Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаInfinitive Past Indefinite Past Participle
Читайте также:
  1. ABSOLUTE PARTICIPLE CONSTRUCTION
  2. Complete the following, using the infinitive
  3. Ex 11 Open the brackets putting the infinitive in the Future Perfect.
  4. FORMS OF PARTICIPLE
  5. II. PARTICIPLE
  6. INFINITIVE AND ITS FORMS
  7. INFINITIVE. GERUND. PARTICIPLE
  8. OBJECTIVE INFINITIVE CONSTRUCTION
  9. Participle

ВСТУП

 

Методичні рекомендації з граматики розроблено для студентів 2 курсу економічних спеціальностей технічного вузу, ціллю яких є навчити студентів читанню текстів з фаху.

Методичні рекомендації містять граматичні вправи по основним темам граматики англійської мови: Видо-часова система англійського дієслова в активному та пасивному стані. Модальні дієслова та їх еквіваленти. Функції дієслова «to be», «to have» в реченні. Неособові форми дієслова та їх звороти. Складне речення. Іменник з лівим означенням.

Граматичні вправи призначені для формування навичків розпізнавання та перекладу граматичних явищ, які зустрічаються у економічній літературі. Для повторення правил та запобігання помилок до вправ додані інструкції на українській мові, щоб увага студентів була зосереджена на граматичному явиші. Лексичний матеріал до граматичних вправ взято із сучасних джерел, які вказано в списку рекомендованої літератури.

Після кожного граматичного розділу методичних рекомендації пропонується лексичний словник, до якого входять економічні терміни, переклад яких може викликати трудність у студентів.

До складу методичних рекомендацій також входять додаткові вправи для перекладу речень з англійської мови на українську та з української мови на англійську, які містять найбільш типові граматичні конструкції у економічних текстах.

Також до методичних рекомендацій входять спеціально розроблені тести з ключами, метою яких є контроль вивченого граматичного матеріалу, а також вони можуть бути використані студентами для самоконтролю.

Методичні рекомендації містять таблиці: список неправильних дієслів, словотворення.

 

 


ДІЄСЛОВО (THE VERB)

V - Дієслово означає дію або стан у вигляді дії.

Особисті форми дієслова (Finite Forms of the Verb) виражають особу, число,спосіб,час, стан.

 

She lives in Kherson. - Вона живе в Херсоні.

They were invited to the concert. - Вони були запрошені на концерт.

We are working here. - Ми працюємо тут.

He has been teaching English all his live. - Він викладає англійську мову все своє життя.

 

У англійській мові є три способи: дійсний, наказовий і умовний.

 

They wanted to improve their knowledge by reading much. - Вони хотіли поліпшити свої знання, багато читаючи.Speak a little slower, please. - Говоріть трохи повільніше, будь ласка.

I wish I were there at that moment. - Я б хотіла бути там у той момент.

 

Стандартні (правильні) і нестандартні (неправильні) дієслова (Regular and Irregular Verbs).

Правильні дієслова утворюють Past Indefiniteі Past Participle шляхом додавання до форми Інфінітива закінчення -ed:

Infinitive Past Indefinite Past Participle

to open opened opened

to work worked worked

to expect expected expected

Закінчення –edвимовляється:

[d] [t] [id]

після дзвінких приголосних після глухих приголосних після t, d і голосних

lived helped wanted

answered finished intended

До неправильних дієслів належать дієслова, що утворяююь Past Indefiniteі Past Participle різними способами:

 

Infinitive Past Indefinite Past Participle

to begin began begun

to meet met met

to speak spoke spoken

to give gave given

to send sent sent

to build built built

У деяких неправильних дієслів усі три форми однакові:

to cut cut cut

to put put put

 

Основні форми дієсловаV1 V2 V3 V4

Інфінітив Минулий Неозначений Дієприкметник Минулого Дієприкметник

Час Часу Теперішнього Часу

to sell sold sold selling

to buy bought bought buying

to invest invested invested investing

 

Часи групи Іndefinite (Active Voice)

 

  Present Past Future
Стверджувальна форма I/we invest savings in You/they a business enterprise He/she invests savings in a business enterprise Я вкладаю …...   I/he/she invested savings in a We/you business enterprise They   Я вклав …... I/we shall invest savings in a business enterprise She/he will invest savings You/they in a business enterprise Я буду вкладати (вкладу)…
Питальна форма Do I/we invest savings in You/they a business enterprise? Does he/she invest savings in a business enterprise? I/he/she invest savings Did we/you in a business they enterprise   Shall I/we invest savings in a business enterprise Will she/he invest savings you/they in a business enterprise
Заперечна форма I/we do not invest savings You/they in a business enterprise He/she does not invest savings in a business enterprise   I/he/she did not invest savings We/you in a business enterprise They I/we shall not invest savings in a business enterprise He/she will not invest You/they savings in a business enterprise

 

Часи групи Indefinite вживаються: 1) для констатації факту здійснення дії, або 2) для вираження звичайної дії, що відбувається в теперішньому, минулому і майбутньому часі. До цієї групи відносяться : Present, Past, Future Indefinite.Обставини, характерні для цього часу: often, always, seldom, last month,some years ago, long ago, many weeks ago, next year, in some days,in the nearest future, ets.

 


Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 6; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты