Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкласти таблицю за вказаним завданням
Читайте также:
  1. На основі отриманих передатних функцій елементів САК та аналізу функціональної схеми скласти структурну схему системи, приклад якої зображено на рисунку 1.1.
  2. Скласти таблицю за вказаним завданням

Скласти порівняльну таблицю 2.1 „Перші принципи та прийоми обліку в країнах Стародавнього Сходу” за наведеним нижче зразком. Порівняти особливості застосування основних принципів та прийомів обліку в Стародавньому Єгипті та Вавилоні. Зробити висновки.

Таблиця 2.1

Перші принципи та прийоми обліку в країнах Стародавнього Сходу
Країна Період Перші принципи Перші прийоми

обліку обліку

Стародавній Єгипет Вавилон


3. Дайте правильну відповідь на питання в тестах

1. Перше свідоцтво повної системи подвійної бухгалтерії знайдено в
муніципальних записах Генуї в XIII ст.:

а) так; б) ні.

2. Французька школа пропонувала оцінювати активи за собівартістю:
а) так; б) ні.

3. Є.Є. Сіверс зазначав, що баланс є наслідком записів на рахунках і не
залежить від інвентарю:

а) так; б) ні.

4. Представниками української школи бухгалтерського обліку є: Ф.Ф.
Бутинець, М.В. Кужельний, Я.В. Соколов, М.Т. Білуха, Є.В. Мних:

а) так; б) ні.

5. Прихильники юридичного напряму стверджували, що на рахунках
обліковуються матеріальні цінності, і називали свою теорію
матеріалістичною:

а) так; б) ні.

6. Економічний напрям обліку давав пояснення лише подвійному запису,
враховуючи те, що всі рахунки трактувались як особові, тобто ґрунтувався на
персоналістичному підході:

а) так; б) ні.

7. Основний напрям німецької школи називався процедурним: а) так; б) ні.

8. Чи застосовувався в ХV-ХVІІ ст. принцип подвійного запису в Росії? а) так; б) ні.

9. Трактат Л. Пачолі „Про рахунки та записи” поділяється на дві частини -інвентар і диспозицію:

а) так; б) ні.

10. Бухгалтерські школи були сформовані:

а) до виникнення товарно-грошових відносин;

б) в епоху Відродження;


113 в) в кінці XIX ст. – на початку XX ст.

Варіант 2

1. Дайте розгорнуті відповіді на питання:

1. Порівняти основні напрямки розвитку подвійної бухгалтерії в
Німечинні та Великобританії в XVI-XVIII ст.

2. Пояснити сутність „староіталійської” форми обліку, що описана в
трактаті Л. Пачолі „Про рахунки та записи” за такими напрямами:

- поняття „форми обліку”;

- призначення Меморіалу, Журналу та Головної книги;

- взаємозв’язок Головної книги та Балансу;

- сутність контрольної функції форми обліку;- принципові відмінності між „староіталійською” формою обліку та
„новою” італійською формою.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты