Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаІ. Роль економіки в генезі права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. I.2.1) Понятие права.
  3. I.2.3) Система римского права.
  4. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  5. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  6. II. Обязанности и права призывников
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. III. ИСТОЧНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
  10. Ius gentium и его роль в истории права

Характеристика суспільства як складного соціального механізму, що характеризується певним різновидом упорядкування суспільних відносин у різноманітних сферах, визначає необхідність дослідження взаємодії основних суспільних сфер. Серед них називають економічну, політичну та державно-правову.

Дослідження взаємодіїекономічних відносин та права пов’язується з необхідністю визначення поняття „економіка”. Воно має грецьке походження і означає „мистецтво ведення домашнього господарства”. В сучасній науці економікою визначають як матеріальну сферу життєдіяльності людини, що характеризується як певна система господарських відносин.

Більшість авторів вважають, що економічна сфера виникає із народженням суспільства, однак існують і інші позиції щодо проблеми зародження економічних відносин. Загалом їх можна поділити на 2 групи:

І. Економіка з’являється тоді, коли вироблення матеріальних благ засновується на свободі господарюючих суб’єктів, яка визначається ринковими відносинами. Це означає, що рабовласницьке та феодальне суспільство не мало сфери економічних відносин (Чепурін М.М., Кисельова О.О.).

ІІ. Економічні відносини засновуються не на переконанні, а на силових командних принципах, тому економічні відносини існують в будь-якому суспільстві, в межах якого діє держава (Борисов Є.Ф.).

Існують різноманітні теорії залежності права від економічних відносин:

o марксистсько-ленінська теорія абсолютизувала роль економіки, применшуючи роль права і суспільстві;

o сучасні економічні теорії засновуються на ідеї взаємозалежності економіки та права, особливості якої визначаються способом розподілу економічних відносин. Ці способи полягають в ідеї існування 2-х типів економіки: привласнюючої та виробляючої.

В цьому зв’язку досить цікавим є підхід щодо можливості існування двох шляхів формування права: за умови панування державної власності, а також в межах суспільства, що засноване на приватній власності.

У першому випадку правові положення мають казуальний характер та форму рішення правлячої верхівки. В іншому випадку право має формальний характер, оскільки воно відображає рівність прав власника.

Таким чином, економічні відносини суспільства безпосередньо впливають на процес зародження права, визначаючи необхідність не лише встановлення, а й охорони прав суб’єктів власності, так і на процес формування права, оскільки економічні відносини забезпечують реальну основу взаємовпливу економіки і права або ж одностороннього впливу цих категорій.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты