Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодичені прийоми контролю загальновиробничих витрат.
Читайте также:
  1. Бригадир пути по контролю за состоянием пути.
  2. Генетичний механізм контролю синтезу білку.
  3. Додаток 1. Найбільш використовувані дані при обчислення вартості за укрупненими показниками витрат.
  4. Дорожный мастер по контролю.
  5. Інфляція. Інфляція попиту та витрат. Рівень інфляції. Гра «Аукціон».
  6. Контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.
  7. контролю) у сфері господарської діяльності
  8. Мета та основні завдання внутрішнього (відомчого) фінансового контролю.
  9. Методи контролю
  10. Методи контролю

Основні напрями контролю загальновиробничих витрат:

1) вивчення та оцінка виконання кошторисів загальновироб­
ничих витрат (за рік, щоквартально, окремих статей витрат) ме­тодом аналізу даних аналітичного обліку за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати»; перевірка обгрунтованості включення витрат до складу загальновиробничих у розрізі постійних і змінних витрат та конкретних статей витрат: а) на оплату праці апарату управління, виробничим підрозді­лам підприємств; б) на обов'язкове державне соціальне страхування; в) по нарахуванню зносу (амортизації) основних засобів і не­
матеріальних активів загальновиробничого призначення; г) на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, опера­ційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загально виробничого призначення; ґ) на охорону праці, техніку безпеки й охорону довкілля; д) на послуги зв'язку, комунальні послуги (опалення, освіт­
лення, каналізація, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень); перевірка правильності визначення загального обсягу місяч­них витрат; перевірка правильності розподілу змінних і постійних за­гальновиробничих витрат у розрізі об'єктів основного вироб­ництва. Для дотримання єдиної методології бухгалтерського обліку на підприємстві повинен застосовуватись єдиний підхід до розподі­лу змінних і постійних загальновиробничих витрат. Таким чином, контроль віднесення витрат на виробництво в частині загальновиробничих витрат здійснюється методом норма­тивної перевірки щодо правомірності включення до складу таких витрат на підставі вивчення первинних документів про такі ви­трати. Витрати, які безпосередньо не пов'язані зі здійсненням основної виробничої діяльності підприємства, належать до ви­трат невиробничого призначення, обліковуються на субрахун­ку 949 «Інші витрати операційної діяльності» і щомісячно списуються на фінансові результати діяльності. Важливе місце в контролі посідає візуальна перевірка наявно­сті й достовірності первинних документів про витрати: на поточний і капітальний ремонт основних засобів як власних, так і орендованих чи зданих в оренду іншим підприємствам,
організаціям; на відрядження працівників за кордон; на послуги, які надаються на підставі господарських догово­рів (комунальні послуги — водопостачання, каналізація, опален­ня; послуги зв'язку; електроенергія). У разі виникнення підозр щодо фальсифікації чи недостовір-ності первинних документів проводиться детальне їх вивчення методом зустрічної перевірки цієї документації на підприємствах чи в організаціях, які надали такі послуги.


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты