Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Види акцій
В Україні випускаються дві групи акцій:

прості іменні і привілейовані іменні;

По простих акціях – надається право на участь в управлінні. Розмір дивідендів визначається на загальних зборах акціонерів раз у рік за підсумками календарного року, в залежності від розмірів чистого прибутку. Дивіденди можуть не виплачуватися навіть при наявності прибутку. Надається право на майно після задоволення вимог кредиторів і власників привілейованих акцій.

По привілейованих акціях - не мають права брати участь у керуванні, якщо інше не передбачено статутом. За ними щорічно виплачуються дивіденди у встановленому фіксованому розмірі. Виплата здійснюється незалежно від отриманого прибутку. У випадку недостатності прибутку виплачуються з резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів по простих акціях перевищує розмір по привілейованим, то власникам останніх за рішенням зборів акціонерів може здійснюватися доплата.

Надається право на майно після задоволення вимог кредиторів.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків. Забороняється випуск, якщо раніше випущені акції цілком неоплачені. Привілейовані акції не можуть випускатися на суму, що перевищує 25% статутного фонду АТ.

Дробління і консолідація акцій

Дробління акцій– являє собою зменшення номінальної вартості акцій при одночасному пропорційному збільшенні їх кількості. При дроблінні величина статутного фонду не змінюється.

Зворотною операцією дроблінню є консолідація.Консолідація приводить до зменшення загальної кількості акцій при одночасному збільшенні в таку ж кількість разів номіналу одного цінного папера. При консолідації, також як і при дробленні, зміни величини статутного фонду не відбувається.

 

 

4. Поняття та властивості облігацій

 

Основні властивості облігацій:

1. Облігації підтверджують відносини позики, за якою особа, що випустила цей цінний папір, повинна через установлений проміжок часу виплатити як основну суму боргу (номінальну вартість облігації), так і відсотки по ньому.

2. Відсотки з облігацій мають заздалегідь обговорений постійний розмір. Можуть виплачуватися протягом визначених проміжків часу до моменту повного погашення облігацій.

3. Облігація - це терміновий цінний папір, що має кінцевий термін погашення.

4. Облігація відноситься до категорії старших цінних паперів і претензії по ній задовольняються раніше, ніж по привілейованих і простих акціях.

5. Облігації не дають права їх власникам, на відміну, наприклад, від простих акцій, на управління підприємством, що їх випустило.

6. Облігація має номінальну вартість, визначену в національній валюті, а якщо це передбачено умовами розміщення облігацій - в іноземній валюті. Облігації в Україні можуть випускатися підприємствами всіх форм власності.

Однак на їх звертання в Україні існує ряд обмежень:

не допускається випуск облігацій для формування і поповнення статутного фонду емітента;

юридичні особи можуть випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

забороняється випуск облігацій для покриття збитків, зв'язаних з господарською діяльністю підприємства.

Таблиця 1. Види облігацій за різними критеріями порівняння

Критерії порівняння Види облігацій
За видом емітента - облігації внутрішніх та зовнішніх місцевих позик; - державні облігації (облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України та цільові облігації внутрішніх державних позик України). - облігації підприємств – випускаються підприємствами всіх форм власності, об'єднаннями підприємств, акціонерними та іншими товариствами  
За способом реєстрації власника - іменні; - на пред'явника – у цій формі обов'язково випускаються облігації внутрішніх і місцевих позик
За формою відшкодування запозиченої суми - з відшкодуванням у грошовій формі; - натуральні облігації – для них обов'язковим є вказівка товару чи послуги, під якими вони випускаються
За методом виплати доходу Відсоткові облігації - облігації, за якими передбачається виплата відсоткових доходів.   Цільові облігації - облігації, виконання зобов'язань за якими дозволяється товарами та/або послугами відповідно до вимог, встановлених умовами розміщення таких облігацій.   Дисконтні облігації - облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість. Різниця між ціною придбання та номінальною вартістю облігації виплачується власнику облігації під час її погашення і становить доход (дисконт) за облігацією.  
За забезпеченістю - забезпечені – забезпечені майном компанії, що їх випустила, чи довірчою власністю інших компаній. Облігації можуть забезпечуватися нерухомістю (землею і будинками), устаткуванням, цінними паперами інших корпорацій, акціями дочірніх підприємств та ін. При цьому компанія не має права реалізовувати активи, що виступають як застава, не одержавши дозволу власників облігацій; - незабезпечені – облігації, не забезпечені майном компанії, що їх випустила. Кредитори не мають якого-небудь додаткового захисту. Звичайно відсоток по них вище, що пояснюється як плата за ризик.
За способом погашення - з фіксованим строком погашення (єдиним для всього випуску); - з достроковим сроком погашення (за вимогою їх власників, у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення).
За можливістю обміну на акції - конвертовані облігації – обмінювані на акції компанії, що випускає облігації; - обмінювані облігації – обмінюються на акції іншої компанії

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты