Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавне будівництво і місцеве самоврядування в Україні
Читайте также:
  1. Адміністративно-територіальний устрій і територіальна основа діяльності органів публічної влади в Україні
  2. Акредитація вузів в Україні
  3. Актуальні проблеми науки державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі
  4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні
  5. Будівництво та оздоблення.
  6. Бюджетне законодавство та його розвиток в Україні
  7. Громадянське суспільство: суть, структура, ознаки та перспективи розвитку в Україні
  8. Грошовий обіг та його закони. Грошова реформа в Україні
  9. Державна податкова адміністрація в Україні: ф-ї та організаційна структура.

(ЛЕКЦІЙНИЙ КУРС)

№ модуля, зм.модуля Назва і короткий зміст змістовного модуля, теми Кількість годин (д/з)
М.1. Система інститутів публічної влади в Україні 1. Поняття і основні начала державного будівництва і самоврядування України Поняття державного будівництва і самоврядування. Основні елементи змісту державного будівництва і самоврядування. Практика державного будівництва і самоврядування. Державне будівництво, самоврядування і право. Конституційні основи державного будівництва і самоврядування. Наука державного будівництва і самоврядування України. Поняття і предмет науки державного будівництва і самоврядування. Історичний розвиток науки державного будівництва і самоврядування, її зв’язок з іншими науками. Система, методологічні основи та джерела науки державного будівництва і самоврядування. Завдання і значення науки державного будівництва і самоврядування. Учбовий курс державного будівництва і самоврядування України. Поняття і система учбового курсу державного будівництва і самоврядування. Завдання учбового курсу державного будівництва і самоврядування та його значення для підготовки юристів. 2/1
2. Система та основні органи державної влади і самоврядування: теоретичні основи організації і діяльності   Поняття влади, державної влади. Інститут держави. Інститути держави України. Форма держави: сегментарна, полікратична, монократична, комбінірована. Поняття та ознаки органа держави. Система органів державного будівництва і самоврядування, її єдність та особливості. Системи державних органів: централізовано-сегментарная, моноцефальная, монотеократична. Місце і роль державного будівництва і самоврядування в суспільстві та державі. Територіальна основа системи органів державної влади і самоврядування. Державні і адміністративні територіальні одиниці. Моделі систем місцевих органів та органів самоврядування: англосаксонська, континентальна, іберійська, система рад. Особливості формування систем державних органів.   4/1
3.Методи організаційно-управлінської діяльності органів державної влади і самоврядування   Власно-правові, організаційні, соціолого-психологічні методи. Система організаційно-управлінських методів: планування, виробка рішень, контроль, координація і взаємодія; інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і самоврядування; організація роботи з кадрами апарату; наукова організація управлінської праці. Головні особливості метода планування в організації роботи органів державної влади і самоврядування. Організаційне планування. Особливості планування роботи у Верховній Раді України. Порядок підготовки і зміст комплексних перспективних поточних планів роботи місцевих органів державної влади і самоврядування. Особливості планування роботи постійних комісій і депутатів. Планування організаційно-масової роботи. Виробка і прийняття рішень органами державної влади і місцевого самоврядування. Організація виконання рішень. Організація контролю за виконанням рішень. Контроль, координація і взаємодія в діяльності органів державної влади і самоврядування, їх основні сфери використання. Механізм і особливості контролю, координації і взаємодії суб’єктів. Правові і організаційні засоби механізму контролю, координації і взаємодії. Інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади і самоврядування. Система інформаційного забезпечення. Вимоги до інформації, її види і призначення, умови оптимального використання. Організація роботи з інформацією. Єдина державна система діловодства. Добір, розстановка і виховання кадрів апарату органів державної влади і самоврядування. Загальні питання формування апарату. Порядок заміщення посад в апараті. Навчання і атестація кадрів, форми підготовки і підвищення їх кваліфікації. Роль постійних комісій рад у доборі і розстановці кадрів. Наукова організація праці у роботі органів державної влади і самоврядування, її основні вимоги. Удосконалення системи і структури органів; раціональне визначення функцій; поліпшення роботи з кадрами; удосконалення організаційного планування і підвищення ефективності використання робочого часу; раціоналізація діловодства; удосконалення роботи з інформацією; оптимізація підготовки, прийняття і виконання рішень; поліпшення соціально-психологичного клімату і розвиток культурно-етичних основ управління. Стиль у роботі органів державної влади і самоврядування. Вимоги до стиля управлінської роботи. Головні риси стиля: демократизм і гуманізм, ініціатива і відповідальність, діловитість, свідома дисципліна.
М.2.Організація роботи центральних органів і посадових осіб державної влади 4.Організація роботи Президента України   Етапи розвитку інституту президентства в Україні. Форми в організації інституту президентства. Президент України – глава держави. Повноваження Президента України. Організація роботи Президента України. Правові акти Президента України, організація та контроль їх виконання. Апарат Президента, його структура, функції і організація роботи. Взаємодія Президента з трьома гілками влади, імпічмент, право “вето”.   2/1
5 Організація роботи органів законодавчої влади України Поняття та сутність державного органа – Верховної Ради України. Історичний розвиток парламентаризму в Україні. Функції і повноваження Верховної Ради. Правове регулювання організації роботи Верховної Ради. Сесія – головна організаційна форма роботи Верховної Ради. Основі етапи і зміст підготовчої роботи. Порядок проведення сесій Верховної Ради. Організація роботи депутатів на сесіях Верховної Ради та виборчих округах. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради нового скликання. Роль Голови Верховної Ради в організації підготовки і проведення сесій. Організація роботи апарату Верховної Ради України, його структура і функції.   4/1
6. Організація роботи комісії, комітетів і депутатських груп Верховної Ради України 7. Організація роботи Кабінету Міністрів України   Постійні комітети – депутатські органи Верховної Ради. Система, устрій і порядок створення постійних комітетів, комісій. Функції постійних комітетів, комісій. Організаційні форми і методи діяльності постійних комітетів. Порядок підготовки і проведення засідань постійних комітетів, їх акти. Форми роботи постійних комітетів між їх засіданнями. Організаційні методи роботи постійних комітетів. Тимчасові комісії Верховної Ради, організація їх роботи. Депутатські групи та інші об’єднання депутатів в Верховній Раді, їх система, устрій, функції та організація роботи.     Прем’єр-міністр України – глава виконавчої влади та Кабінету Міністрів України. Порядок утворення і структура Кабінету Міністрів України. Теоретична класифікація уряду України. Повноваження і функції Кабінету міністрів України. Організація роботи Кабінету Міністрів України. Взаємодія виконавчої гілки влади з законодавчою та судовою. Кабінет Міністрів та Президент України: особливості взаємодії та підпорядкування.       2/1
8. Організація роботи місцевих органів державної виконавчої влади Місцева державна адміністрація. Система і структура місцевої державної адміністрації. Повноваження місцевої державної адміністрації. Форми і методи місцевої державної адміністрації. Відділи, управління та апарат місцевої адміністрації. Відношення місцевої державної адміністрації з органами місцевого самоврядування. Рада міністрів Автономної Республіки Крим; представник Президента: повноваження і організація роботи.
М.3.Місцеве і регіональне самоврядування в Україні 9.Місцеве самоврядування в Україні   Поняття, система та основи місцевого самоврядування. Історичні етапи розвитку самоврядування в Україні. Територіальні громади – першооснова місцевого самоврядування в Україні. Місцеві ради депутатів як органи місцевого самоврядування, їх система і структура. Функції і компетенція місцевих рад. Організаційні форми місцевого самоврядування. Сесія – головна організаційна форма роботи місцевих рад. Організація роботи постійних комісій місцевих рад. Робота депутатів місцевих рад. Організація роботи голови місцевої ради. Організація роботи апарату ради. Статус виконкомів місцевих рад. Порядок утворення і склад виконкомів. Апарат виконкому, його структура, функції та організація роботи. Комісії виконкомів. Місцеві держадміністрації та виконкоми місцевих рад: особливості взаємодії.   4/1
10. Взаємодія органів державної влади з об’єднаннями громадян та трудовими колективами Форми і види об’єднань громадян України. Основні напрями й форми співробітництва органів державної влади та об’єднань громадян. Особливості взаємодії органів державної влади з політичними партіями та рухами, громадськими організаціями, профспілками. Форми і методи співпраці органів державної влади та трудових колективів. Взаємодія органів державної влади з органами самоврядування.
11. Органи державної влади та форми безпосередньої демократії Всеукраїнський та місцеві референдуми. Поняття і види референдумів. Законодавство про референдуми. Предмет всеукраїнського і місцевих референдумів. Питання, які виносяться на всеукраїнський та місцеві референдуми. Демократична основа підготовки і проведення референдумів. Порядок голосування та визначення результатів референдумів. Всенародні та інші масові обговорення на місцях питань життя держави і суспільства. Загальнодержавні і місцеві наради, і роль органів державної влади і самоврядування в їх організації і проведенні. Облік і реалізація результатів обговорень. Громадська думка, різноманітність форм її вивчення та значення для організації і діяльності органів державної влади і самоврядування. Значення засобів масової інформації в діяльності органів державної влади і самоврядування. Звернення громадян до органів державної влади і самоврядування. Збори (сходи) громадян, види і функції. Особливості зборів громадян за місцем їхньої роботи, проживання, збори громадських формувань. Роль місцевої адміністрації і органів самоврядування у підготовці і проведенні зборів. Організація роботи органів державної влади і самоврядування з наказами виборців. Порядок прийняття наказів, підготовки і затвердження планів, заходів по їх виконанню. Накази і плани економічного і соціального розвитку території. Організація виконання наказів виборців і контроль за їх виконанням. Організація звітів народних депутатів і виконавчих органів Рад, громадських комітетів і Рад самоврядування перед населенням. Порядок підготовки і проведення звітів перед виборцями у виборчих округах. Особливості організації звітів депутатів Верховних і місцевих Рад. Звіти депутатів перед трудовими колективами і громадськими організаціями. Організація звітів виконкомів місцевих рад.  
12. Організація роботи органів державної влади АРК Територіальна основа системи органів державної влади і самоврядування. Державні і адміністративні територіальні одиниці. Моделі систем місцевих органів та органів самоврядування: англосаксонська, континентальна, іберійська, система рад. Особливості формування систем державних органів.  
3 - модуля 12 - тем     32/6

  

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 21; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты