Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація цінних паперів
 

За видом емітента:

- державні (центральних, місцевих органів влади);

- корпоративні;

- іноземних емітентів;

За первинністю:

- первинні - відбивають права на продукцію, кошти, майно, землю й інші первинні ресурси (акції, облігації, векселя, сертифікати);

- похідні - цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, становленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів; (первинних цінних паперів, товарів, матеріальних цінностей та ін.) (опціони, ф’ючерси, варранти).

За терміном звертання:

- короткострокові (меньш ніж 1 рік);

- середньострокові (від 1 до 5 років);

- довгострокові (понад п'ять років);

- безстрокові – не мають кінцевого терміну погашення.

За посвідченням права власності:

- пайові цінні папери - цінні папери, які посвідчують участь їх власника у статутному капіталі (крім інвестиційних сертифікатів), надають власнику право на участь в управлінні емітентом і отримання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна у разі ліквідації емітента (акції, інвестиційні сертифікати).

- боргові - цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання (облігації підприємств; державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України; ощадні (депозитні) сертифікати; векселі;)

- іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів (іпотечні облігації; іпотечні сертифікати; заставні; сертифікати ФОН;)

- приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду;

- товаророзпорядчі цінні папери - цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах.

 

За формою виплати доходу:

- з фіксованим доходом - рівень доходу за даними цінними паперами визначається в момент їх випуску і звичайно не підлягає зміні (облігації, привілейовані акції);

- з коливним доходом - рівень доходу по цінних паперах з коливним доходом звичайно не відбивається при їх випуску, а може залежати:

- від підсумків роботи емітента (розміру чистого прибутку) за окремий установлений проміжок часу (прості акції);

- від установленого механізму індексування доходів по цінних паперах (рівень інфляції, курс валют, вартість дорогоцінних металів та ін.).

За способом реєстрації власника:

- іменні - облік прав власності за цим видом цінних паперів ведеться з вказівкою імені конкретного власника;

- пред'явницькі - права по цих цінних паперах реалізуються при їх пред'явленні;

- ордерні - складається на ім'я першого власника із застереженням “його наказу”. Ордерний цінний папір передається іншій особі шляхом здійснення передатного напису – індосаменту. До ордерних цінних паперів відноситься вексель.

За можливістю дострокового пред'явлення до погашення:

- термінові - погашаються емітентом після закінчення визначеного, звичайно встановленого в проекті емісії, терміну;

- терміном за пред'явленням - можуть погашатися в момент пред'явлення цінного папера до витікання кінцевого терміну.

За можливістю участі в керуванні емітентом:

- ті, що дають право на участь у керуванні: до цінних паперів, що надають право на керування підприємством,можна віднести прості акції, власник яких бере участь у керуванні акціонерним товариством через голосування на загальних зборах акціонерів;

- ті, що не дають право на участь у керуванні. Не дають права на участь у керуванні облігації, привілейовані акції (хоча в деяких випадках є голосуючими цінними паперами), векселя.

За черговістю задоволення претензій кредиторів:

- старші (облігації, привілейовані акції) - мають старшинство при задоволенні претензій після кредиторів (щодо одержання доходів по цінних паперах, по претензіях до майна при ліквідації підприємства і т.д.);

- молодші (прості акції) - претензії по цих цінних паперах задовольняються в останню чергу після всіх кредиторів і власників старших цінних паперів.

За формою існування:

- документарні - при документарній форміцінних паперів - на кожного власника оформляється бланк сертифіката цінного папера з указівкою загальної кількості і вартості приналежних йому цінних паперів, прав, наданих цінним папером, і інших реквізитів;

- бездокументарні - при бездокументарній формі оформляється глобальний сертифікат на весь обсяг випуску, що здається на збереження в депозитарій. А права власності на цінні папери підтверджуються обліковими записами в депозитарній установі.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты