Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЛітература. 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р
Читайте также:
  1. Б. Основна література
  2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  5. Додаткова література: 1
  6. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
  7. Додаткова література: 16
  8. Додаткова література: 21, 31
  9. Додаткова література: 21, 31
  10. Додаткова література: 22

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К., 197.

2. Кримінальний кодекс України. – Київ: Юрінкорм, 1998 (зі змінами та доповненнями станом на 25.04.2000).

3. Основи законодавства України про охорону здоров'я від 31.12.1992 р. - № 23 – 92.

4. Цивільний кодекс Українивід 16.10.2003 р. (№ 435 – IV) // Відомості Верховної Ради України №40 – 43/203.

5. Про порядок штучного переривання вагітності: Постанова Кабінету Міністрів № 992 від 16.03.200 р.

6. Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 р.р.", схвалена Постановою Кабінету Міністрів України №244 від 27.04. 2006 р.

7. Довгострокова програма поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і дитинства, схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 431 від 28.07.1992 р.

8. Національна програма планування сім'ї 1995-2000 р.р. схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 736 від 13.09.1995 р.

9. Національна програма "Репродуктивне здоров'я 2001-2005 р.р." схвалена Постановою Кабінету Міністрів України № 203 від 26.03.2001 р.

10. Блехшмідт Е. Збереження індивідуальності. Людина – особа від самого початку. Дані ембріології людини. – Львів, 2003.

11. Бойко І. Духовне навернення і зцілення після аборту – завдання священика у святій тайні покаяння // Гідність людського тіла: Вісн. Інс-ту Родини і Подружнього Життя УКУ. – 2004. – № 4. – С. 72-74.

12. Британська енциклопедія: У 30 т. – 1997. – Т. 1.

13. Глобальна біоетика: сучасні виміри, проблеми рішення: Матеріали ІІІ Міжнар. симп. з біоетики (7 – 8 квітня 2004 р.). – К., 2004.

14. Данилюк Р. Збережемо здоров’я молоді України // Благовіст. – 1999. – № 40. – С. 5-6.

15. Данн Х. Христианский брак глазами врача. – К., 1997.

16. Іван Павло II / Лист до сімей (2 лютого 1994 р.) /Документ Католицької Церкви про шлюб та сім’ю. Вибране від Лева ХІІІ до Івана Павла ІІ. – Львів, 2002. – Т. 1.

17. Іван Павло II. Сімейне співжиття. Апостольське повчання (22 листопада 1981 р.). – Ватикан, 1981.

18. Маркевич А. Життя людини – найбільша таємниця Творця // Колегія. – 1995. – № 6.

19. Міріам... чому ти плачеш? Страждання жінок після аборту / За ред. Штесселя П.; Пер. з нім. Шумиляка Ф. – Львів: Місіонер, 1999.20. Морально-этические проблемы искусственного аборта // Введение в биоэтику: Учеб. пособие. – М.: 1998. – С. 34 – 39.

21. Ней Ф., Петерс М. Шлях центуріона.­­ – Львів: Свічадо, 2001.­

22. Полюби мене / За ред. Костка Л. – Львів: ЗУКЦ, 2006.

23. Промови під час надзвичайної консисторії (13 червня 1994 р.). – Рим, 1994. – 22 с.

24. Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика / Библейско-богослов. ин-т св. Апостола Андрея. – М., 2002.

25. Силуянова И. Этика врачевания. Современная медицина и Православие Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. – М., 2001.

26. Судо Ж. Аборт // Семья и биоэтика: Материалы междунар. симп. (20 – 23 мая 1998 г.). – Спб., 1998.

27. Українська Радянська Енциклопедія: У 17 т. – К., 1959. – Т.1.

28. Федак Л. Права Церкви, права держави // Стосунки між Церквою і державою: протистояння, “стіна розмежування” чи співпраця?: Матер. Студент. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – С. 18 – 24.

29. Фіялковський В. Дар народжувати. – Львів: Свічадо, 1999.

30. Фрид Л., Салазар П.-И. Пора выздоровления. Помощь и надежда для тех, кто пытается справиться со стрессом после аборта / Пер. с англ.; Под ред. Шустовой Е., Корсакова О., Плачкова А. – Одесса, 1993.31. Хартія працівників охорони здоров'я / Папська рада до справ душпастирства в охороні здоров'я. –Львів, 1999.

32. Хомасуридзе А., Шатиришвили А. Аборт. Руководство поконтрацепции. – Джорджия; Москва, 1994.

33. American Fertility Society and Medical Research International. In vitro fertilization/embryotransfer in the United States: 1985 and 1986 results from the National IVF/ET Registry, Fertility and Sterility. –1988.–V. 49. – p. 212-215.

34. Andronnicof M. L’assistance médicale à la procréation: une illustration des duex faces de la médecine au XX siècle: technicité et déssarroi, Contact,, 48 année, n. 175, 3 trimestre 1996.

35. Bompiani A., Guariglia L., Rosati P. La cosidetta riguzione embrionale sotto sl profilo assistenziale ed etico// Medicina e Morale.– 1995. –XLV,– n. 2. (Marzo/Aprile) – Р. 223-258.

36. Casini C. La legislazione e difesa della vita // Dol.Hom. 1995. – 28/a.X №1.

37. Casini C. (a cura di). Il Parlamento Europeo per uno statuto giuridicodell’embrione umano. – Roma: Ed. Cinque Lune, 1989.

38. Catechismo della Chiesa Cattolica.– Libreria Editrice Vaticana, 1989.

39. Clowes B. The Facts of life: an authoritive quide to Life and famili issues. – Virginia, 1997.

40. Congregazione рer Dottrina della Fede. Istruzione Donum Vitae (22 febbraio 1987). – Città del Vaticano, 1987.

41. Cremaschi S. Il concetto di eros in “Le deuxième sexe”di Simone de Beauvoir, in AA.VV. Amore e matrimonio nel pensiero filosofico e teologico // Vita e Pensiero. – Milano, 1976. – Р. 34 – 41.42. Dawson K.J. The storage of human embryos. Human Reproduction. 1997.–Vol. 12. – Р. 6-7.

43. Deczewski J. Los dzieсka poczętego // W imieniu dziecka / Pod red. W.Galkowskiego, I.J. Guli. – Rzym; Lublin, 1991. – S. 45-55.

44. Dichiarazione sulla produzione e sull'uso scientifico e terapeutico delle cellule staminali embrionali umane. - Liberia Editrice Vaticana, 2000.

45. Giovanni Paolo II. Lettera Enciclica Veritatis splendor (6 agosto 1983). – Città del Vaticano, 1983.

46. Giovanni Paolo II. Lettera Enciclica Evangelium Vitae (25 marzo 1995). – Città del Vaticano, 1995.

47. Identità e statuto dell'embrione umano / Pontificia Accademia per la vita. - Libreria Editrice Vaticana, 1988.

48. Le norme della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo, 04.04.1997) // Medicina e morale. – 1997. – № 1. – P. 128 – 149.

49. Paolo VI. Lettera Enciclica Humanae Vitae (25 lùglio 1968). – Città del Vaticano, 1968.

50. Pio XII. Discorsi ai medici, a cura di F. Angelini. – Roma: Orissonte Medico, 1959.

51. Рolicar M. Fertility control: medical aspects // Encyclopedia of Bioethichs / Reich W.T. (editor): 5vol.– New York 1995. – Vol.2. – P. 825-827.

52. Półtawska W. Samo życie // Edycja św. Pawła. – Częstochowa, 2006.

53. Riflessioni sulla clonazione / Pontificia Academia Pro Vita. – Liberia Editrice Vaticana, 1997.

54. Seppala M. The world collaborative report on in-vitro fertisation and embryo replacement: current state of the art in January 1984 // Аnnals of the New York Academy of Sciences. – 1985.– № 442.– P. 558-563.

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты