Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища
Проблеми раціонального використання та охорони природних ресурсів набули значної ваги в нашій країні. Це зумовлено передусім тим, що впродовж багатьох десятиліть в господарське життя країни було залучено значний потенціал природних ресурсів (землі, води, лісу) до виробничого обороту. Іншими словами, панував екстенсивний характер використання природних ресурсів, який призвів до суттєвих негативних наслідків пов’язаних з використанням, деградацією та забрудненням земель і водних джерел, нераціональним використанням мінерально-сировинних ресурсів. Ці чинники, як і відсутність необхідних обсягів інвестицій для оновлення технологій та здійснення природоохоронних заходів, так і недостатнє фінансування, спричинили незадовільний стан довкілля.

Якість вирішення екологічних завдань тісно пов’язана з ефективністю використання фінансових ресурсів охорони навколишнього природного середовища. Порядок використання цих ресурсів на рівні держави визначений чинним законодавством, а на рівні суб’єктів господарювання – їхніми статутами та фінансовими планами.

Відповідно до чинного законодавства, видатки на природоохоронні заходи на державному та регіональному рівнях здійснюється згідно з розділом бюджетної класифікації „Охорона навколишнього природного середовища”, у якому передбачені такі напрями видатків:

1) Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища.

2) Охорона та раціональне використання природних ресурсів:

— берегоукріплювальні роботи;

— охорона і раціональне використання водних ресурсів;

— охорона і раціональне використання земель;

— створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг;

— охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів;

— утримання місцевих природоохоронних органів.

3) Утилізація відходів:

— забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України, утилізації непридатних для подальшого використання і зберігання звичайних видів боєприпасів;

— будівництво пускового комплексу „Вектор”;

— покриття планових збитків, формування фондів заохочення і розвитку виробництва щодо Українського державного об’єднання „Радон”;

— пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України.

4) Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища:

— заходи, пов’язані із виведенням з експлуатації ЧАЕС;

— консервація потужностей з виробництва важкої води та інших спеціальних об’єктів;

— видатки на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

— забезпечення внеску України на реалізацію програми SIP;

— здійснення заходів на об’єкті „Укриття”.

5) Збереження природно-заповідного фонду:

— утримання місцевих природоохоронних органів;

— збереження природно-заповідного фонду;

— інші природоохоронні заходи.

6) Дослідження і розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища:

— прикладні наукові та науково-технічні розробки та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів;

— державні науково-технічні програми та наукові частини інших програм;

— державне замовлення у сфері науки;

— фінансування Національної програми досліджень використання ресурсів Азово-Чорноморського басейну, інших районів Світового океану;

— забезпечення діяльності МНТЦ „Укриття”;

— наукове забезпечення робіт та інформаційні системи;

— непередбачені витрати (резерв).

7) Інша діяльність у сфері охорони навколишнього середовища:

— апарат міністерства, інших центральних органів виконавчої влади та їх місцевих органів;

— утримання місцевих природоохоронних органів;

— інші природоохоронні заходи;

— фонд охорони навколишнього природного середовища.

Видатки на охорону і раціональне використання водних ресурсів спрямовуються на зменшення збитків від руйнівної дії паводкових вод, а також створення сприятливих умов для соціального розвитку населених пунктів у паводконебезпечних районах, державне управління водними ресурсами, виконання моніторингу поверхневих вод та забезпечення якості водних ресурсів, забезпечення функціонування мережі гідрометеорологічних спостережень для своєчасного складання і доведення прогнозів і попереджень про можливі затоплення паводками, здійснення заходів щодо запобігання шкідливій дії паводкових вод.

Бюджетні кошти на охорону і раціональне використання земель спрямовуються на створення протиерозійних споруд та рекультивацію земель на еродованих ділянках.

Видатки бюджету на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг спрямовуються на підвищення лісистості території, запобігання ерозійним процесам, зменшення впливу засух, суховіїв, вітрової та водної ерозії ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

Бюджетні ресурси на охорону і раціональне використання мінеральних ресурсів призначаються на вивчення режиму підземних вод, екзогенних процесів, картування забруднених територій, радіологічних досліджень та інших заходів, пов’язаних з еколого-геологічним моніторингом. Виконання цих робіт має дуже важливе значення для оцінки впливу зазначених факторів на геологічне середовище і своєчасного вжиття заходів до захисту об’єктів народного господарства від активізації екзогенних геологічних процесів, які посилилися в останні роки, а також захисту підземних вод від виснаження та забруднення.

Таким чином, формування державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища та здійснення заходів, спрямованих на збереження і відновлення екологічної рівноваги, значною мірою залежить від ефективного використання всіх важелів та інструментів ринкового механізму. Без урахування цього аспекту неможливо досягти бажаних результатів у соціально-економічній сфері.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты