Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРозділ 2. Методика проведення тренувань з локалізації нестандартних (кризових) ситуацій
Читайте также:
  1. II.2. Методика построения напорной и пьезометрической линий
  2. SWOT-анализ и методика его использования. Стратегический анализ, PEST-анализ, SNW-анализ в менеджменте.
  3. Алгебраический материал в курсе математики начальной школы и методика его изучения.
  4. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных отчислений.
  5. Анализ платежеспособности организации: понятие, цели, информационная база, методика расчета показателей, оценка их изменения. По данным бухгалтерской отчетности проведите анализ.
  6. Анализ показателей себестоимости: ее виды, цели, задачи, последовательность и методика анализа. Анализ затрат на 1 руб. продукции.
  7. Анализ прибыли до налогообложения: понятие, источник информации; методика расчета и оценка влияния факторов.
  8. Аудит производственных запасов и сырья. Цель, программа аудита, процедуры аудита, методика проверки.
  9. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  10. Билет 11. 1. Методы, методика и методические приёмы АФК

 

Сутність тренування полягає у тому, що під час його проведення керівник та особовий склад (підрозділ) практично виконує оперативно – службові завдання з охорони кордону на фоні єдиної тактичної обстановки, що безперервно розвивається за єдиним замислом, на різній місцевості, на глибину ділянки відповідальності або за її межами, вдень і вночі та у будь яку пору року. Воно проводиться, як правило, без зупинки, а розбір здійснюється наприкінці тренування або після виконання поставленого завдання.

Тренування проводить особисто начальник підрозділу, до якого залучає весь особовий склад з штатним озброєнням та визначеним екіпіруванням, відповідно до проведеного розрахунку сил і засобів на випадок дій за обстановкою.

Порядок проведення тренування передбачає наступне.

Тренування розпочинається з обов’язкового приведення підрозділу у ГОТОВНІСТЬ до виконання раптово виникаючих завдань у мирний часшляхомподачі керівником команди (сигналу) „КОРДОН - 10”, („ДО ЗБРОЇ”) * , або„РИВОК – 20” **, при цьому він фіксує час і слідкує за діями особового складу відповідно до визначеного алгоритму дій посадових осіб та оперативно-чергової служби у разі ускладнення обстановки. Звертається особлива увага на уточнення розрахунку сил та засобів, своєчасне отримання штатного озброєння, екіпірування, послідовність та дії прикордонних нарядів: оперативно – пошукова група (далі - „ОПГ”), чергова мобільна група (далі - „ЧМГ”), дізнавально – оперативна група (далі - „ДОГ”), організацію взаємодії та служби елементів службового порядку з прибуттям їх до визначеного місця, а також дії особового складу, який знаходиться за межами пункту постійної дислокації.

Після приведення підрозділу у готовність до дій керівник перевіряє наявність особового складу в кожному елементі службового порядку, його екіпірування та форму одягу, знання вимог статутів з охорони державного кордону України, сигналів управління і взаємодії, заходів безпеки, готовність до застосування техніки і засобів зв'язку, а також наявність боєприпасів, рухомих запасів матеріальних засобів та завантаження їх на транспортні засоби.

Опрацювавши дії особового складу (підрозділу) за відповідною командою (сигналом), керівник тренування доводить тактичну обстановку та ставить завдання елементам службового порядку на їх висування на ділянку кордону (об’єкти відповідальності), звертає увагу на організацію взаємодії та служби з прибуттям їх до вказаних місць і дії особового складу (підрозділу), який знаходиться за межами пункту постійної дислокації. Висування з розташування підрозділу здійснюються в пішому порядку або з використанням транспортних засобів. 

* Для прикордонних комендатур, відділень прикордонного контролю та прикордонних застав

** Для мобільних підрозділів та підрозділів спеціального призначення

Під час висування можуть відпрацьовуватися нормативи та практичні дії, які будуть виконуватися під час тренування (огляд місцевості та контролюючих засобів, дії за сигналами управління і взаємодії, ведення розвідки та охорони, швидке пересування тощо).

В обов’язковому порядку під час тренування послідовно нарощується обстановка (по 5-6 ситуаціях для прикордонної комендатури та 2-3 ситуаціях для підрозділу), шляхом подачі ввідних. Як правило, ввідні можуть подаватися оперативному черговому підрозділу, прикордонним нарядам або своєму заступнику. Керівник тренування повинен перевірити правильність дій особового складу за ввідними, звертаючи увагу на злагодженість в діях, організацію спостереження за ділянкою (місцевістю) і правопорушниками, за сигналами старшого начальника та підлеглих, підтримання взаємодії і зв’язку та виконання інших завдань відповідно до тактичної обстановки.На тренуваннях перевіряються дії всього підрозділу в цілому та окремих прикордонників (елементів службового порядку). З метою завчасного виявлення недоліків та їх усунення доцільно під час тренування робити паузи на декілька хвилин, при цьому керівник тренування здійснює керівництво на одному навчальному місці та не переходить до відпрацювання наступного елемента навчального питання доки не відпрацьовано попереднє. Він повинен провести частковий розбір дій кожного прикордонника, вказати на виявленні недоліки, продемонструвати правильні дії із залученням більш підготовлених прикордонників, назначити склад прикордонних нарядів та подати команду всьому особовому складу на виконання дій в повільному темпі по елементах, в подальшому довести відповідні дії до автоматизму.

Наприклад: Дії прикордонного наряду „ОПГ”.

З прибуттям п/н „ОПГ” до місця виявлення правопорушників керівником тренування ставиться завдання особовому складу на порядок їх дій. Особовий склад прибуває до місця виявлення правопорушників, керівник доводить ввідну, назначає склад п/н „ОПГ”, показує порядок їх дій на місцевості та переходить до тренування всього особового складу, при цьому контролює злагодженість елементів службового порядку та їх дії на місцевості.

У разі, коли тренування проводиться на ділянці іншого підрозділу, керівнику необхідно узгодити це питання з начальниками відповідних підрозділів охорони кордону, про що вони повинні завчасно попередити прикордонні наряди, які будуть нести службу в районі проведення тренування.Якщо замислом тренування передбачаються дії особового складу в пунктах пропуску через державний кордон, то, крім того, проводиться інформування взаємодіючих правоохоронних органів та контрольних служб, які здійснюють свої повноваження у пунктах пропуску через державний кордон, та обов’язкове залучення представників цих органів (служб) до проведення тренування.

______________________________________________________________________

Примітка: Тренування припиняється у разі різкої зміни обстановки на ділянці кордону, а також з одержанням завдання, виконання якого потребує залучення особового складу, задіяного на тренування, та порушенням заходів безпеки.

Для підвищення активності особового складу під час проведення тренування керівник може позначати дії правопорушників на місцевості (об’єкті відповідальності). В цьому випадку керівник значну увагу повинен приділити інструктажу особового складу, який буде позначати дії правопорушників. Він повинен довести до них заходи безпеки та порядок взаємодії, а на місцевості відпрацювати порядок їх дій.

До тренувань доцільно включати елементи правової підготовки (застосування адміністративно-юрисдикційної діяльності), фізичної підготовці (прискорене пересування, прийоми рукопашного бою), підготовки зі зв’язку (практична робота з засобами зв’язку, які є в підрозділі), особистої безпеки особового складу (вміння захистити себе та склад прикордонного наряду від раптового нападу правопорушників).

Як приклад під час опрацювання порядку дій особового складу при попередженні та документуванні злочинів і правопорушень керівнику потрібно звернути увагу на порядок:

1) охорони місця події;

2) установлення свідків (потерпілих, підозрюваних);

3) переслідування підозрюваних та їх затримання (доставлення);

4) виклику та направлення до місця події п/н „ОПГ” („ЧМГ”, „ДОГ”);

5) проведення огляду місця події;

6) проведення першочергових слідчих дій;

7) документування факту правопорушення;

8) затримання підозрюваних у порядку ст. 106 КПК України;

9) затримання осіб до 3-х годин (3 та 10 діб) та передачі їх у спеціальне приміщення.

Тренування можуть проводитися паралельно на декількох навчальних місцях одночасно, на які призначаються підготовленні помічники, або послідовно - з усім особовим складом на одному навчальному місці з переходом на інше навчальне місце.

Повернення особового складу до місця постійної дислокації організується та здійснюється під керівництвом старших елементів службового порядку (прикордонних нарядів).

По закінченню тренування з прибуттям особового складу з ділянок кордону уточнюється порядок проходження команди (сигналу) від оперативного чергового підрозділу до оперативного чергового прикордонного загону та своїх та сусідніх прикордонних нарядів і їхні дії. Проводиться розбір дій, який є важливою частиною тренування та заслуховування старших елементів службового порядку, помічників та осіб які здійснювали контроль. Підводяться підсумки з особовим складом, відзначаються кращі та гірші, уточнюється порядок дій за можливими ввідними, перевіряється штатне озброєння та екіпірування особового складу.

Підбиття підсумків тренувань проводяться на прикордонній комендатурі під час проведення службових нарад з начальниками підрозділів – щомісяця. Аналіз відпрацювання графіку тренувань здійснюється щомісяця штабами органів Державної прикордонної служби України, результати якого відображаються в аналізі виконання плану основних заходів (розділ „Підготовка до дій у разі виникнення нестандартних (кризових) ситуацій). В цьому розділі зазначається кількість запланованих, проведених (не проведених) та додаткових тренувань, якість їх проведення, виявлені недоліки, причини не виконання графіку, а також пропозиції щодо покращення натренованості особового складу та підрозділів.


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты