Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


X, XII, XIV, XVIII, XX, XXII, XXIV.
54. Випишіть військові операції, унаслідок яких українські землі були визволені від німецьких загарбників, зазначте час їх проведення:

Львівсько-Сандомирська операція, оборона Києва, операція „Зірка”, оборона Одеси, Корсунь-Шевченківська битва, оборона Одеси, Барвенківсько-Лозівська операція, оборона Севастополя, операція „полководець Рум’янцев”, Керченська операція.

55. Випишіть організацій, що належать до українського дисидентського руху, вкажіть час їх існування та їх головних діячів:

Українська робітничо-селянська спілка, Організація українських націоналістів, Товариство Січ, Український національний фронт, Український комітет незаможних селян, Українська гельсінська група.

56. Випишіть ім’я президента Україна, під час правління якого було проголошено позаблоковий статус України, укажіть, у якому році це сталося, і роки правління президента:

Михайло Грушевський, Леонід Кравчук, Ярослав Стецько, Віктор Ющенко, Євген Петрушевич, Августин Волошин.

57. Випишіть вищих посадових осіб, причетних до прийняття Конституції України (укажіть дату її прийняття), зазначте, які посади вони обіймали на час прийняття документа:

Володимир Литвин, Леонід Грач, Олександр Мороз, Леонід Кравчук, Олександр Ткаченко, Леонід Кучма.

58. Випишіть три партії, що на виборах 1994 р. набрали найбільшу кількість голосів, зазначте прізвища їх лідерів і яку ідеологію вони сповідують:

Соціалістична партія України, Конгрес українських націоналістів, Українська республіканська партія, Комуністична партія України, Народний рух України, Демократична партія України, Селянська партія України.

Рівень 2

1. Зазначте причини та наслідки впровадження християнства на Русі за Володимира Великого.

2. Зазначте основні політичні тенденції за правління Ярослава Мудрого.

3. Визначте причини та головні етапи розпаду Київської Русі на уділи.

4. Чим галицьке боярство відрізнялося від волинського у взаєминах із князем у ХІ-ХІІ ст.?

5. Зазначте причини та наслідки втрати Руссю політичної незалежності в середині ХІІІ ст.

6. Визначте причини втрати Київською Руссю державності у ХІІІ ст. і характер взаємин земель Південно-Західної Русі із Золотою Ордою.

7. Визначте основні етапи боротьби Данила Романовича проти монгольської навали та залежності від Золотої Орди.

8. Визначте причини та наслідки входження південно-західних руських земель до складу Великого князівства Литовського у XIV ст.

9. У чому полягає зміст „уходницької” та „боярської” теорій походження козацтва?

10. Причини укладення та становище українських земель згідно з Люблінською унією (зазначте, коли це сталося).

11. Зазначте причини та наслідки укладення Кревської унії (коли це сталося) для України.

12. Напишіть причини та наслідки впровадження Берестейської унії.

13. Зазначте причини та наслідки козацьких повстаньпершої половиниXVIІ ст.

14. Визначте причини, хронологічні межі та наслідки Руїни.

15. Зазначте причини та наслідки про турецької політичної орієнтації Петра Дорошенка.

16. Зазначте причини укладення, зміст та наслідки Берестейської церковної унії.

17. Причини, основні етапи та наслідки Національно-визвольної війни середини XVIІ ст.

18. Причини виникнення, рушійні сили та наслідки Гайдамацького руху на Правобережжі у ХVІІІ ст.

19. Розкрийте причини, суть та наслідки Руїни 60-80-х рр. ХVІІ ст.

20. Причини та наслідки скасування Запорізької Січі?

21. Зазначте причини та наслідки ліквідації Гетьманщини.

22. Визначте причини та наслідки скасування кріпосного ладу в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

23. Зазначте причини та наслідки скасування кріпосного ладу в Галичині в середині ХІХ ст.

24. Зазначте причини та наслідки політики „Великих реформ” для України.

25. Визначте причини та наслідки появи руху „москвофілів”.

26. Зазначте причини та наслідки виникнення українських політичних партій на початку ХХ ст. на українських землях у складі Російської імперії.

27. Визначте причини та наслідки появи легіону Українських січових стрільців.

28. Визначте причини та наслідки першої українсько-більшовицької війни.

29. Зазначте причини та наслідки для України укладення Брестського миру.

30. Визначте причини та наслідки злуки УНР і ЗУНР.

31. Визначте причини та наслідки для Україні утворення СРСР.

32. Визначте причини та наслідки впровадження на українських землях НЕПу.

33. Визначте причини та наслідки радянської політики індустріалізації в Україні.

34. Визначте причини та наслідки провадження в Україні політики колективізації.

35. Зазначте причини та наслідки сталінських репресій в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст.

36. Визначте причини та наслідки укладення пакту Ріббентропа-Молотова.

37. Визначте причини та наслідки радянізації Західної України у 1939-1941 рр.

38. Зазначте причини та наслідки невдач Робітничо-Селянської Червоної Армії на початку другого етапу Другої світової війни.

39. Зазначте причини та наслідки голоду 1946-1947 рр.

40. Зазначте причини та наслідки десталінізації в Україні.

41. Зазначте причини та наслідки хрущовської „відлиги”.

42. Зазначте причини впровадження та наслідки політики „перебудови” для України.

43. Зазначте передумови проголошення незалежності України та основні етапи розбудови української держави.

44. Зазначте причини та наслідки Помаранчевої революції 2004-2005 р.

Рівень 3

1. Аргументи якої з теорій щодо походження Київської Русі, Ви вважаєте найбільш переконливими?

2. Яку роль відіграло християнство у зміцненні статусу Великого князя Київського у ІХ-Х ст.?

3. Яким чином „Руська Правда” сприяла витворенню соціальної структури у Київській Русі і який вигляд мала ця структура?

4. Як Ви вважаєте, позитивну чи негативну роль в історії Галицько-Волинської держави відігравало галицьке боярство? Відповідь обґрунтуйте

5. Чому Галицько-Волинську державу вважають правонаступницею Київської Русі?

6. Чи була Річ Посполита Обох Народів „матір’ю” чи „мачухою” українському козацтву наприкінці XVI – на початку XVII ст.?

7. Чи можемо ми говорити про завоювання Литовськими князями Русі, чи варто говорити про мирне приєднання Русі до Великого князівства Литовського? Відповідь обґрунтуйте.

8. Які позитивні і негативні наслідки, на Вашу думку, мала для України Люблінська унія?

9. Що ріднить і що розрізняє між собою умови укладання між Польською Короною і Великим князівством Литовським Кревської унії та Люблінської унії? Які політичні наслідки ці унії мали для українських земель?

10. Які події зумовили війну між Османською імперією та Річчю Посполитою Обох Народів на початку 20-х рр. XVIІ ст. і яку роль у цій війні відіграло українське козацтво?

11. Яка держава слугувало моделлю для розбудови Б. Хмельницьким Гетьманату, і чим Гетьманат відрізнявся від свого „прототипу” ?

12. Які існують історико-правові оцінки Переяславсько-Московських домовленостей 1654 р. і які з них, на Вашу думку, є найбільш точними? Відповідь обґрунтуйте.

13. Проаналізуйте зміни у державному устрої Гетьманщини в період наступу царизму на її автономію у другій половині ХVІІ ст. - на початку ХVІІІ ст.

14. Як відбувалася ліквідація царизмом автономії України у другій половині ХVІІІ ст. і який вплив на ці процеси мала втрата українськими автономіями прикордонного статусу?

15. Проаналізуйте особливості розвитку українського руху під час другої фази Національного Відродження на українських землях в складі Російської імперії.

16. Що є спільного і особливого при скасуванні кріпацтва на українських землях у складі Австрійської та Російської імперії в середині ХІХ ст.?

17. У чому полягають особливості внутрішньополітичного життя західноукраїнських земель в складі Австро-Угорської імперії у 50-80-х рр. ХІХ ст.?

18. Як „столипінська реакція” позначилася на українському русі та соціально-економічному становищі українських земель у складі Російської імперії?

19. Як Ви можете охарактеризувати взаємини Центральної Ради з Тимчасовим урядом Росії та більшовицьким урядом Радянської Росії?

20. Як ви оцінюєте зовнішню та внутрішню політику Української Держави гетьмана Павла Скоропадського?

21. Які успіхи і прорахунки були у внутрішній та зовнішній політиці Директорії України?

22. Яким чином сталінська модернізація зумовила Голодомор 1932-1933 рр.? Чому його називають геноцидом українців?

23. Який внесок зробили вояки УПА в боротьбу за державність України у 40-50-х рр. ХХ ст.?

24. Як вплинули на розвиток економіки УРСР і добробут її громадян реформи 50-х - початку 60-х рр. ХХ ст.?

25. Що зумовило виникнення українського дисидентського руху і за що боролись українські дисиденти?

26. Позитивні та негативні наслідки брежнєвського консервативного правління для України?

27. У чому, на Вашу думку, полягають головні труднощі європейської інтеграції України?

28. Як би Ви оцінили перебіг українсько-російських стосунків у 1991-2005 рр.? Відповідь обґрунтуйте.

29. Розкрийте суперечливість соціально-економічного розвитку України у 1991-2004 рр.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-14; просмотров: 39; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты