Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЦілі трудової адаптації нових працівників
Читайте также:
  1. Аспекти трудової адаптації нових працівників
  2. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати працівників
  3. Введення нових ЛО.
  4. Введення нових ЛО.
  5. Введення нових ЛО.
  6. Введення нових ЛО.
  7. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників
  8. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  9. Висвітліть роль профспілок у представництві й захисті прав та інтересів працівників на підприємстві.
  10. Відбір нових ідей
Ціль трудової адаптації Характеристика цілі
Зменшення стартових витрат новий працівник не завжди знає роботу і вимоги підприєм­ства. Поки він працює менш ефективно, ніж досвідчені співпрацівники, його робота потребує від підприємства більш високих витрат. Адаптація зменшує ці витрати і дає можливість новому працівнику скорі­ше досягти встановлених стандартів виконання роботи
Скорочення плинності кадрів якщо працівники не змогли вчасно освоїтися у підприємстві, вони можуть відреагувати на це звільненням
Зниження тривожності і невпевненості у нового працівника тривожність і невпевненість пов'язані з неповною орієнтацією у ро­бочій ситуації, зі страхом перед новим і невідомим
Економія часу безпосереднього керівника і рядових працівників працівник, що недостатньо адаптувався до роботи у підприємстві, вимагає значно більше часу на допомогу в процесі виконання покладених на нього обов'язків
Розвиток у нового працівника задоволеності роботою, позитивно­го відношення до роботи і реалізму в чеканнях процес адаптації повинен сприяти формуванню позитивного відно­шення нових працівників до підприємства, до свого підрозділу і до дору­ченої справи, що є неодмінною умовою високих робочих показників

 

Виділяють два напрямки адаптації:

· первинна, тобто пристосування молодих працівників, що не мають досвіду професійної діяльності (як правило, випускників навчаль­них закладів);

· вторинна, тобто пристосування працівників, що мають досвід про­фесійної діяльності (тих, що змінюють об'єкт діяльності або свою професійну роль).

Слід зазначити, що в умовах формування і функціонування ринку праці зростає роль вторинної адаптації. З іншого боку, відповідальним кадровим службам необхідно звертатися до досвіду закордонних фірм, що приділяють традиційно підвищену увагу первинній адаптації моло­дих працівників. Ця категорія працівників має потребу в особливій тур­боті з боку адміністрації.

Однією з важливих проблем кадрової роботи у підприємствах при залученні персоналу є управління трудовою адаптацією.

Управління процесом трудової адаптації – це активний вплив на чинники, що визначають її хід, терміни, зниження несприятливих наслідків і т. п.Розробка заходів, що позитивно впливають на трудову адаптацію, передбачає знання як суб'єктивних характеристик працівника (стать, вік, психофізіологічні характеристики, освіта, стаж та ін.), так і чинників ро­бочого середовища, характеру їхнього впливу (прямий або непрямий) на показники і результати адаптації.

При управлінні процесом трудової адаптації варто враховувати:

· наявні можливості підприємства (умови праці, гнучкість робочого часу, організація праці і т. д.);

· обмеження у зміні працівника (у розвитку тих чи інших здібностей, у звільненні від негативних звичок і т. п.);

· розходження на новому і на колишньому місці роботи; особливості нової і колишньої професій.

Трудова адаптація має декілька аспектів, а саме психологічний, соціально-психологічний, організаційний, професійний (табл.5).

Таблиця 5


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты