Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиди та організаційно-правові форми підприємств оптової торгівлі
Читайте также:
  1. A) Используется в комбинации с другими клавишами для формирования команд
  2. I. Особенности формирования отраслевой системы оплаты труда работников учреждений здравоохранения
  3. III в) критерии оценки сформированности общих и профессиональных компетенций
  4. III этап: Формирование либеральной и социалистической оппозиций в Германии. Проблема национального объединения в политической жизни 30-40 гг.
  5. III. Формирование тоталитарного режима
  6. III. Формирование целевой программы
  7. IV Этап. Завершение формирования колониальной системы. Конец XIX – начало XX вв.
  8. IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
  9. А. выбор инвестиционной стратегии, анализ рынка, формирование портфеля, пересмотр портфеля и анализ эффективности;
  10. Автоматизация анализа кредитного портфеля, определение размера резервирования и формирование отчетности по кредитованию

Тема 5. ПІДПРИЄМСТВА ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

 

 

Оптову торгівлю, як початкову стадію товарного обігу, провадить мережа підприємств різних форм власності та відомчої належності. Довгостроковою метою у політиці розвитку оптової торгівлі в Україні є забезпечення ринкової розмаїтості оптових структур, що дасть можливість наповнити ринок товарами, створить умови для безперешкодного їхнього просування каналами розподілу, активізації українських товаровиробників.

У ринкових умовах суттєво розширилися права оптових підприємств. Вони самостійно визначають свою спеціалізацію, сферу і зону діяльності, рівень автономності господарювання та організаційно-правову форму.

Підприємство — це самостійний статутний суб'єкт господарювання, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Оптово-торговельне підприємство — майновий комплекс, який є господарською статутною лапкою в оптовій торгівлі з правами юридичної особи, яка здійснює закупівлю і продаж за договорами поставки, купівлі-продажу (контрактації тощо) товари партіями тим, хто купує їх для подальшого перепродажу або виробничого споживання та надає їм пов'язані з цим послуги.

Існує безліч класифікаційних ознак підприємств оптової торгівлі, певні з них наведено на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Класифікація оптових торговельних підприємств

 

За характером відносин з товаровиробниками та структурою виконуваних функцій їх можна розділити на такі групи:

• незалежні оптові торговельні підприємства;

• оптові торговельно-посередницькі підприємства з особливим рівнем відносин з товаровиробниками-постачальниками (дилери, дистриб'ютори);

• оптові торговельні посередники — організатори оптового товарообігу.

Традиційними для вітчизняного товарного ринку є підприємства, що спеціалізуються на оптовій торговельній діяльності та здійснюють повний або обмежений комплекс господарсько-торговельних операцій з переходом права власності на товар до оптової ланки.

Організаційна структура оптового підприємства містить певний набір структурних підрозділів, за допомогою яких провадиться рух інформації та управлінських рішень, забезпечується інформаційний зв'язок різних рівнів управління та контроль за виконанням рішень.Організаційна структура формується під впливом багатьох чинників: обсяг діяльності, кількість працівників, товарна спеціалізація тощо.

Розрізняють такі типи організаційних структур: лінійна та лінійно-штабна. Схему лінійно-штабної організаційної структури подано нарис. 5.2.

 

Рис. 5.2. Організаційна структура управління підприємством оптової торгівлі

 

Окрім організаційної структури управління, оптові підприємства мають розгалужену виробничу структуру. Як правило, це структурні підрозділи оптового підприємства за виробничо-технологічною ознакою: закупівля, продаж, склади, участки (тарно-пакувальний, транспортний, розливу, фасування, розрізання, ремонтний тощо). У цих підрозділах можуть також надавати різні види послуг споживачам-покупцям (рис. 5.3).

 

Рис. 5.3. Виробнича структура підприємства оптової торгівлі

 

Організаційно-правова структура вимагає встановлення типу, виду, форми оптового підприємства відповідно до правових норм, передбачених чинним законодавством, Цивільним і Господарським кодексами України. Так, з організаційно-правової точки зору виділяють оптові підприємства у формі акціонерних відкритих товариств, акціонерних закритих товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, договірних товариств тощо. 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 74; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты