Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура фондового ринку
 

Фондовий ринок є механізмом, що сприяє встановленню взаємодій між покупцями і продавцями цінних паперів на основі попиту та пропозиції. Як і будь-який інший ринок, він має свою власну структуру, обумовлену складом учасників і тих функцій, що він виконує.

Поява фондового ринку України обумовлена багатьма факторами. Основні можна умовно розділити на дві групи:

Реформа відносин власності.Виникнення на базі державних підприємств акціонерних товариств у процесі приватизації. Створення нових підприємств на акціонерній основі.

Використання цінних паперів для залучення коштів.Фінансування бюджетного дефіциту та інших нестатків держави чи місцевих органів влади за рахунок цінних паперів. Фінансування потреб підприємств у коштах за рахунок випуску боргових цінних паперів. Розвиток комерційного кредиту на основі вексельного обігуФондовий ринок являє собою складну систему взаємозалежних елементів, що виконують визначені функції і сприяють підвищенню ефективності випуску і обігу цінних паперів.

В економічній літературі існує безліч визначень ринку цінних паперів. Це - сукупність економічних відносин із приводу випуску і обігу цінних паперів між його учасниками[1] ; частина фінансового ринку, що охоплює відносини, пов'язані з цінними паперами[2] ; інститут чи механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) окремих товарів і послуг (товарами, що на ньому обертаються, є цінні папери[3] ); частина ринку позичкових капіталів, на якому здійснюються емісія і купівля- продаж цінних паперів і прав на них[4] ; колективна оцінка поточної вартості активів корпорацій[5] ; механізми, що сприяють обміну фінансовими активами.

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних (деривативів).

 

Структурними елементами ринку цінних паперів є:

1. Цінні папери;

2. Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками;

 

3. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи,резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.

 

Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

 

4. Фінансові посередники – здійснюють операції з цінними паперами на професійній основі, як винятковий вид діяльності;

Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 242; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты