Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСтатева структура населення
Читайте также:
  1. Amp; 1. Організація оповіщення та інформування населення.
  2. Foreign Office – структура, функции…..
  3. I Понятие, виды, отличия и структура рекламы
  4. I. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  5. I. Сущность и структура финансового рынка.
  6. II. Жиры (ацилглицеролы). Их структура, классификация и свойства
  7. IV. Права людини: поняття та структура
  8. V. Структура та функції політичної системи суспільства
  9. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  10. Агрегат-структура

 

Стать –одназ найважливіших ознак людини, що визначає її роль у відтворенні населення, сімейний та соціальний статус. Стать – це сукупність генетичних, морфологічних і фізіологічних ознак організму, що забезпечують статеву репродукцію[14].

За ознакою статі будується важливіша демографічна структура – статева, тобто розподіл населення на чоловіків і жінок.

Для характеристики складу населення за статтю у статистиці використовують такі показники:

- абсолютна чисельність та частка чоловіків і жінок у цілому населенні та окремих групах;

- співвідношення статей, тобто відношення чисельності чоловіків до чисельності жінок (або навпаки) в розрахунку на 100 або 1000 осіб.

Розподіл населення земної кулі та окремих регіонів за статтю наводиться в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3

Розподіл населення на чоловіків і жінок в регіонах світу [15]

Країни або регіони Частка в цілому населенні, % Чоловіків на 1000 жінок
чоловіки жінки
Весь світ 50,4 49,6
Європа 48,3 51,7
Азія 51,1 48,5
Африка 49,9 50,1
Північна Америка 49,3 50,7
Латинська Америка 49,6 50,4
Океанія 50,1 49,4
Україна 46,4 53,6

Статева структура населення формується під впливом природних та зовнішніх факторів, які можна поєднати у три групи:

- співвідношення хлопчиків і дівчаток серед новонароджених;

- диференціація смертності чоловіків і жінок в різних групах;

- статева різниця в інтенсивності міграції.

У демографії прийнято визначати первинне, вторинне та третинне співвідношення статей. Під первинним розуміють співвідношення чоловічих і жіночих ембріонів (приблизно 125-130 чоловічих на 100 жіночих).Первинне співвідношення неможливо виміряти безпосередньо.

Вторинне співвідношення – співвідношення числа новонароджених хлопчиків і дівчаток. Воно є біологічною константою і дорівнює приблизно 105-106 хлопчиків на 100 дівчаток (на 1000 новонароджених приходиться 512 хлопчиків і 488 дівчаток). Одним з перших, хто звернув на це увагу був Дж. Гаунт. Більш детально співвідношення статей проаналізував у XVIII столітті І.П.Зюсмильх (1707-1767)[16].У подальшому це співвідношення змінюється в результаті більш високої смертності чоловіків. Вік, у якому настає рівновага у чисельності чоловіків і жінок, називається віком демографічного балансування. В європейських країнах його значення коливається в інтервалі 44-49 років, а в таких країнах як Нідерланди, Норвегія Швеція, Данія, Ірландія перевищує 50 років[17]. Сучасною соціальною нормою прийнято вважати вік 50 років. На цій підставі можна розрахувати коефіцієнт демографічного здоров'я нації:

(3.8)

де: хв – вік балансування в конкретній країні; хн – нормальний вік балансування. В Україні вік демографічного балансування дорівнює 28 років, а а коефіцієнт здоров'я нації – 0,56.

Третинне співвідношення – пропорція чоловіків і жінок у будь-якому віці (репродуктивному працездатному та іншому). Воно формується під впливом різного рівня смертності серед чоловіків і жінок, міграції інших зовнішніх чинників.

Статева структура входять до сфери інтересів демографії, бо від неї залежить характеристика відтворення населення та окремих демографічних процесів. Вона безпосередньо впливає на показники народжуваності, смертності та шлюбності.
Дата добавления: 2015-04-16; просмотров: 26; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты