Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Несиелік тәуекел және оны басқару
 

Кез келген банктің қызметінің табыстылығы банктің берген несиелерінің сапасына, яғни оның қайтарымдылық дәрежесіне тікелей байланысты. Несиенің уақтылы қайтарылмауы банктің зиян шегуіне итермелейді. Сондықтан да банктер несиелік тәуекелді басқару шараларымен уақтылы айналысып отыруға тиіс.

Несиелік тәуекел –қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

Коммерциялық банктегі несиелік тәуекелді басқару жүйесі екі субжүйеден тұрады:

- басқаратын субъекті

- басқарылатын объект

Басқару субъекті – бұл арнайы еңбек, ақпарат, материалдық және қаржылық ресурстарды пайдалана отырып, несиелік тәуекелді басқару процессін жүзеге асыратын банктің құрылымдық бөлімшесі.

Отандық банктер тәжірибесінде несиелік тәуекелді басқару субъектілеріне мыналарды жатқызуға болады:

- Директорлар Кеңесі;

- Басқарма;

- Несиелік комитет;

- Активтерді және пассивтерді басқару жөніндегі комитет;

- Тәуекел басқармасы;

- Шағын және ортта бизнесті несиелеу департаменті;

- Ипотекалық несиелеу департаменті;

- Ірі жобалар бойынша несиелеу тәуекел басқармасы;

- Несиелік тәуекел басқармасы;

- Проблемалық несиелер басқармасы;

- Несиелік бөлімдер;

- Несиелік менеджер

- Несиелік-тәуекел менеджері.

Басқарылатын объектіге банктің берген несиелері және олармен байланысты несиелік тәуекел жатады.

Несиелік тәуекелбұл қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша қарызын немесе оған есептелінген сыйақысын өз уақытында қайтара алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.

Несиелік тәуекелден туындайтын зияндар банктің несиелеу және өзге де соған теңдестірілген баланстық және баланстан тыс операцияларын жүргізу барысында пайда болуы мүмкін.

Мұндай операцияларға мыналар жатады:

берілген және алынған несиелер;

есепке алынған вексельдер;

факторинг;

форфейтинг;

лизинг;

төленген аккредитив бойынша төлеушіге қоятын банктің талаптары;

кепілхат бойынша банктің талаптары.

Несиелік тәуекелден туындайтын шығындарды екіге тікелей және жанама деп бөліп қарастырған дұрыс. Тікелей шығындар несиені қайтармауға және қаражаттың түспеуіне байланысты туындаса, ал жанама шығындар кепілге қоятын заттың құнының төмендеуі, проблемалық несиелерге байланысты банктің құратын резервтерінің көлемінің ұлғайту қажеттігінен туындайды.

Жалпы несиелік тәуекел дәрежесі мынадай факторларға тәуелді:

- елдегі және өңірдегі экономикалық және саяси жағдайлар;

- банктердің жекелеген экономика салаларына несие беруі;

- қарыз алушылардың несиелік қабілеті мен беделіне;

- қарыз алушының банкроттығына;

- қаржылық қиындықтарға ұшыраған клиенттерге берілген несиелер үлесінің жоғары болуына;

- жаңа, таныс емес компанияларға берілген несиелерге;

- жақын арада тартылған немесе жаңа клиенттерге берілген несиелер үлесінің жоғары болуы;

- қарыз алушының тарапынан болатын алдамшылық әрекеттерге;

- қиын іске асырылатын немесе тез құнсыздануға икемді кепіл затын қамтамасыз ету мүлкі ретінде қабылдауына;

- несиелік қоржынның диверсификациялану деңгейіне;

- инвестициялық жобаныңы техникалық-экономикалық негіздемесінің туралығына;

- несиені беру және қоржынды қалыптасыруға байланысты несиелік саясатқа жиі енгізілген өзгерістерге;

- берілетін несиелердің түрлеріне, мөлшеріне және нысандарына, сондай-ақ қамтамасыз ету түріне.

Жоғарыда аталған факторларды екі топқа топтастыруға болады: сыртқы және ішкі факторларға.

Сыртқы факторлар тобына мыналар жатады:

- елдің экономикасының даму жағдайы мен болашағы;

- елдегі саяси жағдайлар;

- құқықтық өзгерістер;

- мемлекеттік ақша-несие саясаты;

- инфляция деңгейі;

- әлеуметтік факторлар.

Ішкі факторлар банктің несиелеу қызметіне және қарыз алушының қызметіне байланысты болуы мүмкін. Банктің несиелеу қызметіне байланысты факторлар негізінен оның менеджментінің деңгейіне, нарықтық стратегиясына, жаңа несие өнімдерін жасау, оларды клиенттерге өткізу қабілетіне,несиелік саясатты дұрыс таңдауына, несиелік қоржынның құрылымына, уақыт бойынша тәуекелдерге (ұзақ мерзімде пайыздың өзгеруі, валюта бағамындағы өзгерістер) жатады.

Сонымен сыртқы факторлар банк қызметіне байланыссыз болса, ал ішкі факторлар банк қызметіне тікелей байланысты болып келеді.

Жоғарыда аталған несиелік тәуекелдің факторлары несиелік тәуекелді жіктеуде басты критерии болып табылады. Демек келтірілген факторлар негізінде біздің ойымызша, несиелік тәуекелдің мынадай жіктелімін жасауға болады:

1) Факторлардың әрекет ету саласына қарай:

- Ішкі несиелік тәуекелдер;

- Сыртқы несиелік тәуекелдер;

2) Факторлардың банк қызметіне байланысына қарай:

- банк қызметіне байланысты несиелік тәуекелдер;

- банк қызметіне байланыссыз несиелік тәуекелдер;

3) Банк қызметіне әкелетін зияндылық дәрежесіне қарай:

-тікелей несиелік тәуекел;

- жанама несиелік тәуекел;

4) Несиелік операциялардың есеп алыну сипатына қарай:

- баланстық несиелік тәуекелдер;

- баланстан тыс несиелік тәуекелдер;

5) Пайда болу ауқымына қарай:

- іргетастық несиелік тәуекелдер, яғни активті және пассивті басқарумен айналысатын менеджерлердің қабылдайтын шешімдеріне байланысты;

- коммерциялық несиелік тәуекелдер, яғни банк клиенттерін несиелеу саясатына байланысты;

- жекеше несиелік тәуекелдер, яғни несиелік өнім, қызмет, операцияларға, қарыз алушыларға немесе өзге де контрагенттерге байланысты.

6) Басқару сипатына қарай:

- тікелей несиелік тәуекел, яғни қарыз алушыға қатысты несиелік тәуекел;

- қоржындық несиелік тәуекел, яғни несиелік қоржынның сапасына байланысты.

Несиелік тәуекелді басқару банктің активін басқарудың құрамдас бөлігі ретінде несиелік тәуекелді төмендетуге байланысты шаралардың жиынтығын білдіреді.

Жоғарыда келтірілген несиелік тәуекелді жіктеліміне сүйене отырып, біздің ойымызша, жалпы несиелік тәуекелді басқаруға екі тұрғыдан келу қажет:

- нақты қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару;

- несиелік қоржынның тәуекелін басқару.

Осы екі түрлі несиелік тәуекелдерді басқарудың өзіндік ерекшеліктері болады. Ең бастысы мақсаттарына байланысты:

- қарыз алушының несиелік тәуекелін басқарудың мақсаты несиені қайтармаған жағдайда банктің шығынын азайту және қарыз алушының банк алдындағы келісімшартта көзделген міндеттемелерін орындалмай қалу ықтималдығын азайту болып табылады;

- несиелік қоржынның тәуекелін басқарудың мақсаты банктің несиелік операцияларын ұйымдастыру тиімділігін сипаттайтын көрсеткіштерді белгілі бір деңгейде қолдап отыру.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару банктегі несиелдік үдерісті ұйымдастыру шегінде жүзеге асыралады. Несиелеудің әрбір кезеңінде несиелік тәуекелді басқарудың өзіндік ерекшеліктері болады.

Несиелік тәуекелді басқару үдерісін мынадай кезеңдерді қамтиды (25-сурет).

 

 


25-сурет. Несиелік тәуекелді басқару үдерісінің кезеңдері

 

Ескертпе - автормен әзірленген.

 

Несиелік тәуекелді басқарудың үдерісінде қарастырылған кезеңдері несиелік тәуекелді жекелеген қарыз алушылар деңгейінде, сондай-ақ жалпы несиелік қоржын деңгейінде басқаруда да қолданылады.

Ең бірінші қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару үдерісінің кезеңдеріне тоқалайық.

Бірінші кезең - идентификациялау кезеңі. Несиелік тәуекелді идентификациялау бұл несиелік тәуекелдің пайда болу аумағын айқындауды білдіреді.

Несиелік тәуекелді идентификациялаудың мақсаты қарыз алушының келісімшартта көзделген міндеттемелерді орындамау себептерін анықтау. Оған ішкі және сыртқы факторлар себеп болуы мүмкін. Ішкі факторлар яғни бұл банктің несиелеу үдерісін ұйымдастырумен байланысты, ал сыртқы факторлар бұл қарыз алушының төлем қабілетсіздігіне немесе оның банк алдындағы міндеттемесін орындауға ынтасыздық танытуынан, сондай-ақ несиені қамтамасыз ету мүлкіне байланысты туындауы мүмкін.

Несиелік тәуекелді идентификациялау үшін қарыз алушы туралы толық ақпарттарды жинақтау қажет. Қарыз алушылар жеке және заңды тұлғалар ретінде болады. Ендеше қарыз алушы жеке тұлғаға қарағанда заңды тұлғалары бойынша ақпараттар жинау күрделі болып келеді. Айталық қарыз алушы заңды тұлға үшін компанияның қызметінің бағыттары, несиелік тарихы, іскерлік беделі, меншік иелерінің құрылымы, менеджмент сапасы, бәсекелестік қабілеттігі, рентабельдігі және өндірісінің даму жағдайы, оған салалық, нарықтық және жағрафиялық тәуекелдердің ықпал етуі, сондай-ақ кепіл затының өтімділігі, жеткіліктігі және сақталымы немесе өзгеде қамтамасыз ету нысандарына қатысты тәуекелдердің болуы туралы ақпараттар жатады. Қарыз алушы жеке тұлға бойынша ақпараттарға: жеке тұлғаның қызметі, несиелік тарихы, табысы, бизнесінің дамуы мен бәсекелестігі, сондай-ақ кепіл затына қатысты жоғарыда аталған тәуекелдер туралы ақпараттар жатады.

Несиелік тәуекелді идентификациялау банктің несиелік қызметтерлерінің, заң қызметінің, қауіпсіздік қызметінің, тәуекел-менеджерлерінің көмегімен қарыз алушылар санаттарына және салалық сипатына қарай жасалатын сараптамалық қорытынды дайындау кезінде жүзеге асырылады.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін анықтау үшін оның алдыңғы міндеттемелерді қалай орындауы, бұрынғы өзге банктерден алған займдары туралы, қазіргі банктің берген несиесіне қызмет ету жағдайы, қарыз алушының несиелік тәртібі туралы ақпараттар талданады.

Несиелік тәуекелді идентификациялауға қажетті ақпарат көздеріне мыналар жатуы мүмкін:

- қарыз алушының банкке несие алу үшін берген ақпараттары;

- несиелік бюроның беретін ақпараттары;

- өзге ақпараттар.

Бейрезиденттерге несие беру барысында қарыз алушының заңдарына құқықтық сараптама жасалуға тиіс.

Жалпы қазіргі банктік тәжірибедегі қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару әдістері төмендегі 26-суретте берілген.

Несиелік шектеубұл біріншіден несие берушінің қарыз алушыға беретін несиесі бойынша несиелік қатынастың шекті деңгейі; екіншіден қарыз алушының өз айналымында несиелік қаражаттарды пайдаланудың ең жоғарғы шегін білдіреді. Несиелік шектеу ішкі және сыртқы болып бөлінеді. Сыртқы лимит, ҚР Ұлттық банктің пруденциалдық нормативтер қатарында, бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ең жоғарғы мөлшері ретінде белгіленеді. Ол норматив бойынша тәуекелдің (несие мөлшерінің) банк капиталына қатынасы арқылы есептеледі және оның мәні екі жағдайда белгіленеді: 1) 0,1 нан аспайтын мөлшерде, яғни ол банкпен тығыз қарым-қытынастылар үшін; 2) 0,25-тен аспайтын мөлшерде, яғни ол қалған қарыз алушылар үшін (соның ішінде бланктік несиелер үшін – 0,1).

 
 

 


26-сурет. Қарыз алушының несиелік тәуекелін басқару әдістері

Ескертпе – автормен әзірленген

 

Ішкі шек банктің несиелік қызметке жетекшілік ететін несиелік нұсқаулықтары мен әдістемелік құжаттарында белгіленеді. ЕДБ несиелік қызметінде мынадай бір қарыз алушыға несиелеу шегін белгілейді:

- филиалдың жалпы несиелеу шегі;

- жекелеп несиелеудің шегі;

- ЕҚДБ-нің несиелік желісі бойынша несиелеу шегі;

- тендерлік кепіл-хаттар бойынша несиелеу шегі;

- факторинг операциясы бойынша несиелеу шегі.

Несиенің мөлшерін банк мекемесі қарыз алушымен бірлесе отырып, материалдық қорлардың құралу қажеттілігін зерттеу негізінде шығындарды, өндіріс көлемі мен өнімнің өтімділігін, ауыл шаруашылық өнімдерін, оның қайта өңделуі және басқа да шығындарды ескере отырып анықтайды. Қарыз алушыға берілетін несиенің мөлшері әр түрлі жағдайларға байланысты болып келеді. Біріншіден, қарыз алушыға берілетін несие шамасы қарыз алушының жасаған өтінішіне байланысты. Бірақ та, бұл өтініштегі несие мөлшері несиені қайтарудағы нақты мүмкіндіктермен, сондай-ақ банктің нақты есебімен сәйкес келмеуі мүмкін. Екіншіден, несиенің шегі экономикалық жағдайларға байланысты, соның ішінде:

· қарыз алушының төлем айналымындағы алшақтық шамасына;

· несиені қамтамасыз ететін нақты тауарлы-материалды бағалылар қорына және олардың өтімділік дәрежесіне;

· маржа деңгейіне;

· несиелік тәуекел дәрежесіне және банктің клиентке деген сенім дәрежесіне;

· банкте бар ресурс көлеміне және т.б.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің келесі әдістерінің біріне мәмілені құрылымдау және қаржыландыру шартын анықтау жатады.

Мәмілені құрылымдау займ туралы келісімшарт жасау кезеңінде жүзеге асырылады. Құрылымдау несиелік мәміленің жетістіктеріне ықпал етеді. Мәмілені құрылымдау барысында клиентке мәміленің сипатына жауап беретін несиенің түрі мен өтелу шарты ұсынылады.

Мәмілені құрылымдау үдерісінде банк қаржыландыруы шартының түрін, мерзімін, өтелу тәсілін, төлемдер кестесін, сыйақы мөлшерлемесін, қамтамасыз етілуі және өзге де шарттарды өзі анықтайды.

Ең бастысы қаржыландыру шартын жасау барысында қаржыландырудың ең қолайлы түрі: заем, несиелеу шегі (компаниялардың айналым қаржаттарын қаржыландыруда), лизинг, кепіл-хат, аккредитив және т.б. анықтауы қажет.

Несиелік тәуекелді төмендетудің негізгі тәсілдерінің біріне клиенттің банк алдындағы міндеттемесінің қамтамасыз етілуі жатады. Ал, бүгінгі несиенің қамтамасыз етілуі ретінде кепіл, кепіл-хат, кепілдеме міндеттемелері қолданылуда. Енді осы несиенің қамтамасыз етілу тәсілдеріне тоқталайық.

Кепілге берілетін несие – бұл қарыз алушының активтерімен қамтамасыз етілген несие. Кепілге берілетін активтер қарыз алушының иелігінде қалып, оның пайдалануында болады.

Кепіл затына: заттар, бағалы қағаздар, басқа да мүліктер және мүліктік құқықтар жатады.

Несиелік тәуекелді басқарудың келесі бір әдісіне несиелерді сақтандыру жатады.

Несие беруге байланысты тәуекелді сақтандырудың үш түрі қолданылады:

· қарыз алушының берілген несиеге кепілге қойған мүлкін сақтандыру;

· қарыз алушының еңбекке қабілеттілігін сақтандыру;

· қарыз алушының өмірін сақтандыру.

Сақтандырудың ерекшелігі қарыз алушының мүддесін қорғай отырып, бір мезетте банкіге берілген несиенің қайтарылуына кепілдік беріледі.

Берілген несиеге қарыз алушы кепілдікке қойған мүлікті сақтандыру объектісіне құрал-жабдықтар, станоктар, көлік құралдары, шикізат және материалдар, дайын өнімдер және тағы басқалары жатады. Сақтандыру тәуекелі ретінде әдетте әртүрлі апат салдарынан (өрт, топан су, найзағай) мүліктің бүлінуі немесе жойылуы, басқа да жағдайлар, үшінші біреудің қылмыстық әрекеті алынды.

Банктің сақтандыру өтемін алу құқығы біріншіден несие толық немесе ішінара қайтарылмағанда, екіншіден сақтандыру шарты күшінде тұрғанда кепілге қойылған мүлік жойылу нәтижесінде сақтандыру оқиғасы туындаған жағдайда күшіне енеді. Егер қарыз алушы сақтандыру оқиғасы бола тұра несиені өтеп шықса, онда сақтандыру өтемі банкіге емес, мүлік иесіне төленеді.

Қарыз алушының еңбекке жарамдылығын сақтандыру сақтанушының денсаулығын жоғалтып, несиені қайтару мен пайызды төлеу міндеттемесін орындауға мүмкіндігін жоғалтуы мүмкін жағдайға жүргізіледі. Сақтандыру шарты несиені толық қайтарып беру мерзімі аяқталғанша жасалады. Сақтандыру оқиғасы туындаса, сақтандыру компаниясы банк қарызын өтеуді қамтамасыз етеді.

Қарыз алушының өмірін сақтандыруда несие шарты бойынша міндеттемені орындау сақтандыру компаниясының жауапкершілігіне өтеді, егер қарыз алушы қайтыс болса сақтандыру компаниясы қарыз өтеуді өз мойнына алады. Мұндай сақтандыру өмірді сақтандыру деп атауға болады.

Қарызды синдинцирлеу қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің маңызды әдістерінің біріне жатады.

Синдинцирленген несиелерді беру бұл несиелік тәуекелдің бірнеше банктер арасында бөлінуін білідіреді.

Синдинцирлеуге негізгі және айналыс құралдарын сатып алуға арналған несиелер, жобалық қаржыландыру, лизингтік мәмілелер, несиелік желілер, аккредитив және т.б. жатады. Синдинцирлеу арқылы қарыз алушылар ірі сомада несие алуға қол жеткізеді және мұндай сомада несие беруге, яғни банк жалғыз өзі тәуекелге бармайды.

Синдинцирлеудің бірнеше тәсілдері қолданылады, атап айтсақ, біріншісі, бұл бірнеше банктердің бірігіп қарыз алушыға несие беруі, екіншісі, үлкен сомада несие берген банктің несиенің бір бөлігін қайталама нарықта сатып алушыларға сатуы, үшіншісі бірінші мен екінші тәсілдің бірігуінен туындайды.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін төмендетудің келесі тәсілі бұл мүдделердің қақтығыстарын болдырмау. Мүдделердің қақтығыстарын болдырмау негізінен банктің несиелік қызметіне байланысты қойылатын талаптарды банк қызметкерлерінің орындауын көздейді.

Мүдделердің қақтығыстарын болдырмаудың мынадай жолдары бар:

- несиелік үдеріске қатысушы несиелік қызметкерлердің несиелеуге байланысты заңдар мен нормативтік актілерді қатаң сақтауы;

- несиелік мәміле туралы шешім қабылдаушылардың арасында құзіреттердің бөлінуі;

- жеке басының байланысы бар немесе қаржылық мүддесі бар банк қызметкер аталған ұйымды немесе тұлғаны несиелеу үдерісіне қатыстырмау, не болмаса ондай несиелік мәмілені өзге бір банк қызметкерінің қарауына беру және аталған қызметкердің ол іске араласуына тиым салу;

- несиелеу үдерісі барысында алынған клиенттер немесе олардың коммерциялық қызметі туралы ақпараттарды жеке мүддеге немесе өзге заңды және жеке тұлғалардың мүдделеріне пайдалануға жол бермеу;

- несиелік қызметке қатысушы қызметкерлерді әдептілікке үйрету және мүдделік қақтығыстарды болдырмауға шақыру;

- мүмкін болатын мүдделік қақтығыстарға қатаң тәуелсіз бақылау жасау.

Ал, енді қоржынның несиелік тәуекелін басқару үдерісін қарастырайық.

Қоржынның несиелік тәуекелін идентификациялаудың мақсаты банктің несиелік қоржыны тәуекелге ұшырауына ықпал етуші факторларды айқындау және олардың банктің несиелік қызметінің тиімділігіне ықпалын анықтау.

Қоржындық несиелік тәуекел бұл қарыз алушының банк алдындағы несиеге қатысты міндеттемесін орындау нәтижесінде туындайды.

Қоржындық тәуекелге ықпал етуші факторларды екіге бөледі: сыртқы және ішкі факторлар.

Сыртқы факторлар банк қызметіне байланысссыз, яғни экономикалық, саяси, құқықтық, табиғи және өзге де факторларға тәуелді орын алады. Ішкі факторлар бұл банктің несиелік үдерісін ұйымдастыруға тікелей байланысты.

Қоржындық несиелік тәуекелдің пайда болуына мынадай тәуекелдер себепші болады:

- Шоғырлану тәуекелі, яғни мұндай тәуекел банктің несиелік ресурстарының экономиканың бір саласына, бір валютада, бір аймақта көбірек шоғырлануынан пайда болады.

- Сезімталдық тәуекелі, яғни қоржынның ішкі және сыртқы факторларға сезімталдығынан туындайды.

- Активтердің құнын жоғалту тәуекелі, яғни қарыз алушылардың алған несиелері бойынша негізгі қарыздарын немесе пайыздарын толық немесе жартылай қайтармауынан несиелік қоржын құнының төмендеуін сипаттайды.

- Қамтамасыз ету тәуекелі, яғни кепіл затының нарықтық құндарының төмендеуіне, өтімділігінің деңгейінің өзгеруіне, сондай-ақ форс-мажорлық жағдайларға байланысты факторлардың несиені қамтамасыз етуге алған кепіл заттарының құндарының төмендеуіне ықпал етуі.

- Табыстылықтың төмендеу тәуекелі, яғни несиелік тәуекелдерден туындайтын зияндардың орнын жабуға құрылатын резервтердің несиелік қоржынның табыстылығының төмендеуіне тигізетін ықпалы.

Несиелік қоржынның тәуекелін анықтауға қажетті ақпарат көздеріне мыналар жатады:

- Несиелік Модулдың мәліметтер базасы;

- Ай сайынғы активтердің жіктелемі туралы есебі мен оларға қарсы құрылыған провизиялар есебі;

- Ай сайынғы несие бойынша қалдық есебі.

- өзге де қол жетімді ақпараттар.

Қоржындық несиелік тәуекелдің банктің несиелік қызметіне теріс ықпалын білуде оның факторлары мен қауіптерін анықтап білу жеткіліксіз.

Сондықтан да қарыз алушылар мен несиелік қоржынның тәуекелдерін идентификациялау нәтижелері бойынша келесі кезеңде қарыз алушының және қоржынның несиелік тәуекелін бағалау және өлшеу жұмыстары жүргізіледі.

Несиелік тәуекелді бағалау үдерісінде мынадай ұғымдар қолданылады:

- Дефолт бұл қарыз алушының белгілі бір уақыт аралығында орын алған төлем қабілетсіздігінен банк алдындағы міндеттемесін орындай алмау себептеріне байланысты негізгі қарызды немесе оған есептелетін сыйақы сомасын қайтармау қауіпінің туындауы.

- Несиелік рейтинг, яғни қарыз алушыларды несиелік сенімділігіне қарай жіктеу.

- Несиелік миграция, яғни қарыз алушының несиелік рейтингінің өзгеруі, яғни несиелік рейтингтің бір сыныптан екінші бір сыныпқа төмендеуі.

- Дефолт жағдайындағы шығындар бұл қарыз алушының кепілге қойған мүлкін сату немесе өзге міндеттемелерін орындалуы жолымен жоғалған активтерді қалпына келтіруге кеткендерді есепке алатын нақты шығынды көрсетеді.

- Несиелік тәуекелге ұшырайтын сома бұл дефолт жағдайында жоғалуы мүмкін несиелік тәуекелге тән қаражаттың бір бөлігі.

Несиелік тәуекелді бағалау сапалық және сандық талдаулар тұрғысынан іске асады.

Сапалық талдау бұл несиелік тәуекелдің пайда болуы аумағын немесе ықпал ететін факторларды және тәуекелді анықтауда пайдаланылатын ақпарат көздерін талдауды қамтиды. Сапалық талдау әсіресе банктің несиелік қоржынының сапасын талдау негізінде жасалады.

Сандық талдау бұл несиелік тәуекелдің дәрежесін формалау, яғни сандық тұрғыдан анықтау мақсатында жүзеге асады.

Банктің несиелік тәуекелін бағалау екі тәсілге негізделуге тиіс:

- несиелік тәуекел деңгейін бағалау;

- несиелерді тәуекел дәрежесіне қарай жіктеу.

Несиелік тәуекелді бағалауда мынадай басты көрсеткіштер пайдаланылады:

- коэффициенттер;

- болжанатын шығын мөлшері;

- несиелік қоржынның сапасының көрсеткіштері.

Қарыз алушының несиелік тәуекелін бағалауда да сапалық және сандық талдаулар қолданылады. Сапалық талдаудың мақсаты тәуекелдің пайда болуы ықтималдығын бағалау. Сандық бағалаудың мақсаты қарыз алушының міндеттемесін орындамау барысында банктің шығын шегу ауқымын анықтау. Сапалық және сандық талдаудың нәтижелері бойынша несиелік тәуекелді бағалауға мүмкіндік туындайды.

Қарыз алушы заңды тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен жүзеге асады:

1) қарыз алушының іскерлік тәуекелін бағалау;

2) қарыз алушының несиелік қабілеттін бағалау, о.і.:

- қаржылық коэффициенттер негізінде қаржылық жағдайын талдау;

- ақшалай ағымын талдау;

- менеджмент сапасын бағалау.

3) несиені қаматамасыз ету көздерін бағалау.

Отандық банктік тәжірибеде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалаудағы басты факторға оның қаржылық жағдайы жатады. Ол қарыз алушының қызметін көрсететін көрсеткіш ретінде қызмет ете отырып, меншікті және заемдық қаражаттарды орналастыру және пайдалану құрылымдарымен, сондай-ақ пайданы алу, бөлу, және тиімді пайдаланумен сипатталады.

Екінші деңгейдегі банктердің тәжірибесінде ірі бизнес-жобалар бойынша несиелеуде қарыз алушылардың өтініштерін талдауда Project Expert бағдарламасы пайдаланылады. Бұл бағдарлама жобаның тиімділігін қайта есептеуге мүмкіндік жасаумен қатар, қарыз алушының несиелік тәуекелін анықтауға және оған ықпал етуші факторларды сандық тұрғыдан талдауға мүмкіндік береді.

Қарыз алушы жеке тұлғаның несиелік тәуекелін бағалау мынадай тәсілдермен жүзеге асады:

1) қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау, о.і.:

- сауалнама негізінде бағалау;

- скоринг жүйесі көмегімен бағалау;

- несиелік тарихын білу негізінде бағалау;

- төлем қабілетін сипаттайтын көрсеткіштер негізінде бағалау.

3) несиені қаматамасыз ету көздерін бағалау.

Скоринг бұл банкке «бұрынғы» клиенттердің несиелік тарихы негізінде әлуиетті қарыз алушының несиені уақытында қайтармау ықтималдығының қаншалықты жоғары екенін анықтауда көмек беретін математикалық немесе статистикалық үлгі.

Қарыз алушылардың төлем қабілетсіздігінен туындайтын қарыздың қайтарылмауынан шегетін зияндарды болдырмау мақсатында отандық банктерде несиелік тәуекелді бағалау тәжірибесі жүзеге асады.

Барлық несиелер және несиеге теңдестірілетін клиенттердің қарыздары бойынша несиелік тәуекел бағаланады және оны тиісті шоттар бойынша жіктеледі (Қосымша Ж).

Несиелерді жіктеу барысында барлық несиелік операциялар бойынша қарыз алушының жалпы қарызы ретінде қарыз алушыға келетін жиынтық тәуекел анықталады.

Жалпы активтерді, соның ішінде несиелерді жіктеу және несиелік тәуекелді бағалау мынадай критерилерді ескере отырып жүзеге асады:

9) Қарыз алушының қаржылық жағдайы;

10) Банк алдындағы жіктелінген активтер және шартты міндеттемелер бойынша мерзімі өткен қарыздарының болуы;

11) Қамтамасыз ету сапасы;

12) Несиенің мерзімінің ұзартылуы;

13) Өзге де мерзімі өткен міндеттемелердің болуы;

14) Несиелердің көзделеген мақсатқа жұмсалынбаған бөлігі, %-бен;

15) Өзге несие берушілер алдында шегерілген қарыздарының болуы;

16) Қарыз алушыда Ұлттық банктің бекіткен тізіміне енген рейтингтік агенттіктердің рейтингінің болуы.

Несиелерді жіктеу үшін ең бастысы қарыз алушының қаржылық жағдайына баға берілуге тиіс.

Қарыз алушының қаржылық жағдайын бағалауда отандық банктер тәжірибесінде несиелік скоринг жүйесі қолданылады.

Қарыз алушы заңды тұлғалардың қаржылық жағдайын бағалау тоқсан немесе жарты жыл сайын бір рет клиенттің берген қаржылық есебі негізінде жүргізіледі. Мұндағы қаржылық есепке бухгалтерлік баланс пен пайда және зиян есебі жатады. Осындай құжаттар негізінде несие-менеджері қарыз алушының қаржылық жағдайына несиелік скоринг көмегімен жедел-бағалауды жүзеге асырады.

Несиелік скорингті жүргізу барысында қарыз алушының қаржылық қызметін сипаттайтын бес параметр пайдаланады. Аталған параметрлер екі топқа бөлінген:

1-топ: Қаржылық көрсеткіштердің өзгерісінің серпіні:

- өндіріске жұмсалатын шығындардың сатудан түсетін түсімдерге қатынасына қатысты өзгерісі;

- негізгі құралдардың құндарының өзгерісі;

- меншікті капиталдың өзгерісі;

- міндеттемелердің жалпы өзгерісі.

2-топ: Қаржылық көрсеткіштер негізінде қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау.

Мұнда қарыз алушының несиелік қабілетін сипаттайтын мынадай қаржы көрсеткіштері есептеледі:

- ағымдағы және жылдам өтімділік коэффициенттері;

- автономия коэффициенті;

- сауданың рентабельділігі;

- меншікті капиталдың рентабельділігі;

- тауарлы-материалды запастардың айналымдылығы;

- дебиторлық қарыздар айналымдылығы;

- кредиторлық қарыздар айналымдылығы.

Әрбір бағалау параметрлеріне сараптамалық немесе есептеу жолымен бекітілетін балл беріледі және маңыздылық салмағы белгіленеді.

Скоринг берілген балдар мен тиісті салмағының сомасы ретінде есептелінеді және оның мәні нол мен бірдің арасында болады. Есептеу нәтижесінде анықталған мәнді қарыз алушының қаржылық жағдайының деңгейін анықтау үшін және сол санат бойынша тиісті балл беру үшін пайдаланады.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 320; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты