Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Змістовий модуль 5. Фондова біржа та організаційний ринок внебіржевої торгівлі
1. Поняття й ознаки фондової біржі.

2. Порядок створення фондової біржі в Україні.

3. Організований ринок позабіржової торгівлі.

 

Ключові слова:фондова біржа, лістинг, делістинг, котирування, правила обігу цінних паперів, торгово-інформаційні системи, електронна торгово-інформаційна мережа.

Література, що рекомендується

 

1. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”( Відомості Верховної Ради (ВВР), N 31, 2006 р.

2. Колтынюк Б.А. Ценные бумаги: Учебник. – 2-е изд. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 304 с.

3. Поважный А.С. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учебное пособие. – Донецк: Издательство «Лебедь», 2000. – 627 с.

4. Рынок ценных бумаг: Учебник/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 448 с.

5. Сохацька О.М. Біржова справа: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

 

1. Поняття й ознаки фондової біржі

 

Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (організатора торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, та розв'язання спорів між членами організатора торгівлі.

Фондова біржа - організаційно оформлений, постійно діючий ринок, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Основними ознаками фондової біржі є:

1. Надає місце і способи як для первинного розміщення цінних паперів, так і для їх вторинного обігу.

2. Існування єдиних правил і технології обігу цінних паперів.

3. Існування процедури добору найбільш якісних цінних паперів, що відповідають вимогам біржі. Лістинг – процедура допуску цінних паперів до обігу на біржі. Делістинг – вилучення із обігу.

4. Членом біржі може стати фінансовий посередник, що дотримує вимоги, встановлені установчими документами і правилами фондової біржі.

5. Нагляд за членами біржі з позиції чесного ведення бізнесу, дотримання правил біржі і відповідності показників фінансової стійкості.

1. Укладання угод тільки між членами біржі.

2. Установлення системи офіційного котирування цінних паперів.

3. Централізація реєстрації угод і розрахунків по них.

 

2. Порядок створення фондової біржі

 

Підставою для здійснення фондовою біржею своєї діяльності в Україні є свідоцтво про реєстрацію фондової біржі, що видається Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Як організаційно-правова форма для фондових бірж передбачене акціонерне товариство. Фондова біржа повинна бути створена не менш ніж 20 засновниками - торговцями цінними паперами. Статутний фонд фондової біржі формується з такими обмеженнями:

частка статутного фонду, що належить одному акціонеру, не повинна перевищувати 5 %;

формування статутного фонду недержавними цінними паперами не допускається;

частка довгострокових державних цінних паперів (термін більш 1 року) не повинна перевищувати 30 %;

мінімальний розмір статутного фонду, сформований за рахунок внесків торговців цінними паперами (що мають дозвіл на здійснення комісійної і комерційної діяльності з цінними паперами), – не менш 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

3. Організований ринок позабіржової торгівлі

 

Організована торгівля цінними паперами може здійснюватися не тільки на фондовій біржі, але і на позабіржовому ринку цінних паперів. Діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку здійснюють торгово-інформаційні системи (ТІС). ТІС - це юридична особа, що здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку і володіє чи керує електронною торгово-іформаційною мережею (ЕТІМ) чи іншою системою способів, що представляють можливість обміну пропозиціями купівлі і продажу цінних паперів.

Основними задачами торгово-інформаційних систем є:

1. Збір, обробка і поширення інформації про котирування й операції з цінними паперами.

2. Стандартизація правил здійснення операцій з цінними паперами.

3. Інформування своїх учасників про кон'юнктуру ринку позабіржової торгівлі.

4. Розробка заходів щодо захисту клієнтів і учасників ТІС від зловживань і правопорушень на ринку цінних паперів. Вирішення спірних питань між учасниками ТІС.

5. Облік укладених угод з цінними паперами і контроль за їх виконанням.

6. Надавати інформацію в сфері позабіржової торгівлі цінними паперами.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 94; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты