Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Висновки. В Україні фондовий ринок має свою структуру з визначеним набором елементів
 

В Україні фондовий ринок має свою структуру з визначеним набором елементів. Не всі структурні елементи ринку розвиваються рівномірно. Для підвищення ефективності фондового ринку в цілому повинні бути приведені у відповідність усі його складові, щоб уникнути «вузьких місць». Кожен учасник ринку має свої індивідуальні особливості як створення, так і технології діяльності.

Результати аналізу розвитку вітчизняного фондового ринку показали, що це ринок, який динамічно розвивається, однак зрушення, що відбуваються, не завжди приводять до якісних поліпшень, здатних підвищити ефективність функціонування суб'єктів господарювання. Насамперед, це зв'язано з тим, що на даному етапі цінні папери практично не використовуються для реального залучення коштів.

Основними причинами цього є: відставання і суперечливість законодавчої бази; недостатнє використання боргових цінних паперів (насамперед, облігацій підприємств) і практично повна відсутність похідних фінансових інструментів; декларативність створення деяких суб'єктів господарювання (мова йде про практику створення номінальних закритих акціонерних товариств, що не виконують властивих функцій); нерозвиненість розрахунково-клірингової системи; недостатня ефективність системи регулювання, у тому числі двох її рівнів: прямого державного і саморегулювання.

Таким чином, фондовий ринок є важливою організаційно-економічною умовою підвищення ефективності функціонування суб'єктів господарювання, тільки в тому випадку, коли він являє собою складну систему взаємозалежних елементів. Кожний з елементів виконує властиві йому функції, що в остаточному підсумку сприяє підвищенню ефективності випуску і обігу цінних паперів. Суб'єкти господарювання і держава можуть залучати кошти, використовуючи потенціал первинного ринку, однак без існування ліквідного вторинного ринку ефективність розміщення перших і повторних емісій може бути знижена.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП...…………………………………………………………..…… Блок змістових модулів № 1 ВИДИ ЦІнних паперів та оСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИПУСКу В УКРАЇНІ  
Змістовий модуль 1. Поняття і види цінних паперів……………………………....
Змістовий модуль 2. Основи емісії цінних паперів………………………………..
Блок змістових модулів № 2 - СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ  
Змістовий модуль 3. Фондовий ринок України……………………………………
Змістовий модуль 4. Професійні учасники фондового ринку…………………….
Змістовий модуль 5. Фондова біржа й організований ринок позабіржової торгівлі..………………………………………………  
Змістовий модуль 6. Національна депозитарна система України………………...

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 33

 


[1] Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: Финансы и статистика, 1999. – С. 93.

[2] Мендрул О.Г., Шевчук И.А. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. – С. 9.

[3] Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. – М.: Перспектива, 1995. – С. 99.

[4] Лисенков Ю., Римарук О., Музиченко О. Фондовий ринок: Термінологічний словник-довідник. – К.: Діалог-Прес, 1997. – С. 124.

[5] Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – 6-е изд.: Пер с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – С. 16.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 97; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты