Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Форми фінансування операційних витрат
Операційні витрати Форми фінансування
Геологорозвідувальні роботи Фінансування проводиться за рахунок двох джерел: бюджету та коштів підприємств. Зокрема, бюджетні ресурси витрачаються на роботи з пошуку нових родовищ корисних копалин, натомість видатки підприємств видобувної промисловості спрямовуються на роботи в межах існуючих родовищ. Фінансування геологорозвідувальних робіт забезпечується спеціальним компенсаційним доходом – відрахуваннями на геологорозвідувальні роботи, які вносять до бюджету підприємства видобувної промисловості
Лісове і водне господарство Утримання лісового і водного господарства віднесене на видатки бюджету в зв’язку з тим, що на даний час ці ресурси є загальнонародною власністю. При цьому в бюджеті існують цільові доходи, пов’язані з фінансуванням вказаних витрат, – лісовий дохід та плата за використання прісних водних ресурсів
Землевпорядкувальні роботи Землевпорядкувальні роботи включають заходи з підвищення і відновлення родючості ґрунтів (наприклад, протиерозійні заходи, тобто боротьба з вітряною і водною ерозією ґрунтів)
Заходи по боротьбі з шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями Протиепідемічні заходи в цілому фінансуються з бюджету в тих випадках, коли вони охоплюють певний регіон, а поточні витрати – безпосередньо тим чи іншим господарством. Виділення коштів бюджету здійснюється на підставі кошторису
Утримання насіннєвих станцій і племінних господарств На кошторисній основі фінансуються насіннєві станції і племінні господарства, які забезпечують потреби відповідного регіону

Поряд з інвестуванням бюджетних ресурсів у провідні галузі економіки, фінансування операційних витрат на геологорозвідувальні роботи, лісове і водне господарство, землевпорядкувальні роботи, заходи по боротьбі з шкідниками рослин, хворобами тварин та епідеміями, утримання насіннєвих станцій і племінних господарств не має такого стратегічного значення для держави, проте важливе для виробництва суспільного продукту. Адже виробнича інфраструктура займає ключове місце у формуванні економічних відносин ринкового типу; без її підтримки з боку держави будуть унеможливлені зміни в макроекономічному середовищі. Безперечно, за прикладом демократично розвинутих країн світу основний акцент при фінансуванні операційних витрат потрібно робити на приватні ресурси, зменшуючи тим самим навантаження на видаткову частину бюджету. Натомість бюджетні асигнування слід спрямовувати на інвестиційно непривабливі об’єкти виробничої інфраструктури.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты