Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерший етап –завчасна підготовка
Читайте также:
  1. Коментоване читання – перший етап аналізу художнього твору.
  2. Підготовка вчителя до уроку
  3. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  4. Підготовка до сприйняття художнього твору
  5. Підготовка майбутніх вчителів до використання комп’ютерних телекомунікацій
  6. Підготовка суддів.
  7. Професійні якості вчителя-словесника. Підготовка вчителя польської мови та літератури до уроку.
  8. Які документи необхідні для державної реєстрації та їх підготовка.

 

З метою завчасної підготовки до тренувань штабами органів Державної прикордонної служби України відпрацьовуються щоквартальні графіки проведення тренувань (додаток 1), в яких зазначаються найменування підрозділів, номера, перелік тем, керівники та дати проведення тренувань. Теми тренувань складаються відповідно до переліку ситуацій, які визначені в Плані локалізації нестандартних (кризових) ситуацій на державному кордоні, Плановій таблиці взаємодії та типових ситуацій, характерних для відповідних ділянок кордону. Витяги з щоквартальних графіків проведення тренувань до 1 числа наступного кварталу надсилаються до кожного підпорядкованого органу (підрозділу) охорони кордону, а також до оперативного управління Департаменту охорони державного кордону.

Як показує аналіз проведених тренувань, якість їх проведення залежить насамперед від підготовки:

 

1) керівника (помічника керівника) тренування;

2) тих, хто навчається;

3) місця (району) проведення тренування;

4) навчально-матеріальної бази.

 

Завчасна підготовка керівника до тренування включає:

1) усвідомлення теми, її змісту та дати проведення тренування;

2) визначення мети, навчальних питань, розрахунку часу для їх опрацювання та місця (району) проведення тренування;

3) підбір і вивчення необхідної літератури та посібників;

4) моделювання складної обстановки;

5) відпрацювання замислу проведення тренування та сценаріїв дій;

6) проведення рекогносцировки місця (району) проведення тренування;

7) опрацювання плану-конспекту проведення тренування зі складанням схеми проведення тренування з графічним відображенням елементів замислу.

 

У разі, коли керівником тренування призначається помічник, то його підготовка включає в себе:

1) з’ясування теми, її змісту, мети, навчальних питань, розрахунку часу, замислу, дати проведення та керівника тренування;

2) підбір і вивчення необхідної літератури;

3) ознайомлення з місцем (районом) проведення тренувань;

4) участь у проведенні рекогносцировки місця (району) проведення тренування;

5) опрацювання плану-конспекту проведення тренування зі складанням схеми проведення тренування з графічним відображенням елементів замислу (за вказівкою керівника). 

Усвідомлення теми, її змісту та дати проведення тренування здійснюється керівником тренування на підставі надісланих до підрозділу витягів з щоквартальних графіків проведення тренувань (додаток 1).

Тема тренування, зміст, навчальні питання і час на його проведення визначаються в плані проведення заходів з професійної підготовки на місяць на підставі Переліку типових заходів з професійної підготовки, які мають проводитися протягом місяця з особовим складом підрозділу.

Мету тренування, навчальні питання, розрахунок часу для їх опрацювання, місце (район) проведення тренування, необхідну навчально – матеріальну базу визначає керівник тренування.

Як показує досвід, для більш якісного відпрацювання навчальних питань доцільно планувати та проводити тренування:

· для прикордонних комендатур - не менше 2 годин;

· для підрозділів - не менше 1 - 1,5 години.

З метою максимального залучення особового складу до тренувань рекомендується проводити їх в ті дні, коли в підрозділі проводиться прикордонний розрахунок.

 

Навчальна мета тренування визначається для кожної категорії прикордонників (відділення, групи, прикордонного наряду) в цілому, залежно від рівня підготовки особового складу та змісту теми тренування. Формулювання мети тренування повинно бути конкретним, спрямованим на досягнення високої професійної підготовки, злагодження підрозділу та виховання високих моральних якостей і психологічної стійкості особового складу.З метою набуття практичних навичок особового складу тренування повинні проводитися в умовах, наближених до реальної обстановки, у тій послідовності, що є характерною для оперативно-службових дій з охорони державного кордону. Кожне чергове навчальне питання повинно бути продовженням попереднього.

При складанні розрахунку часу на відпрацювання кожного навчального питання потрібно враховувати загальний час тренування, кількість навчальних питань та ступінь підготовленості підлеглих.

На початку опрацювання замислу проведення тренування керівник повинен змоделювати складну тактичну обстановку, на фоні якої буде проводитися тренування. Моделювання здійснюється відповідно до ситуацій, які виникають чи можуть виникнути в реальній обстановці на ділянці відповідальності.

Під час відпрацювання замислу проведення тренування керівник визначає послідовність та терміни відпрацювання навчальних питань з деталізацією дій до кожного елементу службового порядку (конкретної посадової особи), напрямок (об’єкти) зосередження основних зусиль, кількість особового складу (підрозділів), задіяного до тренування, та порядок позначення дій „правопорушників”.

З метою визначення організації та послідовності проведення тренування керівник в обов’язковому порядку повинен скласти схему проведення тренування (додаток 2), в якій відображаються основні елементи замислу проведення тренування. Схема опрацьовується керівником (помічником керівника) тренування на окремому аркуші паперу формату А4 альбомного формату.В сценарії дій (додаток 3) керівник розкриває порядок та послідовність проведення тренування, в обов’язковому порядку передбачає послідовне нарощування обстановки (по 5-6 ситуаціях для прикордонної комендатури та 2-3 ситуаціях для підрозділу), які можуть виникнути на ділянці відповідальності, та подачу ввідних елементам службового порядку.

Під час проведення рекогносцировки місця (району) проведення тренування керівник тренування уточнює:

1) порядок висунення до місця проведення тренування (навчальних місць) і повернення до розташування (місце проведення розбору);

2) розрахунок необхідної навчально-матеріальної бази;

3) склад помічників і порядок їх підготовки до проведення тренування;

4) обсяг робіт з підготовки місця (району) проведення тренування.

На кожне навчальне місце керівник визначає військовослужбовців, які в змозі оцінити дії особового складу (прикордонних нарядів).

Завершальним елементом завчасної підготовки до проведення тренування є опрацювання керівником (помічником керівника) тренування плану – конспекту проведення тренування (додаток 3). План-конспект повинен розкривати теоретичні та практичні положення, які доводяться до тих, хто навчається, і містити методичні прийоми, які застосовує керівник для досягнення мети тренування. В ньому керівник (помічник керівника) тренування повинен вказати:

1) тему, мету та навчальні питання тренування;

2) виділений час і місце проведення тренування;

3) склад тих, хто навчається, літературу та необхідну навчально-матеріальну базу;

4) замисел тренування;

5) хід тренування (сценарій дій), порядок та зміст роботи керівника і тих, хто навчається, за варіантами дій, передбачених планами локалізації нестандартних (кризових) ситуацій та плановими таблицями взаємодії (вступна, основна та заключна частини);

6) сигнали взаємодії та управління.

План-конспект і схема проведення тренування затверджується старшим начальником не пізніше, ніж за 2-3 доби до початку тренування. Вони опрацьовуються на кожне тренування і є звітними документами щодо їх проведення.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 11; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты