Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 11. Морське страхування. 1. План семінарського заняття
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Державне регулювання у сфері страхування
  4. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  5. Економічна суть і організація страхування
  6. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  7. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  8. Історія розвитку страхування
  9. Класифікація страхування
  10. Класифікація страхування

1. План семінарського заняття

1.Необхідність, сутність і значення морського стра­хування.

2.Особливості організації морського страхування.

3.Страхування морських суден.

4.Страхування вантажів, що перевозяться морем.

5.Страхування відповідальності судновласників.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування за основними умовами видів морського страхування.

3)Провести обговорення дискусійних питань: “Значення Кодексу торговельного мореплавства України для розвитку вітчизняного морського страхування”.

4)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами морського страхування;

·користуватися понятійним апаратом;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку морського страхування;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань морського страхування;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами морського страхування.

4. Література

Основна: 1, 3, 4, 12, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 24, 27, 28, 30, 35, 41, 42, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 62, 63.

Тема 12. Авіаційне страхування

1. План семінарського заняття

1.Сутність, значення і особливості страхування авіаційних ризиків.

2.Законодавча база авіаційного страхування.

3.Страхування повітряних суден, умови страхування.

4.Обовязкове страхування відповідальності повітряного перевізника та експлуатанта повітряного судна.

5.Страхування членів екіпажу повітряного судна та авіаційного персоналу. Інші види обов’язкового страхування авіаційних ризиків.

6.Добровільні види авіаційного страхування.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування (і тестування) з питань поставлених у плані заняття.

3)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні”, “Необхідність обов’язкового страхування авіаційних ризиків”.4)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами авіаційного страхування;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами авіаційного страхування.

·виявляти проблеми та тенденції розвитку медичного страхування;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань медичного страхування.

4. Література

Основна: 1, 2, 4, 14, 16, 17, 18.

Додаткова: 20, 21, 27, 28, 30, 35, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

1. План семінарського заняття

1.Необхідність і розвиток страхування майна громадян. Види (програми) страхування.

2.Страхування будівель і домашнього майна громадян.3.Страхування тварин, що належать громадянам.

4.Страхування відповідальності громадян. Форми та види страхування.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування (і тестування) за основними умовами видів страхування майна і відповідальності громадян;

3)Вирішити ситуаційні завдання;

4)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи розвитку страхування майна громадян в Україні”, “Доцільність здійснення обов’язкового страхування майна громадян в Україні”.

5)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

6)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми;

7)Підвести підсумки проведеного заняття.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів за договорами страхування майна і відповідальності громадян;

·користуватися понятійним апаратом;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку медичного страхування;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань медичного страхування;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів за видами страхування майна і відповідальності громадян;

·визначати розмір страхової премії та виплати за договорами страхування майна і відповідальності громадян.

4. Література

Основна: 1, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

 

4.2 ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

(сесійний період)Заняття 1.

Тема1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

(3 год.)

1.Міні-лекція

Питання:

1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

2. Вартість страхової послуги.

3. Маркетинг у страхуванні та його особливості.

4. Характеристика каналів продажу страхових полісів.

5. Страхові посередники та їхні функції.

2.Міні-семінар розгорнута бесіда

Порядок проведення:

1.Прояснити мету вивчення цієї теми.

2.З’ясувати рівень засвоєння студентами сутності, термінів і понять цієї теми.

3.Дослідити зв’язок питань, поставлених в плані цієї теми, з питаннями, розглянутими при вивчення науки “Страхування”.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты