Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  2. Б) запровадження християнства як державної релігії Русі
  3. Банківська система України
  4. Верховний Суд України – найвищий судовий орган в системі судів загальної юрисдикції.
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Визначте поняття «спортивний менеджмент». Мета і завдання спортивного менеджменту на сучасному етапі економічного і соціального розвитку України.
  7. Входження України під протекторат Московського царства. "Березневі статті" 1654 р. Військові дії 1654-1657 рр.
  8. Г) значна частина України перетворилась на театр запеклих бойових дій
  9. Г) наявність ідейних постатей, які гуртували озброєнні загони народних месників для захисту честі й волі України

 

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Щодо підготовки та проведення тренувань з

Локалізації нестандартних (кризових) ситуацій

СХВАЛЕНО

розпорядження Адміністрації

Державної прикордонної служби України

від 4.04.06 № 192

 

 

Київ - 2006

 

СХВАЛЕНО

розпорядження Адміністрації

Держприкордонслужби України

від 4.04.06 № 192

ЗМІСТ

Вступ   2 - 3
Розділ 1 Організація тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій   3 - 7
Розділ 2 Методика проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій   7 - 10
Заключна частина  
Список літератури  
Додатки 1. Зразок щоквартального графіку проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій   11 - 12
  2. Варіант схеми проведення тренування з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій  
  3. Варіант плану – конспекту проведення тренування з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій з особовим складом підрозділів прикордонної комендатури   14 - 21
  4. Варіант плану проведення показового заняття з методики організації і проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій в період навчально-методичних зборів начальників підрозділів 22 - 30

 

 

ВСТУП

У зв’язку зі змінами основних ризиків та загроз національній безпеці України у прикордонній сфері постала нагальна необхідність у перегляді та удосконаленні протидії цим факторам як в пунктах пропуску через державний кордон, так і на „зеленому” кордоні.

Виходячи з динаміки розвитку обстановки на кордоні та необхідності швидкого реагування на її зміни, Голова Державної прикордонної служби України вимагає підняти на більш високий рівень підготовку особового складу та підрозділів до дій з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій.

Метою підготовки передбачається навчити особовий склад та підрозділи впевнено та рішуче діяти у взаємодії з сусідніми підрозділами (прикордонними нарядами) і правоохоронними органами, а начальників підрозділів правильно оцінювати обстановку, приймати своєчасні і доцільні рішення під час складної, динамічної обстановки на кордоні, правильно ставити завдання підлеглим та управляти силами і засобами у ході виконання завдань.Цей методичний посібник містить ряд методичних та практичних рекомендацій Департаменту охорони державного кордону на зміст і завдання з удосконалення підготовки особового складу та підрозділів до дій у разі виникнення нестандартних (кризових) ситуацій.

Основною метою цього методичного посібника є вироблення у комендантів прикордонних комендатур, начальників прикордонних (мобільних прикордонних) застав, відділень прикордонного контролю (прикордонних та мобільних застав), командирів кораблів та катерів морської охорони (далі – начальники підрозділів) єдиного методичного підходу до організації та проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій та підвищення їх методологічного рівня з цього питання.

Наведені в цьому методичному посібнику терміни вживаються у такому значенні:

Загроза– наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам України.

Замисел тренування–план певних дій щодо порядку опрацювання тих чи інших навичок.Катастрофа– раптове лихо, подія з тяжкими трагічними наслідками (знищення, загибель, руйнування).

Кризова ситуація– різка зміна звичайного стану, загострення становища.

Локалізація –не допущення поширення чого-небудь.

Методика –сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного проведення тренування особового складу та підрозділу.

Метод тренування– це сукупність прийомів і способів, за допомогою яких здійснюється передача та засвоєння знань, формування у особового складу навичок і високих морально – психологічних якостей.

Моделювання обстановки– створення зразку якого-небудь становища на визначеному місці.

Нестандартна ситуація –нетипова форма організації, проведення або здійснення чого-небудь.

Ризик– ступінь імовірності певної негативної події, яка може відбутися в певний час або за певних обставин на території об’єкта підвищеної небезпеки або за його межами.

Ситуація– сукупність умов та обставин, що створюють певне становище.

Способи тренування– певні дії, прийоми або система прийомів, які дають можливість зробити або здійснити що-небудь та досягти чогось.

Сценарій– детально розроблений план (схема) проведення та здійснення яких-небудь дій.

Тренування– це форма навчання, змістом якої є вироблення за допомогою вправ тих чи інших навичок та вмінь. Вони застосовуються для того, щоб навчити особовий склад (окремого прикордонника, прикордонний наряд, відділення, підрозділ) використовувати одержані знання з різних предметів навчання на практиці. Тренування є основою практичного навчання прикордонників.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 32; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты