Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


На фондовому ринку
 

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність юридичних осіб з надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, що відповідає вимогам, установленим законодавством.

 

Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами професійної діяльності, за винятком банківської, не допускається, крім випадків, передбачених законом.

 

В Україні основними відмітними рисами підприємницької діяльності на фондовому ринку, що приймає статус професійної, є:

здійснюється на основі отриманих дозволів (ліцензій);

як правило, є переважним чи винятковим видом діяльності;

повинна відповідати кваліфікаційним вимогам;

наявність вимог щодо надання звітності про діяльність на фондовому ринку в органи державної влади;

обов'язковість виконання встановлених нормативів і норм ділової етики;

обов'язкове членство в СРО.

На фондовому ринку здійснюються такі види професійної діяльності (рис. 1):

діяльність з торгівлі цінними паперами;

діяльність з управління активами інституційних інвесторів;

депозитарна діяльність;

діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку.

 

 

 
 

 


Рис. 1 Види професійної діяльності на фондовому ринку України

 

Діяльність з управління активами інституційних інвесторів - професійна діяльність учасника фондового ринку - компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.

 

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

 

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає наступні напрямки діяльності:

брокерську діяльність;

дилерську діяльність;

андеррайтинг;

діяльність з управління цінними паперами.

 

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи.

 

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом.

 

Андеррайтинг - розміщення (підписка, продаж) цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Існує два основних види андеррайтинга:

а) андеррайтер зобов'язується викупити весь випуск, чи частину випуску за фіксованими цінами;

б) андеррайтер не бере на себе зобов'язання з викупу нерозподіленої емісії.

 

Діяльність з управління цінними паперами - діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Діяльність з управління іпотечним покриттям - діяльність, що здійснюється за винагороду банком чи іншою фінансовою установою згідно з відповідним договором про управління іпотечним покриттям.

2. Професійні учасники фондового ринку України

Професійна діяльність на фондовому ринку здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії, порядок її видачі та анулювання встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Термін ліцензії – 3 роки; орган ліцензування – Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку; як правило, професійна діяльність є винятковою; обов'язкову вказівку в статуті виду діяльності і не поєднання (якщо це визначено в законі) з іншим; обов'язкове членство хоча б в одній СРО (два місяці після одержання ліцензії); протягом терміну дії ліцензії професійні учасники повинні повідомляти комісію про зміну даних у наданих документах; обов'язкова мінімальна кількість сертифікованих фахівців. Вимоги до професійних учасників ринку цінних паперів зображені в табл. 2.

Таблиця 2

Вимоги до професійних учасників ринку цінних паперів

 

Види професійної діяльності Організаційно-правова форма Мінімальний розмір статутного фонду
Брокерська (комісійна діяльність) Господарські товариства (в акціонерних статутний фонд формується винятково за рахунок іменних акцій) не менш ніж 300 тис. грн. (сплачений коштами)
Дилерська (комерційна діяльність) не менш ніж 120 тис. грн. (сплачений коштами)
Андеррайтинг не менш ніж 600 тис. грн. (сплачений коштами)
Діяльність з управління цінними паперами   не менш ніж 300 тис. грн. (сплачений коштами)
Діяльність з управління активами інституційних інвесторів Господарські товариства 200000 ЄВРО і формується винятково коштами
Депозитарна діяльність депозитарію ВАТ, учасником якого є не менш 10 зберігачів 500000 грн.
Депозитарна діяльність зберігача Комерційні банки, що мають ліцензію торговця, торговці цінними паперами (ТЦП) Торговець ЦП – 100000 ЄВРО, Інвестиційна компанія (ІК) – 200000 ЄВРО (оплата грошима)
Розрахунково-клірингова діяльність Депозитарій (який одержує статус клірингового), фондова біржа Мінімальна сума для здійснення професійної діяльності торговця ЦП 500000 ЄВРО (коштами), для ФБ - не менш ніж 6 млн. грн.
Діяльність з ведення реєстру Господарські товариства 1250 неоподатковуваних мінімумів (коштами)
Діяльність з організації торгівлі цінними паперами Фондові біржі (АТ, з не менш 20 засновниками торговцями ЦП за умови внеску не більше ніж 5% статутного капіталу фондової біржи) не менш ніж 3 млн. грн.
  Торгово-інформаційні системи (АТ і ТОВ, засновані не менш ніж 20 торговцями ЦП, що мають ліцензію чи торгово-інформаційну систему (ТІС), створені у формі дочірнього підприємства – об'єднання ТЦП, що мають статус СРО 5 000 неоподатковуваних мінімумів

 

До інститутів спільного інвестування (ІСІ) відносяться корпоративний інвестиційний фонд чи пайовий інвестиційний фонд, що проводить діяльність, зв'язану з об'єднанням (залученням) коштів інвесторів з метою одержання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права і нерухомість.

ІСІ в залежності від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального і закритого типу.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (чи компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати в який-небудь час за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (чи компанією з управління його активами).

ІСІ належить до інтервальному типу, якщо він (чи компанія з управління його активами) бере на себе зобов'язання здійснювати за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (чи компанією з управління його активами) протягом обумовленого в проспекті емісії терміну, але не рідше одного разу на рік.

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (чи компанія з управління його активами) не бере на себе зобов'язань з питань викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (чи компанією з управління його активами) до моменту його реорганізації чи ліквідації.

ІСІ може бути терміновим чи безстроковим.

Корпоративний інвестиційний фонд – це ІСІ, що створюється у формі відкритого акціонерного товариства і проводить винятково діяльність з питань спільного інвестування.

Пайовий інвестиційний фонд – це активи, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в управлінні компанії з управління активами і враховуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.

 

3. Комерційні банки на фондовому ринку України

 

Форми участі комерційних банків на ринку цінних паперів залежать від традицій розвитку економіки країни і від існуючої законодавчої бази.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты