Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкласти таблицю за вказаним завданням. Скласти порівняльну таблицю 2.2 „Перші принципи та прийоми обліку в Античному світі” за наведеним нижче зразком
Читайте также:
  1. На основі отриманих передатних функцій елементів САК та аналізу функціональної схеми скласти структурну схему системи, приклад якої зображено на рисунку 1.1.
  2. Скласти таблицю за вказаним завданням

Скласти порівняльну таблицю 2.2 „Перші принципи та прийоми обліку в Античному світі” за наведеним нижче зразком. Порівняти основні принципи та прийоми обліку в Стародавній Греції та Стародавньому Римі. Зробити висновки.

Таблиця 2.2

Перші принципи та прийоми обліку в Античному світі
Країна Період Перші принципи Перші прийоми

обліку обліку

Стародавня Греція Стародавній Рим

3. Дайте правильну відповідь на питання в тестах

1. Виникнення рахівництва як практичної діяльності вчені пов'язують з
епохою Відродження:
а) так; б) ні.


2. Облік у Стародавньому Єгипті був лише немайновим і орієнтувався на

реєстрацію прав та зобов'язань, що виникали в процесі торгівлі:
а) так; б) ні.

3. Основними джерелами формування радянського нормативного обліку були
ідеї А.П. Рудановського і Ч. Гаррісона:

а) так; б) ні.

4. Поняття контокоренту вперше з'явилося в Іудеї: а) так; б) ні.

5. Персія відома тим, що в ній зародилися елементи документування руху запасів:

а) так; б) ні.

6. Творцем і винахідником подвійної бухгалтерії був відомий математик
Лука Пачолі:

а) так; б) ні.

7. Засновником економічного напрямку вважається: а) Дж. Чербоні; б) Дж. Кріппа; в) Ф. Марчі.

8. Елементи прибутково-видаткового обліку вперше виникли у:

а) Вавилоні;

б) Єгипті;

в) Китаї.

9. Перша форма бухгалтерського обліку з’явилась в:

а) I-II ст. до н.е.;

б) XV ст.;

в) кінці XIX - початку XX ст.

10. Систему безготівкових розрахунків у своїй діяльності вперше почали
застосовувати:

а) давньогрецькі банки;

б) єгипетські банки;

в) іудейські банки.


115


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты