Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛекція: № 13. Доходи населення та його соціальний захист.
Читайте также:
  1. Будівництва та масового відпочинку населення
  2. В аптеках, що обслуговують населення і лікувально-профілактичні заклади
  3. Вартість робочої сили, рівень життя та структура доходів населення
  4. Глава 14. К верху ногами доходит лучше, но...
  5. Глава 28. Когда дело доходит до драки.
  6. Диференціація доходів населення. Чинники, що її зумовлюють. Бідність
  7. Здоров’я населення характеризує група показників. Які з нижче наведених відносяться до демографічних?
  8. Інші доходи
  9. Как мы доходим до осуждения
  10. Корінне населення

План:1. Доходи: їх суть, джерела, розподіл і роль.

2.Суть, форми і система заробітної плати.

3.Мотивація праці і захист працюючих.

1. Доходице грошові надходження за одиницю часу юридичних та фізичних осіб; показник господарської діяльності підприємств, установ, організацій.

Розрізняються доходи від реалізації та позареалізаційні'. Доходи від реалізації - це фінансові надходження (валова виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам. Позареалізаційні доходи формуються за рахунок різних додаткових надходжень: дивідендів від акцій, проценті від облігацій, отриманих штрафів тощо. Різниця між валовою виручкою від реалізації продукції, робіт і послуг та їх повною (комерційною) собівартістю становить чистий дохід підприємства або прибуток. Після сплати податків та інших обов'язкових платежів залишається чистий прибуток, який належить підприємству. Залежно від походження (джерела) доходів, їх поділяють на чотири основні групи: зарплата, процент, рента та прибуток.

* Зарплата - оплата праці, як правило, в грошовому обчисленні, яку за трудовою угодою власник підприємства, організації чи установи або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

* Процент(від лат., сота частина якої-небудь кількості або числа) плата кредитору за користування позиченими цінностями; один із видів доходу.

* Рента - економічна форма реалізації земельної власності, частина прибутку, яка виступає у формі плати за право користуватися землею.

* Прибуток - перевищення сукупних доходів над сукупними витратами.

У процесі розподілу чистий доход - (різниця між ціною всієї реалізованої продукції і витратами на її виробництво, тобто собівартістю) набирає форму прибутку, відсотка (процента) і ренти. Якщо сюди додати ще й заробітну плату, то одержимо всі наявні первинні форми розподілу чистого продукту. В результаті цього чистий продукт розподіляється між його безпосередніми виробниками і власниками засобів виробництва.

В реальному економічному житті в нашій країні ці первинні доходи виступають як:

- зарплата робітників сфери матеріального виробництва;

- доходи селян від громадського господарства;

- прибуток підприємств;

- доходи селян, робітників і службовців від підсобного господарства.Первинний розподіл доповнюється перерозподілом чистого продукту, необхідність якого зумовлена:

завданням концентрації ресурсів для вирішення важливих соціальних проблем;

існуванням невиробничої сфери, на утримання якої кошти надходять шляхом перерозподілу доходів;

важливістю залучення коштів підприємств і населення на громадські потреби; потребами НТР, прогресивних змін у структурі суспільного виробництва, розвитку окремих економічних регіонів країни.

Головним знаряддям перерозподілу чистого продукту є державний бюджет, через який проходить приблизно 60% національного доходу. Важливу роль у цьому розподілі відіграє податкова система, оплата населенням послуг, механізм цін, а також добровільні платежі в громадські організації.

У результаті розподілу й перерозподілу національного доходу складаються кінцеві доходи різних груп населення, держави, підприємств виробничої і невиробничої сфери. Формуванням фондів споживання - (частина національного доходу, яка надходить членам суспільства в особисте споживання безплатно або на пільгових умовах понад винагороду за працю) і нагромадження завершується процес розподілу й перерозподілу, після чого він підходить у стадію кінцевого використання, коли доходи використовуються для забезпечення особистих потреб.
Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты