Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНапрями та методика перевірки матеріальних витрат.
Читайте также:
  1. V. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
  2. Авторская методика С. П. Розова
  3. Аналіз матеріальних витрат
  4. Вказати напрями перевірки розрахунків з бюджетом по прибутковому податку із ЗП.
  5. Вторая методика создания целительского пространства
  6. Додаток 1. Найбільш використовувані дані при обчислення вартості за укрупненими показниками витрат.
  7. Економічні категорії “потреби” та “блага” в учбовому курсі загальноосвітньої школи. Проблема безмежності потреб та обмеженості благ: методика пояснення.
  8. Завдання , основні напрями та джерела інформації для проведення ревізії витрат на виробництво.
  9. Завдання і напрями ревізії грошових коштів.
  10. ІІІ. Підготовка до проведення перевірки

Перевірка матеріальних витрат на виробництво. Здійснюю­чи контроль матеріальних витрат, треба визначити обґрунтова­ність включення їх до виробничих витрат: а) за номенклатурою матеріальних ресурсів, виходячи з аналі­зу напрямів цільового використання за призначенням безпосеред­ньо на виробничий процес відповідно до технології;б) за оцінкою вартості матеріальних витрат (сировини, комплек­туючих, напівфабрикатів, палива, електроенергії тощо). При цьому проводиться нормативний контроль правильності визначення обсягів фактичних витрат за вартістю, виходячи з діючих ринкових і фактич­них договірних цін, обсягів транспортно-заготівельних та особливо додаткових витрат (послуги товарних бірж, комісійні посередницькі послуги організацій і фізичних осіб, їх рівень у структурі ціни); в) правомірність включення витрат на тару; г)важливо встановити, чи виключенавартість зворотних від­ходів сировини, матеріалів, обгрунтованість їхньої оцінки, подаль­ше їхнє використання. Матеріальні витрати як вартість матеріальних ресурсів на ви­робництво продукції, робіт (послуг) визначаються виходячи з: цін їхнього придбання (без урахування податку на додану вар­тість); націнок (надбавок); комісійних винагород, виплачених то­варним біржам, посередницьким організаціям, включаючи бро­керські послуги; митних зборів і транспортування, зберігання, доставку, що здійснюються сторонніми організаціями. Крім цього, у вартість матеріальних ресурсів включаються ви­трати підприємств на тару та пакування, одержаних від поста­чальників матеріальних ресурсів, за винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання або реалізації (з урахуван­ням витрат на її ремонт). З витрат на матеріальні ресурси, що включаються в собівар­тість продукції, виключається вартість зворотних відходів вироб­ництва, під якими розуміють залишки сировини, матеріалів, на­півфабрикатів та інших видів матеріальних ресурсів, що утвори­лися в процесі виробництва продукції і втратили повністю або частково споживчі якості вихідного ресурсу (хімічні або фізичні властивості), а тому використовуються з підвищеними витратами (зниження виходу продукції) або зовсім не використовуються за прямим призначенням. витрат, групувальні відомості за видами витрат, журнал №5, Книга головних рахунків за рахунками 23,24, 25,90,91,92,93); в) нормативні, планові калькуляції, розрахунки до них, кошториси загальновиробничих та адміністративних витрат і витрат на збут, ста­тистична звітність з окремих показників річного звіту (ф. 2); г)дані податкового обліку про валові витрати на виробництво, залишки незавершеного виробництва. 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты