Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація ринків та видів ринкового попиту.
В загальноекономічному плані під ринком розуміють місце, де збираються для здійснення акту купівлі-продажу як продавці, так і покупці. В маркетингу зазвичай під ринком розуміють сукупність всіх потенційних споживачів, які відчувають потребу в товарах певної галузі і мають можливість її задовольнити.

Ринки можна класифікувати за різними ознаками:

· в залежності від виду покупців розрізняють споживчий ринок і ринки організацій. Останні в свою чергу поділяються на ринки продукції виробничо-технічного призначення, ринок перепродажу та ринок державних установ та організацій;

· в залежності від того, хто домінує на ринку, розрізняють ринок продавця і ринок покупця;

· в залежності від міри втягнення споживача в процес продажу розрізняють: потенційний ринок; доступний ринок; кваліфікований ринок; цільовий ринок; освоєний ринок.

В основі процесу вибору цільових ринків лежить вивчення такого базового показника, як ринковий попит.

Ринковий попит – це загальний об’єм продажу на певному ринку певної марки товару або сукупності марок товару за визначений період часу.

В залежності від рівня маркетингових зусиль розрізняють первинний попит, ринковий потенціал і поточний ринковий попит.

Первинний попит – сумарний попит на всі марки даного продукту, які реалізуються без використання маркетингу.

Ринковий потенціал – це межа, до якої прямує ринковий попит при наближенні затрат на маркетинг в галузі до такої величини, при якій її подальше збільшення вже не приводить до росту попиту при певних умовах зовнішнього середовища.

Поточний ринковий попит – характеризує об’єм продажу за певний період часу в певних умовах зовнішнього середовища.

Оцінка поточного попиту.

До показників попиту, які відображають динаміку споживання на національних ринках товарів індивідуального споживання, відносять дані про оптову та роздрібну торгівлю, рух товарних запасів, обсяг внутрішніх перевезень.

Попит на зовнішньому ринку характеризується такими показниками, як валовий імпорт, валовий експорт, нетто-імпорт. Ріст зазначених показників, як правило, свідчить про зростання попиту на товар, зниження – про його падіння.

Під час аналізу тенденцій розвитку попиту використовують різні розрахункові показники, в т.ч. рівень платоспроможного попиту, який залежить від ставок заробітної плати, рівня вартості життя.

Важливими розрахунковими показниками попиту на товар є:

- місткість ринку;

- частка ринку;

- насиченість ринку.

Місткість реального ринку – ефективний обсяг продажу певного товару за визначений період.

До методів визначення місткості ринку (МР) відносяться:

(1)

де В– національне виробництво певного товару;

З – залишки товарних запасів на складах підприємств-виробників країни;

І– обсяги імпорту;

ІН – обсяги непрямого імпорту;

Е – обсяги експорту;

ЕН – обсяги непрямого експорту.

(2)

де nr – кількість реальних покупців;

ar – кількість закупівель продукції середнім реальним покупцем;

р – середня ціна продукту.

(3)

де ЗП – залишки продукції на складах магазинів, що входять в дослідницьку панель на початок досліджуваного періоду;

Зк – те ж, тільки на кінець досліджуваного періоду;

V – обсяг закупок, здійснений досліджуваними магазинами за вказаний період;

Nn – кількість магазинів, що входять в дослідницьку панель;

NЗ – загальна кількість магазинів, що займаються продажем товарів;

t – період, на протязі якого здійснюється панель дослідження.

Частка ринку фірми – питома вага товарів фірми в загальній місткості даного ринку збуту.

Існують наступні методи розрахунку частки ринку:

· Частка ринку

де DФ – частка ринку j-ї фірми;

QJ – обсяг продажу товарів на ринку j-ї фірми;

n – кількість фірм.

· Відносна частка ринку

де DК – частка ринку найбільшої фірми.

Якщо КВ.Ч.Р. > 1, частка фірми велика; якщо КВ.Ч.Р. < 1 – мала.

Насиченість ринку – показник, який характеризує перспективи зміни попиту (у %) і визначається як відношення кількості покупців, які вже придбали товари, до загальної кількості споживачів.

де НР – насиченість ринку;

С – загальна кількість споживачів;

СП – кількість покупців, які придбали товар.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 213; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты