Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Управління маркетингом.
Управління маркетингом – це аналіз, планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на створення, підтримання і розширення вигідних відносин з цільовими покупцями для досягнення цілей організації.

Основне завдання управління маркетингом – виконання завдань, спрямованих на досягнення бажаного рівня обміну з цільовими ринками.

Концепція управління маркетингом – задум (підхід) щодо організації маркетингової діяльності, який базується на основній ідеї, ефективній маркетинговій стратегії та конкретному інструментарії досягнення визначених цілей.

Концепції управління маркетингом та види маркетингу.

Розрізняють наступні концепції:

Виробнича концепція.Виробнича концепція передбачає, що покупці віддаватимуть їй перевагу через широку доступність і низькі ціни. Управління в організаціях, які орієнтуються на виробничу концепцію, зосереджується на підвищенні ефективності виробництва і досягненні широкого покриття ринку.

Концепція товару. Дана концепція передбачає, що покупці віддадуть перевагу їй через кращу якість, враховуючи споживчі властивості, упаковку тощо. Управління в організаціях, які орієнтовані на цю концепцію, концентруються на досягнення високої якості товарів.

Збутова концепція. Дана концепція передбачає, що покупці будуть купувати товари в достатній кількості в тому випадку, якщо постійно докладати певних зусиль для просування товарів на ринку і для стимулювання їх продажу.

Концепція традиційного маркетингу. Передбачає визначення потреб, реальної купівельної спроможності покупців і адаптацію до них виробництва ефективніше, ніж це роблять конкуренти. Ця концепція відрізняється від інших тим, що підприємство орієнтується на задоволення потреб певної групи споживачів. Для цього постійно виконуються дослідження, аналіз і контроль маркетингової діяльності. Підприємство впевнене в тому, що результати її діяльності щодо задоволення попиту призведуть до повторної купівлі товарів і сформують позитивну думку серед покупців.

Концепція соціально-етичного маркетингупередбачає визначення потреб покупців та задоволення їх більш ефективно, ніж конкуренти, з врахуванням інтересів зростання добробуту всіх членів суспільства.

Обов’язковими умовами застосування концепції соціально-етичного маркетингу є:

· наявність основної мети підприємства, яка повинна задовольняти потреби як окремих споживачів, так і інтереси суспільства;

· необхідність постійно займатись пошуком нових товарів, більш повно задовольняти попит, що забезпечує інтереси споживачів. Підприємство повинно бути готове внести нововведення в товари у відповідності з інтересами покупців;

· наявність постійного контакту зі споживачами, які підтримують фірму, і прояв піклування про задоволення їх потреб.

Концепція маркетингу взаємодії. Основна ідея цієї концепції полягає в тому, що об’єктом управління маркетингу стає не сукупне рішення, а відносини з покупцями та іншими учасниками процесу купівлі-продажу. Прогресивність концепції маркетингу взаємодії підтверджується тим, що продукція все більше стає стандартизованою, а послуги – уніфікованими, що призводить до формування повторних маркетингових рішень. Тому єдиний спосіб втримати в себе покупця – це індивідуалізація відносин з ним, що можливе лише на основі розвитку довгострокової взаємодії партнерів.

Кожна фірма у своїй діяльності сповідує ту чи іншу концепцію маркетингу і використовує ті чи інші види маркетингу.

Розрізняють наступнівиди маркетингу:

Залежно від характеру товару виділяють:

· маркетинг споживчих товарів;

· маркетинг товарів виробничо-технічного призначення;

· маркетинг послуг.

Залежно від сфери застосування:

· споживчий;

· промисловий;

· маркетинг послуг;

· аграрний;

· інвестиційний;

· банківський та ін.

За територіальною ознакою:

· внутрішній (локальний, регіональний, національний);

· міжнародний (експортний, зовнішньоекономічний, багатонаціональний, глобальний)

За характером одержання прибутку виділяють:

· комерційний (прибутковий);

· некомерційний (неприбутковий).

За розмірами підприємств виділяють:

· макромаркетинг;

· маркетинг.

Залежно від ступеню ринкової орієнтованості:

· стратегічний;

· тактичний (операційний).

Виходячи зі стану попиту розрізняють:

· Конверсійний маркетинг. Такий вид маркетингу має місце у випадку негативного попиту на товар фірми: більшість потенційних покупців відкидають його. Ставиться завдання – розбудити інтерес до фірми і її продукту.

· Стимулюючий (креативний) маркетинг. Такий вид маркетингу застосовується у випадку повної байдужності покупців до товарів фірми. Його завдання – перемогти байдужність і зародити попит).

· Розвиваючий маркетинг. Призначення даного виду маркетингу – перетворити зародковий попит у повноцінний.

· Підтримуючий маркетинг. Даний вид маркетингу застосовується, якщо попит коливається: по сезонах, впродовж дня, або відрізняється нестійкістю за якимись причинами. Призначення – ослаблення коливань попиту.

· Ремаркетинг. Призначення даного виду маркетингу – підтримка спадаючого попиту.

· Демаркетинг. Призначення даного виду маркетингу – «погашення» надлишкового попиту у випадку значного підвищення попиту над пропозицією.

· Протидіючий. Даний вид маркетингу застосовується, якщо попит перевищує пропозицію на товари, які суспільство визнає шкідливими для здоров'я людей або небезпечними для навколишнього середовища.

 

Основні етапи процесу управління маркетингом.

Етапи процесу управління:

1.Аналіз ринкових можливостей.

Ринкова можливість – привабливий напрямок маркетингових зусиль, на якому можна добитися конкурентної переваги.

В процесі аналізу використовують як формальні так і неформальні методи. Серед неформальних – книги, журнали, бесіди, висновки, тощо.

Серед формальних – модель Ансоффа (матриця розвитку „товар-ринки”, модель Бостонської консультативної групи, тощо).

Кожна ринкова можливість повинна бути оцінена з позицій відповідності цілі організації та її можливостям (виробничим, фінансовим, трудовим).

2. Відбір цільового ринку.

Цільовий ринок – це потенційний ринок фірми, який визначається сукупністю людей зі схожими потребами в відношенні конкретного товару або послуги, достатніми ресурсами, а також готовністю і можливістю купляти.

Процес відбору цільового ринку включає в себе:

1. Вимірювання і прогнозування попиту;

2. Сегментацію ринку;

3. Відбір цільового сегменту;

4. Позиціонування товару на ринку.

3. Розробка комплексу маркетингу.

До основних елементів комплексу маркетингу відносяться:

· товар – ключовий елемент, складовими якого є характеристики товару (дизайн, колір, упаковка, розмір), сервіс, торгова марка та асортимент;

· ціна (знижки, націнки, терміни виплати);

· розподіл – головний зміст якого полягає в виборі оптимальної схеми доставки продуктів від виробника до споживача (напряму або через посередників), їх реалізації (транспортування, зберігання, оброблення вантажів), а також післяпродажному обслуговуванні споживачів;

· просування (маркетингові комунікації), яке передбачає налагодження ефективних контактів виробника з покупцями.

До засобів просування відносять:

· рекламу;

· стимулювання збуту;

· персональний продаж;

· зв’язки з громадськістю (public relations)

4. Втілення в життя маркетингових заходів.

Для того, щоб втілити в життя маркетингові заходи, необхідні:

· система стратегічного планування (сфери діяльності фірми);

· планування маркетингу (стратегічний план (для товару детальний план маркетингу));

· розробка системи організації служби маркетингу, яка спроможна взяти на себе всю маркетингову роботу, а також планування.

· організація маркетингового контролю.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 82; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты