Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Медичне страхування. 1. План семінарського заняття
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Вплив на медичне обладнання
  4. Державне регулювання у сфері страхування
  5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  6. Економічна суть і організація страхування
  7. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  8. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  9. Історія розвитку страхування
  10. Класифікація страхування

1. План семінарського заняття

1.Економічна необхідність і значення медичного стра­хування.

2.Обов'язкова форма медичного страхування та її сутність. Роль страховиків в системі обов’язкового медичного страхування.

3.Добровільна форма медичного страхування та її особ­ливості.

4.Програми добровільного медичного страхування.

5.Медичне страхування громадян, які від’їжджають за кордон (асістанс).

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування щодо основних умов видів медичного страхування.

3)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи медичного страхування в Україні”, “Яке місце повинні посідати страховики в системі обов’язкового медичного страхування в Україні?”.

5)Вирішити ситуаційні завдання за видами медичного страхування.

6)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

7)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів договору медичного страхування;

·користуватися понятійним апаратом;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку медичного страхування;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань медичного страхування;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів медичного страхування;

·визначати розмір страхового внеску та страхової виплати за договором медичного страхування.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

1. План семінарського заняття

1.Роль страхування в забезпеченні потреб підприємств у страховому захисті.

2.Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

3.Страхування підприємств від перерв у виробництві внаслідок
знищення або пошкодження застрахова­ного майна..

4.Страхування відповідальності товаровиробника за якість продукції.

5.Страхування інших видів відповідальності підпри­ємства (відповідальності роботодавця; відповідаль­ності за забруднення довкілля).2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2) Провести усне опитування (і тестування) за видами страхування майна та відповідальності підприємств.

3)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Вирішити ситуаційні завдання за видами страхування майна та відповідальності підприємств.

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6)Підвести підсумки проведеного заняття.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами страхування майна і відповідальності підприємств;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами страхування майна і відповідальності підприємств;

·визначати розмір страхової премії та виплати за договорами страхування майна і відповідальності підприємств.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 37, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.Тема 7. Сільськогосподарське страхування

1. План семінарського заняття

1.Економічна необхідність і сучасний стан сільськогосподарського страхування.

2.Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

3.Страхування тварин сільськогосподарських підпри­ємств.

4.Страхування будівель та іншого майна сільськогос­подарських підприємств.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування (і тестування) за основними умовами видів сільськогосподарського страхування.

3)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Вирішити ситуаційні завдання.

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами сільськогосподарського страхування;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами сільськогосподарського страхування;

·визначати розмір страхової премії та виплати за договорами сільськогосподарського страхування.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 63.

Тема 8.Страхування технічних ризиків

1. План семінарського заняття

1.Економічна необхідність, сутність та розвиток стра­хування технічних ризиків.

2.Страхування будівельно-монтажних ризиків.

3.Страхування машин від поломок.4.Страхування електронного обладнання.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування за основними умовами видів страхування технічних ризиків.

3)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

5)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами страхування технічних ризиків;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами страхування технічних ризиків.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 41, 43, 47, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 63, 65.

Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків

1. План семінарського заняття

1. Економічна необхідність та сутність страхування фінансово-кредитних ризиків.

2. Характеристика видів страхування фінансово-кредитних ризиків.

3. Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів (товарного, споживчого, експортного).

4. Особливості проведення страхування банківських кредитів.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування (і тестування) з питань поставлених у плані заняття.

3)Вирішити ситуаційні завдання.

4)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи страхування кредитних ризиків в Україні”, “Перспективи розвитку титульного страхування в Україні?”.

5)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

6)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

7)Підвести підсумки проведеного заняття.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами страхування фінансово-кредитних ризиків;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами страхування фінансово-кредитних ризиків;

·визначати розмір страхової премії та виплати за договорами страхування фінансово-кредитних ризиків;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань медичного страхування.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 19, 21, 22, 27, 28, 30, 35, 39, 41, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 58, 60, 63.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты