Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодологія демографічних досліджень
Читайте также:
  1. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  2. Види демографічних прогнозів
  3. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень
  4. Демографічних таблиць
  5. Етнометодологія.
  6. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.
  7. Загально- і конкретно-наукова методологія педагогіки.
  8. Історія демографічних прогнозів
  9. Методи біофізичних досліджень
  10. Методи екологічних досліджень

Сукупність методів, якими користується демографічна статистика, складають її методологію. Основою методології є діалектичний метод, який припускає ретельне визначення в кожному конкретному випадку дії взаємопов'язаних соціально-економічних, політичних, юридичних, релігійних, традиційних, природних факторів, що визначають відтворення населення. Усі методи можна поділити на такі групи: загальнонаукові методи, методи, статистичні методи та суто демографічні методи.

До першої групи входять методи політичної економії, філософії, діалектичні та логічні методи, методи системного підходу та аналізу.

До другої групи входять математичні методи, використання яких забезпечує одержання повних і точних кількісних характеристик. Особливо широко в демографічній статистиці використовується теорія ймовірностей та математична статистика.

Третю групу складають в першу чергу методи, що розроблені в теорії статистики: метод статистичного спостереження, метод статистичних групувань, абсолютні, відносні та середні величини, ряди розподілу, динамічні ряди, методи індексного факторного аналізу, кореляційно-регресивного та дисперсійного аналізу.

Четверта група – це широкий діапазон суто демографічних методів дослідження та розрахунків, які сформувалися на протязі багатовікової практики збору та обробки статистичних даних та їх аналізу. Це методи так званого поздовжнього і поперечного аналізу (методи реального та умовного поколінь). До демографічних методів належать методи моделювання процесів природного руху населення – смертності, шлюбності, розлучуваності, плідності за допомогою системи показників, що обчислюються в демографічних таблицях.

Специфічними за методами побудови та інтерпретації є також показники режиму відтворення населення, такі як брутто - і нетто-коефіцієнти, показники та моделі статево-вікової структури населення.

По-своєму використовується в демографії графічний метод. Він є важливим елементом демографічного аналізу (статево-вікові піраміди, криві показників демографічних таблиць), а також інструмент побудови демографічних таблиць – демографічна сітка.

 

Запитання для самоконтролю

 

1. Об’єкт і предмет демографії.

2. Що є атрибутивною ознакою для населення як об’єкта демографії?3. Що таке відтворення населення в широкому та вузькому сенсі?

4. Методи яких наук використовуються в демографічному аналізі?

5. Назвіть специфічні методи демографічної статистики.


Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты