Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства
Джерела фінансування сільського господарства, лісового та рибного господарства, мисливства можна поділити на такі групи:

— власні фінансові ресурси підприємств;

— державне фінансування;

— кредитні ресурси та інвестиції.

Одним з основних джерел фінансування перелічених галузей є власні кошти підприємств, однак для забезпечення їх розвитку необхідним є залучення бюджетних коштів.

У процесі здійснення видатків бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства значну роль відіграє бюджетне планування, оскільки від правильного визначення планових показників видатків бюджету залежить якість його виконання. В умовах ринкових відносин планування бюджетних видатків на економічну діяльність пов’язане насамперед з необхідністю забезпечення пропорційного розвитку економіки держави і спрямоване на успішне розв’язання з боку держави економічних завдань.

Процес бюджетного планування починається з визначення пріоритетів у видатковій політиці бюджету, враховуючи цілі, встановлені основними програмними документами уряду, у тому числі затвердженими державними програмами розвитку сільського господарства, мисливства і рибальства, окремих регіонів на основі яких формуються бюджети усіх рівнів.

Планування видатків на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства здійснюється на макро- та мікрорівнях. Так, на загальнодержавному рівні бюджетне планування видатків на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства здійснюється на підставі Державної програми економічного і соціального розвитку держави, з урахуванням макроекономічних показників та основних засад грошово-кредитної політики.

Згідно з Бюджетним кодексом за рахунок коштів Державного бюджету України фінансуються державні програми підтримки регіонального розвитку та пріоритетних галузей економіки. Планування видатків державного бюджету на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства здійснюється за:

1) функціональною класифікацією видатків:

— сільське господарство;

— лісове господарство та мисливство;

— рибне господарство.

2) відомчою класифікацією видатків:

— Державне агентство лісових ресурсів України;

— Міністерство аграрної політики та продовольства України.

3) економічною класифікацією видатків:

— поточні видатки;

— капітальні видатки.

4) програмною класифікацією видатків (в розрізі бюджетних програм).

Планування видатків місцевих бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства також здійснюється за функціональною, відомчою, економічною та програмною класифікаціями видатків бюджету. Так, чинна „Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів” передбачає видатки на:

— землеустрій;

— лісове господарство і мисливство;

— програми в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства та мисливства.

„Типовою відомчою класифікацією видатків місцевих бюджетів” передбачено планування видатків по:

— органах з питань лісового та мисливського господарства (комітет з лісового та мисливського господарства при Раді міністрів АР Крим);

— органах з питань агропромислового комплексу, сільського господарства та продовольства (Міністерство аграрної політики АР Крим, Головне управління (управління) агропромислового розвитку, сільського господарства і продовольства обласної (Київської, Севастопольської міської) державної адміністрації, Управління (відділ) агропромислового розвитку, сільського господарства і продовольства районної державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради).

Планування видатків на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства на мікрорівні відбувається у процесі складання кошторисів (бюджетних установ) та фінансових планів (госпрозрахункових установ).

Фінансування видатків бюджету на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства може здійснюватись у таких формах:

— кошторисне фінансування;

— фінансування бюджетних програм;

— державні субсидії, субвенції, дотації (державні трансферти).


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 298; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты