Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бюджетне кредитування економіки
Для постсоціалістичних країн традиційно склалося так, що бюджетне фінансування програм економічного розвитку в переважній більшості випадків здійснюється на безоплатній і безповоротній основах. Причому такі заходи розглядаються не як спосіб піклування держави, а радше як відголосок командно-адміністративної системи витрачання бюджетних коштів. Натомість ринковий спосіб господарювання передбачає відповідальність за надані фінансові ресурси, їх економне та цільове використання. У світлі вказаного, зарубіжні економіки достатньо тривалий проміжок часу орієнтуються на бюджетні кредити – інструменти, які виконавши свою головну місію в державному або приватному секторах економіки, ще неодноразово зможуть влитися у фінансову систему країни.

Поряд з альтернативними формами фінансування видатків бюджету, залучення в економіку бюджетних кредитів як певного виду суспільних відносин, пов’язаного з рухом вартості на умовах платності, поворотності та строковості, має низку суттєвих переваг. З одного боку, це дає змогу ефективно використовувати тимчасово вільні бюджетні кошти, вкладаючи їх у пріоритетні сфери економічної діяльності держави. З іншого боку, на відміну від практики „проїдання”, кредитування сприяє наближенню фінансових ресурсів до безпосереднього споживача, забезпечуючи їх ефективне використання. Зважаючи на те, що дана форма фінансування видатків бюджету є відносно дешевою і надійною, її функціонування потребує подальшого поширення в реальній економіці сучасного зразка.

Щоправда, окремі науковці бюджетне кредитування економіки не відносять до видатків бюджету. Власну точку зору вони аргументують тим, що в результаті надання кредитів за рахунок бюджетних коштів у позичальників виникають зобов’язання перед бюджетом. Безперечно, тут є раціональне зерно, адже фінансові вимоги до позичальників можуть бути спрямовані як на подальше надання кредитів, так і на здійснення видатків. Усе ж основний акцент необхідно зробити на тому, що механізм бюджетного кредитування передбачає тимчасове вилучення частини ресурсів з бюджету. Позаяк у даному випадку можна побачити паралель між бюджетним позиками й іншими формами фінансування видатків бюджету.

Більше того, держава (як суб’єкт позикових відносин) на першому плані аж ніяк не ставить перед собою меркантильну мету – отримати фінансову вигоду від надання кредитів за рахунок бюджетних коштів. Адже такі позики, головним чином, спрямовуються на розв’язання стратегічних завдань, що мають важливе народногосподарське значення. Зокрема, з державного та місцевих бюджетів кредитуються фермерські господарства, реалізуються інвестиційні проекти на підприємствах авіабудування, здійснюється структурна реформа дорожнього сектору, надаються пільгові кредити на будівництво соціального житла тощо. Таким чином, за умови ведення Урядом раціональної політики дана форма фінансування видатків бюджету може позитивно вплинути на усі сторони суспільного життя.

Дослідження економічної природи бюджетного кредитування потребує розгляду сутності альтернативних форм позикових відносин, як-от міжнародного, державного, комунального, податкового, банківського, комерційного й інших видів кредиту (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Форми кредитних відносин

Вказані форми позикових відносин мають як спільні, так і відмінні ознаки з бюджетним кредитуванням. Головним чином, їх об’єднує поняття „кредит” як сукупність певних благ, що надаються у тимчасове користування. Натомість особливістю міжнародного кредиту є те, що позичальниками та кредиторами виступають суб’єкти різних країн; відносини, які виникають при державному кредиті, здійснюються через випуск облігацій, казначейських векселів й інших боргових зобов’язань; комунальний кредит використовують органи місцевого самоврядування для реалізації економічних і соціальних програм на рівні територіальної громади; податковий кредит застосовують платники для зменшення власних податкових зобов’язань; банківський кредит надають банківські установи в грошовій формі юридичним та фізичним особам у тимчасове користування; комерційний кредит реалізують учасники виробництва і продажу товарів у вигляді надання авансу, попередньої оплати, відстрочення або розстрочення платежу.

Отож, поняття бюджетного кредиту знаходиться в тісному зв’язку із суміжними формами позикових відносин на мікро- та макроекономічному рівнях. Доказом цього може слугувати проведення паралелі між бюджетним і банківським видами кредитів (табл. 9.6).

Таблиця 9.6


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 80; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты