Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВидатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва
Читайте также:
  1. Аксіома 1: Розвиток (еволюція) системи визначається деякою ціллю й інформаційними ресурсами системи, її інформаційною відкритістю.
  2. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  3. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  4. В чому полягає внесок античної філософії в розвиток філософського знання
  5. В чому полягає внесок філософії Середньовіччя в духовний розвиток суспільства
  6. Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища
  7. Видатки бюджетів на розвиток інфраструктури країни
  8. Видатки бюджетів на розвиток сільського господарства, мисливства і рибальства
  9. Видатки бюджетів на соціальний захист

У процесі еволюції світових господарських систем періодично в тих чи інших країнах виникає питання про межі державного регулювання економіки та її необхідність в умовах зміцнення ринкової системи. Необхідність бюджетного фінансування економічної діяльності держави полягає у забезпеченні ефективного функціонування тих галузей і сфер економіки, які є стратегічно важливими, пріоритетними та справляють неабиякий вплив на соціально-економічне становище країни.

Державна фінансова підтримка економічної діяльності є обґрунтованою за умови підвищення конкурентоспроможності економіки та зростання добробуту населення. Одними з пріоритетних галузей народного господарства держави безумовно є промисловість, енергетика, будівництво. При фінансуванні цих галузей необхідно враховувати наступні чинники:

— у промисловості домінують металургійна, хімічна, легка промисловість, паливно-енергетичний комплекс, більшість галузей машинобудування, а частка високотехнологічних і наукоємних галузей не перевищує 5% (електронна промисловість, обчислювальна, волоконно-оптична техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, роботобудування, інформаційні послуги, біотехнології);

— недосконалість складу промисловості (частка експорту промислової продукції у ВВП становить близько 40%, проте його структура незадовільна через переважання сировинної складової, яка перевищує 60%, а продукція високотехнологічних та наукоємних галузей в загальному обсязі експорту становить лише 15%);

— низький рівень переробки та висока ресурсозатратність виробництва;

— консервативний технологічний уклад;

— обмеженість платоспроможності суб’єктів внутрішнього ринку;

— недостатня потужність фінансово-кредитної системи;

— значне податкове навантаження;

— недосконале нормативно-правове забезпечення.

Згідно із функціональною класифікацією видатків бюджету витрати на розвиток промисловості, енергетики і будівництва включають такі групи витрат:

— паливно-енергетичний комплекс: (вугільна галузь та інші галузі з видобутку твердого палива, нафтова галузь, електроенергетична галузь, інші галузі паливно-енергетичного комплексу);

— інша промисловість і будівництво: (промисловість з видобутку рудних і нерудних корисних копалин, обробна промисловість; будівництво; відтворення мінерально-сировинної бази).Одним із джерел фінансування промисловості, енергетики і будівництва в Україні є кошти державного і місцевих бюджетів, зокрема державні кошти відповідно до обсягів, визначених чинним законодавством та бюджетом розвитку на відповідний рік. Державна підтримка розвитку промисловості, енергетики і будівництва передбачає стимулювання їх економічного зростання, що є однією із функцій держави.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 50; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты