Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаAssignments. I. Memorise the following words and expressions: to daydream мріяти leisure дозвілля redundancy скорочення штату sustained
Читайте также:
  1. Assignments
  2. Assignments
  3. Assignments
  4. Assignments
  5. Assignments
  6. Assignments
  7. Assignments
  8. Assignments
  9. Assignments
  10. Assignments

I. Memorise the following words and expressions:

to daydream мріяти
leisure дозвілля
redundancy скорочення штату
sustained effort тривале зусилля
to come along траплятися
deterioration погіршення
strain риса, елемент
to exaggerate перебільшувати
to bring on викликати
latent прихований, в прихованому стані, латентний
to bring about викликати щось, бути причиною
to impose on накладати
commitment зобов’язання
to be committed to a hobby мати хобі
to retire йти у відставку
disengagement звільнення
discharge усунення (від обов’язків)
to pursue шукати
fit придатний, підходящий
self-esteem самоповага, відчуття гідності

 

II. Suggest the Ukrainian equivalents of the phrases below:

to be prevented from working; to become depressed; learned helplessness; to come along; unemployment; negative effects; deterioration of physical health; personal relationships; financial difficulties; apparent; to keep busy; to suffer from the depression; obvious; disengagement from society; a weakened animal withdrawing from its heard to die; unspoken contract with society; “honourable discharge”; in return; to pursue new interests; to acquire new social roles; to reach retiring age; to hold to the old negative ideas about retirement; to throw away; to be as fit as ever; earning money; voluntary commitment;

 

III. Find English equivalents to the following phrases:

 

впадати в депресію; страждати від депресії; відсторонення від суспільства; неписаний договір із суспільством; натомість; досягти пенсійного віку; бути у такій же гарній формі, як і раніше; бути позбавленим можливості працювати; безробіття; погіршення фізичного здоров’я; фінансові труднощі; набута безпорадність; негативні наслідки; особисті зв’язки; залишатися зайнятим; почесне усунення від обов’язків; освоювати нові соціальні ролі; притримуватися старих негативних думок щодо виходу на пенсію; викинути; очевидний(2); шукати нові інтереси; добровільне зобов’язання;

 

IV. Answer the questions.

 1. What negative effects of unemployment are mentioned in the text?

2. How can unemployment be survived?

3. Name latent functions of working.

4. What psychological theories about retirement do you know? Which of them, to your mind, is more correct?

5. What positive approaches to the problem of retirement can you name?

 

V. Translate into English:

 

1. Більшість із нас почувається здоровіше психічно і фізично, якщо ми працюємо.

2. Якщо ми позбавлені можливості працювати через безробіття, або скорочення штату, дуже імовірно, що ми впадемо у депресивний стан.

3. Безробітні, які знаходять для себе заняття, виконуючи добровільну роботу, не страждають від депресії і набутої безпорадності.

4. У наш час вихід на пенсію супроводжується початком іншої кар’єри, яка дозволяє скористатися своїм досвідом роботи, наприклад: робота консультанта.

5. Багато пенсіонерів почувається так, ніби суспільство відмовилося від них, хоча вони знаходяться у такій же гарній формі, як і раніше.

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.004 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты