забелышенский А.А. — Свердловск: УрГУ, 1979. — С. 81.

63. Зайчук О. В.До питання про деякі види систематизації сучасно­го законодавства / О. В. Зайчук // Актуальні питання кодифікації законо­давства України / Ін—т законодавства Верхов. Ради України ; [за заг. ред. В. О. Зайчука]. — К. : Ін—т законодавства Верхов. Ради України, 2009. —С 15—19.

64. Земельне право України : підруч. / за ред. О. О. Погрібно­го, 1.1. Каракаша. — К.: Істина, 2003. — 448 с.

65. Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. ву­зів / В. I. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. — К.: 1н Юре, 2008. — 600 с.

66. Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України : [наук.—навч. посіб. / за ред. Н.І. Титової]. — Львів : ПАЮ, 2005. – 368 с.

67. Земельное право : [учеб. для вузов / под ред. С. А. Боголюбова]. — M. : Изд. Группа НОРМА—ИНФРА, 1999. – 340 с.

68. Земельне право України : підруч. / [Анісінова Г.В., Багай Н.О., Гетьман А.П. та ін]; за ред. MB. Шульги. — К. : Юрінком Інтер, 2004. – С. 368.

69. Земельне право України : [підруч. / за ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша]. — К.: Істина, 2003. – 448 с.

70. Земельне право України : підруч. для студ. юрид. спец. ву­зів / В. I. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. — К.: Ін Юре, 2008. — 600 с.

71. Земельний кодекс України : [наук.—пракг. коментар / за ред. В.І. Семчика], — К. : Видавничий Дім «Ін юре», 2003.— 676 с.

72. Каракаш И. И. Право собственности на землю и право зем­лепользования в Украине: науч.—практ. пособ. / И. И. Каракаш; Одесская на­циональная юридическая академия. — Одесса : ФЕНИКС, 2003. — 356 с.

73. Коваленко Т.Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність / Т. Коваленко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — 2010. — № 85. — С 54—59.

74. Коваленко Т.Систематизація як засіб підвищення ефективності правового регулювання земельних відносин в Україні / Т. Коваленко // Юридична Україна. — 2011. — № 3. — С 75—80.

75. Ковтун О. М. Правові засади планування використання та охорони земель в Україні // Вісник Академії адвокатури України. – 2010. – Число 1(17). – С. 6—11.

76. Колодій А. М.Концепція розвитку законодавства України в умо­вах формування нової структури права / А. М. Колодій // Концепція роз­витку законодавства України : матеріали наук.—практ. конф. (Київ, тра­вень 1996 р.) / Ін—т законодавства Верхов. Ради України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. — К., 1996. — С 61—63.

77. Кройтор В. А.Шляхи усунення та подолання прогалин в законо—давсті / В. А. Кройтор, Ю. І. Матат // Право і безпека. — 2010. —№2 (34).—С 180—184.

78. Кулик О. Г.Методичні та організаційні засади систематизації за­конодавства України / О. Г. Кулик // Систематизація законодавства в Ук­раїні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.—практ. конф., жовтень 1999 р. / Ін—т законодавства Верхов. Ради України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. — К, 1999. — С 127—130.

79. Кулинич П. Ф.Земельно—правова політика України в XXI сто­літті: проблеми та шляхи вдосконалення / П. Ф. Кулинич // Правова політика Української держави [текст] : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю Прикарпатського національного універси­тету ім. В. Стефаника / 19—20 лютого 2010 р. — Івано—Франківськ : При­карпатський нац. ун—т ім. В. Стефаника, 2010. — Т. 1. — С 235—238.

80. Лилак Д. Д.Проблеми колізій у законодавстві України (теорія і практика) : автореф. дис. ... к.ю.н. : спец. 12.00.01 / Д. Д. Лилак ; Ін—т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — К., 2004. — 19 с

81. Майстренко О. В.Теоретико—правові аспекти колізій у законо­давстві України : автореф. дис... к.ю.н. : спец. 12.00.01. / О. В. Майст­ренко ; Нац. ун—т внутр. справ. — X., 2008. — 20 с.

82. Малишева Н. Р. Адаптація екологічного законодавства України до Європейського права навколишнього середовища / Н. Р. Малишева // Еко­логічне право України. Академічний курс. — К., 2005. — С. 852.

83. Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. по—сіб. / А. М. Мірошниченко. — К.: Ін—т законодавства ВР України, 2007. — 432 с

84. Мірошниченко А. М.Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: монографія / Мірошниченко А. М. ; Ін—т законодав­ства Верхов. Ради України. — К. : Правова єдність [та ін.], 2009. — 267 с

85. Мірошниченко А. М.Нормативні документи як джерела земель­ного права / А. М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. — Вип. 65. — 2005. —С 38—42.

86. Мунтян В. Л. Правова охорона природи Української РСР / В. Л. Мунтян. — К.: Вид—во Київ, ун—ту, 1966. — 133 с.

87. Носік В.В. Земельно—кадастрова інформація: правові аспекти доступу / В.В. Носік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2003. — Вип. 50. — С 87—90. — (Серія: Юридичні науки).

88. Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від за­бруднення та псування в Україні: монографія / Т. К. Оверковська; Вінниц. нац. аграр. ун—т. – Вінниця: Едельвейс і К, 2010. – 220 с.

89. Оніщук М. В.Гносеологія колізій в законодавстві України: при­чини та шляхи подолання / М. В. Оніщук // Колізії у законодавстві Ук­раїни: проблеми теорії і практики : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф. (Київ, 23—24 жовтня 1995 р.) / [редкол.: Ю. С Шемшученко та ін.]. — К.: Генеза, 1996.— С. 11—14.

90. Пархоменко Н. М.Звід законів як перспективна форма система­тизації законодавства / Н. М. Пархоменко // Систематизація законодавст­ва в Україні: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.—практ. конф., жовтень 1999 р. / Ін—т законодавства Верховної Ради України; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. — К. : Ін—т законодавства Вер­ховної Ради України, 1999. — С 141—143.

91. Пархоменко Н. М.Кодифікація законодавства України на сучас­ному етапі / Н.М. Пархоменко // Проблеми кодифікації законодавства Ук­раїни : матеріали наук.—практ. конф. / за заг. ред. В. П. Нагребельного, Н. М. Пархоменко. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — С. 12—16.

92. Погребняк С. П.Колізії у законодавстві України та шляхи їх пе­реборення : автореф. дис. ... к.ю.н. : спец. 12.00.01 / С. П. Погребняк; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. — X., 2001. — 19 с.

93. Правовая охрана природы в СССР : учеб. пособ. / под ред. В. В. Петрова. — М.: Юрид. лит., 1976. — 352 с.

94. Правовые вопросы охраны природы в РСФСР / под ред: Г. Н. Полянской. — М., 1963.

95. Саприкін Л. Г. Завдяки земельній реформі сільські громади отримають додаткові живі кошти на розвиток інфраструктури [Текст] / Л. Г. Саприкін // Реклама на село. Газета. – 2011. – № 49. – С. 22-23.

96. Свобода П. Вступ до Європейського права / П. Свобода; [пер. з чеської]. — К.: «К.І.С.», 2006. – 280 с.

97. Сидор В. Д.Колізійність земельного законодавства України як перепона на шляху його розвитку / В. Д. Сидор // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2011. — № 2 (ч. II). —С 90—95.

98. Сидор В. Д.Про прогалини в сучасному земельному законо­давстві України і механізм їх подолання / В. Д. Сидор // Перші зимові юридичні читання : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф., 18—19 берез­ня 2011 р. — Кіровоград, 2011. — С 232—235.

99. Сидор В. Д.Проблеми систематизації земельного законодавства України / В. Д. Сидор // Наше право. — 2011. — № 1 (Ч. 2). — С 182—187.

100. Систематизациязаконодательства в Российской Федерации / под ред. А. С. Пиголкина. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. — 382 с.

101. Систематизаціязаконодавства України: проблеми та перспек­тиви вдосконалення : монографія / [Сіренко В. Ф., Пархоменко Н. М., Бобровник С. В. та ін.]; Ін—т держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук­раїни, Київ. ун—т права. — К. : Ін—т держави і права ім В. М. Корецького НАН України, 2003. — 216 с.

102. Теоретическиевопросы систематизации советского законодательства / под ред. С. Н. Братуся и И. С. Самощенко. — М. : Госюриздат, 1962. — 575 с.

103. Трегобчук М. Проблеми охорони сільськогосподарських земель за переходу до ринкової економіки / М. Трегобчук // Землевпорядний вісник. — 1997. — № 1. — С. 52.

104. Третяк А. Стандартизація і нормування у сфері землеустрою та сталого землекористування / А. Третяк, В. Другак // Землевпорядний вісник. — 2007. — № 2. — С 53.

105. Тимченко С. Землеустрій по—українському: нелегкий шлях системних змін / С. Тимченко // Дзеркало тижня. – 2013. — 1.11. — [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://sites.google.com/site/agrarnijsouzukraieni/pres—sluzba/novini—1/cikavi—publikaciie/zemleustrijpo—ukraienskomunelegkijslahsistemnihzmin

106. Хлуденёва Н. И.Коллизии в экологическом праве : автореф. дис. ... к.ю.н.: спец. 12.00.06 / Н. И. Хлуденёва. — М., 2007. — 18 с.

107. Чопенко В. "Спрощений" землеустрій / В. Чопенко // Дзеркало тижня. – 2013. — 18.10. — [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/sproscheniy—zemleustriy—_.html

108. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади концепції розвитку законодавства України / Ю. С. Шемшученко // Концепція розвитку законо­давства України : матеріали наук.—практ. конф. (Київ, травень 1996 р.) / Ін—т законодавства Верховної Ради України ; [редкол. : В. Ф. Опришко (голова) та ін.]. — К., 1996. — С 42—44.

109. Шемшученко Ю. С. Теоретичні засади подолання колізій у законодавстві України / Ю. С Шемшученко // Колізії у законодавстві України: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.—практ. конф. (Київ, 23—24 жовтня 1995 р.) / редкол. : Шемшученко Ю.С. (голова) та ін. — К.: Генеза, 1996. — С 6—7.

110. Шемшученко Ю. С. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом / Ю. С. Шемшученко // Вибране. — К.: Юридична думка, 2005. — 128 с.

111. Шишка Р. Б.Шляхи розвитку цивільного законодавства на науки цивільного права / Р. Б. Шишка // Правова політика Української держави [текст] : матеріали Міжнар. наук.—практ. конф., присвяченої 70—річчю Прикарпатського нац. ун—ту ім. В. Стефаника, 19—20 лютого 2010 р. — Івано—Франківськ : Прикарпатський нац. ун—т ім. В. Стефаника, 2010. — С. 63—68.

112. Юридична енциклопедія: в 6 т / [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. — К.: Укр. енцикл., 2001. — T. 3. — 2001. – 792 с.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты