Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток Г. Орієнтовна тематика кваліфікаційних та дипломних робіт
Читайте также:
  1. Г. Додаток
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. ДОДАТОК
  5. Додаток
  6. Додаток 1
  7. ДОДАТОК 1
  8. Додаток 1. Примірний перелік оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги
  9. Додаток 11
  10. Додаток 2

Орієнтовна тематика кваліфікаційних та дипломних робіт

1. Порівняльна характеристика особливостей мотивів навчання учнів початкових класів.

2. Вплив особистісних якостей класного керівника на міжособистісні стосунки і мікроклімат у групі.

3. Соціально-психологічні аспекти конфліктів між батьками та дітьми.

4. Вплив тривожності на статусне положення дітей у групі.

5. Ціннісні орієнтації старшокласників з різною схильністю до ризику.

6. Соціально-психологічні умови суїцидальної поведінки підлітків.

7. Психологічний аналіз факторів розвитку творчих здібностей.

8. Комунікативні аспекти професійної діяльності психологів.

9. Особливості гендерної соціалізації студентів гуманітарних та економічних спеціальностей.

10. Становлення образу “Я” як регулятора міжособистісних стосунків в період ранньої юності.

11. Психологічні особливості спілкування людини за допомогою Інтернету.

12. Особливості прояву психологічних захисних механізмів у дітей молодшого шкільного віку.

13. Соціально-психологічні аспекти готовності молоді до шлюбу.

14. Сучасні аспекти психологічної допомоги підліткам з девіантної сексуальною поведінкою.

15. Стиль керівництва як детермінанта діяльності малої групи.

16. Особливості переживання часу у безробітних.

17. Особистісні та вікові детермінанти ставлення до батьків.

18. Психологічні причини вживання психоактивних речовин.

19. Вплив самооцінки на стан самотності жінок.

20. Психологічні особливості обдарованих дітей.

21. Психологічні особливості пізнавальної активності молодших школярів.

22. Типологія поведінки юнаків та дівчат у ситуації міжособистісного конфлікту.

23. Соціально-психологічні чинники, що впливають на формування та прояв лідерських якостей в групі.

24. Особливості агресивних проявів у дітей-сиріт.

25. Особливості самоконтролю підлітків з девіантної поведінкою.

26. Формування статтєворольових очікувань в юнацькому віці.

27. Особливості адаптації до умов життя в дитячому будинку дітей-сиріт з різними порушеннями розвитку.

28. Особливості самосвідомості та самооцінки підлітків, що переживають почуття самотності.

29. Формування самосвідомості підлітків, що схильні до вживання наркотиків.

30. Формування індивідуально-психологічних якостей особистості підлітків відповідно стилю сімейного виховання.31. Індивідуально-психологічні особливості адаптації першокурсників до навчання у вищому навальному закладі.

32. Гендерні стереотипи професійного самовизначення в юнацькому віці.

33. Особливості соціалізації обдарованої дитини у групі однолітків.

34. Аналіз ціннісно-особистісної сфери студентів різної професійної спрямованості.

35. Психологічні особливості підлітків, що захоплюються комп’ютерними іграми.

36. Психологічні особливості пізнавальної активності молодших школярів.

37. Типологія поведінки юнаків та дівчат у ситуації міжособистісного конфлікту

38. Особливості прояву мотивів лідерства в період юнацького віку.

39. Особливості формування уявлень про майбутнє підлітків загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів.

40. Прояв статусного положення індивіду в групі при виборі стратегії поведінки в ситуації конфлікту.

41. Емоційний компонент пізнавальної діяльності молодших школярів.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты