Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поточний облік населення
 

Переписи населення, як відмічалося, проводяться, як правило, один раз у десятиріччя. В той же час держава і суспільство мають потребу знати чисельність і склад населення за основними ознаками принаймні на початок кожного року. Цього можна досягти, якщо вести реєстрацію усіх демографічних подій, а саме: народжень, смертей, взяття шлюбів, розлучень, територіального переміщення населення. Маючи ці дані, можна одержати чисельність населення на будь який момент за допомогою такого рівняння:

,

де: S1 - населення на кінець періоду; S0 - населення на початок періоду; N - число народжених за період; M - число померлих за період; I - число іммігрантів; E - число емігрантів.

Для цього матеріали переписів доповнюються даними поточного обліку населення. Поточний облік забезпечує дані про рух населення в міжпереписний період і базується на реєстрації актів громадського стану: народжень, смертей, шлюбів та розлучень.

Організація реєстрації актів громадського стану визначається законодавством країни. Записи актів громадського стану мають юридичну силу та використовуються в демографічних розрахунках.

На кожну демографічну подію (народження дитини, смерть, взяття шлюбу, припинення шлюбу) складається акт за відповідною програмою.

Програма реєстрації демографічних подій має такий зміст;

- в акті про народження вказується: стать, час і місце народження, скільки дітей народилося (один, двійня, трійня і т.д.), черговість народ­ження дитини у матері. Дані про батьків: рік народження, національність, освіта, місце роботи, місце постійного проживання. На підставі акту батькам видається свідоцтво про народження;

- в акті про смерть вказується: стать, національність, час і причина смерті, час і місце народження, вік померлого, місце постійного проживання, сімейний стан, місце роботи і заняття по місту роботи;

- в акті про одруження по відношенню до кожного, хто бере шлюб, записують: національність, рік народження, вік, рід занять, місце роботи, сімейний стан до взяття шлюбу, рівень освіти, відомості про спільних дітей, місце постійного проживання;

- в акті про розлучення по відношенню до кожного, хто розлучається, записують: дата народження, вік, національність, освіта, сімейний стан до взяття шлюбу, час вступу до шлюбу, число спільних дітей до 18 років, місце постійного проживання.

Час і місце реєстрації актів громадського стану визначаються діючим законодавством. Керівництво реєстрацією здійснює Міністерство юстиції України.

Реєстрація народжень та смерті є обов'язковим для всіх громадян України і здійснюється відповідно до законодавства в такі строки:

- народження – не пізніше 1 місяця з дня народження, а мертвонародження – не пізніше 3 діб з моменту родів;

- смерті – не пізніше 3 діб після смерті, а смерті з причин насильства – не пізніше 1 доби з моменту після виявлення. Факт смерті засвідчується лікарським свідоцтвом.

Записи про народження, смерть, шлюби та розлучення ведуть у спеціальних актових книгах. З кожного виду актів записи ведуть в 2-х примірниках: у першому (основному) та другому (відривному). Другі примірники актів передають в органи державної статистики для статистичної обробки.

Крім постійної реєстрації демографічних подій для одержання додаткових даних щодо характеристики населення у статистиці населення використовується вибіркові обстеження. На відміну від суцільного обліку населення при проведенні переписів і поточного обліку, для вибіркового обстеження беруть частину населення, репрезентативну для того, щоб мати можливість робити висновки про всю сукупність фактів в подій. Такі вибіркові обстеження називають мікропереписами. На жаль, в Україні відсутній практичний досвід проведення таких обстежень.

 

Запитання для самоконтролю

 

1.Види демографічної інформації про населення та вимоги до неї

2.Категорії населення, що враховують при переписах, баланс населення

3.Основні принципи (ознаки) сучасних переписів населення

4.Програма перепису населення, її зміст (на прикладі Всеукраїнського перепису населення 2001 р)

5.Хронологія переписів населення в СРСР і Україні

6.Основні характеристики, що входять до програми поточного обліку населення

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 133; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты