Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Медичне страхування
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Вплив на медичне обладнання
  4. Державне регулювання у сфері страхування
  5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  6. Економічна суть і організація страхування
  7. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  8. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  9. Історія розвитку страхування
  10. Класифікація страхування

1.Суб”єкти обов’язкового медичного страхування - це ...(визначити)

2.Договір добровільного медичного страхування може бути:

а) індивідуальним;

б) колективним;

в) лише індивідуальним.

3.Страхова медична компанія повинна:

а) укласти договір про співробітництво з медичною установою;

б) контролювати якість медичних послуг, наданих медичною установою;

в) лише укладати договори страхування із страхувальниками.

Задача 5.1.

Визначити розміри страхової премії і страхової виплати медичній установі за договором добровільного медичного страхування, якщо:

- страхова сума за програмою “екстрена медична допомога” – 800 грн.

- питома вага навантаження в тарифній ставці – 25 %.

- страховий тариф – 7 %;

- знижка з тарифу за відсутність страхових випадків в минулому році – 20%;

- підвищувальний коефіцієнт за вік страхованої особи – 10 %.

- страхові випадки: виклик швидкої допомоги двічі на рік. Вартість кожного

виклику 120 грн., вартість медикаментів, витрачених за двома випадками – 165 грн.

Задача 5.2.

Визначити вартість страхового поліса з медичного асистансу для групи туристів, які виїжджають в одну з європейських країн згідно з даними:

- чисельність групи – 34 чол.;

- страхова сума – 5 тис. євро на кожного;

- термін перебування за кордоном – 21 день;

- страховий тариф: на 7 днів – 0,85 грн., на 15 днів – 0,8 грн., на 30 днів - 0,75

грн. з однієї особи;

- знижка за чисельність групи: до 10 чол. – 5%, до 20 чол. – 12 %,

до 30 чол. – 17%.

Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

1.Що береться за основу при оцінюванні основних засобів при прийнятті їх на страхування?

а) фактична вартість;

б) повна балансова (первісна) вартість;

в) фактична собівартість.

2.Яке майно підприємств не приймається на страхування?

а) грошові кошти (готівка);

б) готова продукція, інвентар, сировина;

в) деревина під час сплаву.

3.Страхова вартість-це...

Задача 6.1.

Підприємство застрахувало майно від вогневих ризиків (за умовами стандартного покриття) на 100,0 тис. грн. Залишкова вартість майна становить 180,0 тис. грн.

Ставки страхової премії за окремими ризиками (незалежно від виду майна), правилами страхування майна від вогню та інших небезпек встановлені такі: пожежа – 0,2 %, удар блискавки – 0,09 %, повінь – 0,2%, землетрус – 0,01%, вибух – 0,25%, крадіжка – 3,0%, аварія опалювальної системи – 0,15%, падіння пілотованих літаючих об’єктів – 0,07%.Визначити розмір страхової премії за договором страхування.

Задача 6.2.

Залишкова вартість майна підприємства складає 1000,0 тис. грн., страхова сума – 800,0 тис. грн. Розрахувати страхове відшкодування за системою першого ризику і пропорційної відповідальності у випадку:

а) повної загибелі застрахованого майна;

б) пошкодження застрахованого майна на 50%.

Задача 6.3.

Договір страхування майна укладений на суму 250,0 тис. грн. , безумовна франшиза становить 3%, страховий тариф – 2,7%. Визначити страхове відшкодування, якщо збиток, завданий об’єкту складає 160 тис. грн. і він застрахований за пропорційною системою страхового забезпечення.

Задача 6.4.

Пожежею знищено будівлю магазину, первісна вартість якого 45,5 тис. грн., амортизація – 12%. Вартість залишків після пожежі, які можливо реалізувати, складає 2,5 тис. грн. Визначити величину збитку і страхового відшкодування, якщо страхова сума за договором страхування становить 80% залишкової вартості, страховий тариф – 1,2%, безумовна франшиза – 5%.Тема 7. Сільськогосподарське страхування

1.При страхуванні урожаю багаторічних насаджень враховується:

а) вік багаторічних насаджень;

б) періодичність плодоношення;

в) сортові якості плодоносних насаджень.

2.Сільськогосподарське страхування передбачає виплату страхового відшкодування страхувальнику:

а) готівкою;

б) шляхом перерахування на його розрахунковий рахунок;

в) в будь-якій формі;

г) в залежності від того, в якій формі була сплачена страхова премія.

3.Господарство подало заяву на страхування урожаю на випадок пошкодження його:

а) морозом;

б) хворобами рослин;

в) внесенням неякісних добрив;

г) повінню.

Які з названих ризиків є страховими?

Задача 7.1.

Середня вартість врожаю гречки з одного гектару складає 9 тис. грн. Загальна площа посіву під врожай поточного року 8 га. Визначити розмір збитку агрофірми за умови повної втрати врожаю від посухи, якщо він був застрахований на 80% від вартості.

Задача 7.2.

Застраховано врожай кукурудзи терміном на 1 рік на 75% від його вартості. Середня урожайність з 1 га за минулі 5 років визначена у розмірі 50 ц з одного га при загальній площі посіву 550 га. Фактична урожайність поточного року досягла 48 ц, закупівельна ціна одного центнеру: за минулий рік – 30 грн., за поточний рік – 45 грн.

Визначити розмір збитків сільськогосподарського підприємства та величину страхового відшкодування.

Задача 7.3.

У врожайності насінникового саду спостерігається періодичність плодоношення, яка характеризується наступними даними (ц з 1 га):

2003 р. – 85; 2004 р. – 15; 2005 р. – 100; 2006 р. – 19; 2007 р. – 115; 2008 р. – 20; 2009 р. – 80; 2010 р. – 16; 2011 р. – 120; 2012 р. – 32.Розрахувати середню урожайність саду за останні 5 років для визначення страхових платежів за 2012 і 2013 роки.

Задача 7.4.

Сільськогосподарське підприємство застрахувало поголів’я ВРХ на випадок загибелі. Внаслідок удару блискавки на пасовищі в період дії договору загинуло 3 голови ВРХ у віці 1,5 роки. Максимальна страхова сума для цієї вікової групи ВРХ в даному районі встановлена 1,5 тис. грн. Підприємство реалізувало м’ясо корів на суму 2,5 тис. грн. Визначити суму збитку і страхового відшкодування.

Задача 7.5.

Фермерське господарство застрахувало 12 корів. Страхова сума за кожну голову встановлена в розмірі 15 000 грн. Страховий тариф – 5,2 %. Протягом дії договору одна корова загинула внаслідок удару електричним струмом і була реалізована на м’ясо. Норматив виходу м’яса від живої ваги корови - 40%, вага тварини - 670 кг. Фактично було реалізовано м’ясо вагою 255 кг за ціною 40 грн. за один кілограм (довідка про ціну продажу представлена страховій компанії).

Визначити страховий платіж за застраховану групу тварин та страхове відшкодування за загиблу тварину.

Тема 8. Страхування технічних ризиків

1.Об”єктом страхування будівельно-монтажних ризиків можуть бути:

а) тимчасові споруди;

б) заробітна плата робітників, зайнятих у будівництві;

в) споруди, призначені для будівництва;

г) транспортна техніка в межах будівельного майданчика;

д) будівельні документи та креслення.

2.Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань надається:

а) підряднику;

б) субпідряднику;

в) замовнику;

г) проектувальникам;

д) постачальникам будівельних матеріалів.

3.Чи забезпечується страховий захист від майнових збитків власника електронних пристроїв як експлуатаційника цих пристроїв?

а) ні;

б) так;

в)так (лише в тому разі, якщо виробник не несе відповідальності за своїми гарантійними зобов’язаннями).

Задача

З будівельного майданчика був викрадений застрахований компресор, первісна вартість якого становить 28,0 тис. грн., знос – 2,5%. За договором страхування була визначена пропорційна відповідальність страховика, страхова сума – 15,0 тис. грн., безумовна франшиза -8% від збитку.

Визначити розмір страхового відшкодування, якщо під час дії договору, до викрадення компресора, мало місце його пошкодження, в результаті чого страхувальник отримав страхове відшкодування у розмірі 2,8 тис. грн.

Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків

1.Хто в умовах делькредерної форми страхування кредитів відіграє роль страхувальника?

а) позичальник;

б) банк;

в) гарант позичальника.

2.Які втрати враховуються при страхуванні прибутку?

а) прибуток, не отриманий страхувальником;

б) прибуток, не отриманий контрагентами страхувальника;

в) витрати, які мають постійний характер;

г) витрати, які мають змінний характер.

3.Найбільш подібні між собою:

а) продаж за “факторингом” - продаж “на виплату”;

б) продаж за “факторингом” - лізинг;

в) продаж “на виплату” - лізинг.

Задача 9.1.

Розрахувати страхове відшкодування за договором страхування ризику неповернення кредиту, якщо позичальник отримав кредит у розмірі 100,0 тис. грн. і повернув його у розмірі 70,5 тис. грн. Відповідальність страховика за договором складає 90%, безумовна франшиза – 3,5%.

Задача 9.2.

Визначити страховий платіж за договором страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту, якщо кредит взятий на суму 800 тис. грн. Проценти за кредит складають 40% річних. Строк користування кредитом 1 рік. Гранична відповідальність страховика - 80%. Тарифна ставка - 3,8%.

Задача 9.3.

Визначити страхове відшкодування, що отримає промислове підприємство за договором страхування втрати прибутку внаслідок перерв у виробництві. Підприємство не працювало 6 місяців. За цей час ним були здійснені такі витрати:

- комунальні витрати – 23,4 тис. грн.

- заробітна плата робітників – 75,0 тис. грн.

- недоотриманий прибуток внаслідок простою – 140,0 тис. грн.

Страхова сума за договором страхування становить 210,0 тис. грн., безумовна франшиза - 3 % .


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 64; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты