Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНасінництво як наука і галузь виробництва.
Читайте также:
  1. А. Наука и просвещение
  2. А. Просвещение и наука
  3. Адвокатура как наука и учебная дисциплина.
  4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ПРАВА И КАК юридическая НАУКА
  5. Античная наука
  6. Античная наука
  7. Б. Наука и техника в России
  8. Б. Русская наука
  9. Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой.
  10. Безопасность жизнедеятельности — это наука, изучающая способы сохранения здоровья и жизни человека в его среде обитания, при любых видах его деятельности.

Насінництво – це наука про розмноження сортів сільськогосподарських культур при збереженні всіх морфологічних, біологічних і господарсько цінних ознак.

Насінництво безпосередньо пов’язане з селекцією – наукою про створення сортів і гетерозисних гібридів. Воно реалізує досягнення селекції шляхом прискореного розмноження і впровадження в виробництво нових сортів. В процесі насінництва можливе значне покращення сорту, як це успішно використав академік В. С. Пустовойт в роботі з соняшником. Академік П.П. Лук’яненко створив знамениту Безосту 1 в процесі первинного насінництва сорту Безоста 4.

Теоретичною основою насінництва являється генетика – наука про спадковість і мінливість. Через насіння передаються генетичні ознаки сортів. Однак, посівні урожайні якості насіння залежать не тільки від генетичної основи, а й від умов розвитку материнської рослини, на якій формується насіння, від абіотичних факторів – кліматичні умови даного регіону, і біотичних, які зумовлюються ступенем агротехніки, розмноженням хвороб і шкідників при вирощуванні насіння. Тому при вивченні і організації насінництва слід враховувати досягнення з наук рослинництво, фізіологія рослин, біохімія, фітопатологія, ентомологія тощо.

Вченими підраховано і практично доведено, що при висіванні високоякісного насіння нових рекомендованих сортів врожаї підвищуються на 20 – 25%.

Біологічний потенціал поля визначається генетичними особливостями сорту чи гібриду, економічними ресурсами конкретного поля і технологією вирощування.

За підрахунками спеціалістів зростання врожайності сільськогосподарських культур в світовій практиці землеробства забезпечується однаковою мірою як за рахунок агротехніки, так і впровадження сучасних високоякісних сортів і гібридів.

Вчені США вважають, що в загальному прирості врожаю сільськогосподарських культур за останні десятиріччя на нові сорти і гібриди припадає 30-50%, на сорти пшениці – 27%, кукурудзи – 34%, вівса – 29%, ячменю – 34%, сорго – 37%.

Вчені Німеччини свідчать, що впровадження нових сортів пшениці дає 38% росту врожайності, вівса – 41%, ячменю – 54%.(10)

Проте потенціальні можливості сортів і гібридів можуть бути реалізовані лише при добре організованому насінництві, завданням якого є підтримання та збереження біологічних, морфологічних та господарсько цінних ознак, які притаманні конкретному сорту, гібриду, а також високих посівних якостей і врожайних властивостей.Організація насінництва окремих культур включає оптимальні умови вирощування материнських рослин, на яких формується насіння і безумовне використання всіх заходів сучасної насінницької технології.

Агротехніка на насіннєвих ділянках повинна забезпечити оптимальні умови для росту, розвитку рослин і формування на них не просто урожаю, а високоякісного насіння.

Обробіток ґрунту, внесення добрив, знищення бур’янів, хвороб і шкідників необхідно проводити на насінницьких ділянках першочергово, в оптимальні строки і якісно, щоб забезпечити належний фітосанітарний стан поля, збереження вологи в ґрунті, що особливо важливо в умовах посушливого Степу.

Добре насіння – це один з важливих і незамінних засобів сільськогосподарського виробництва. В зв'язку з цим насінництво являється спеціальною галуззю сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує виробництво високоякісного насіння.

В Україні організована чітка система насінництва, побудована в тісній взаємодії науки з виробництвом, яка забезпечує прискорене розмноження нових сортів і гетерозисних гібридів і збереження чистосортності і типовості, високих посівних якостей і врожайних властивостей, вирощування сортового насіння в кількостях, необхідних для посіву і створення страхових фондів.Необхідне подальше вдосконалення методів і прийомів насінницьких технологій. З утвердженням різних форм власності в сільському господарстві України зростає роль насінництва. В майбутньому насінництво буде розвиватись на промисловій основі, яка передбачає концентрацію і спеціалізацію, підвищення рівня механізації і автоматизації процесів, зниження собівартості насіння.

 

 


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 78; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты