Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПеріодизація історії української журналістики як наукова проблема
Читайте также:
 1. III этап: Формирование либеральной и социалистической оппозиций в Германии. Проблема национального объединения в политической жизни 30-40 гг.
 2. Quot;Буковинська" дискусія: учасники, проблематика, наслідки.
 3. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
 4. А) ознайомлення української громадськості з Декларацією прав людини
 5. Агентская проблема в менеджменте.
 6. Антропогенные воздействия на атмосферу Земли и глобальные экологические проблемы (парниковый эффект, озоновые дыры, проблема кислотных осадков).
 7. Аудитория и СМИ. Новые формы взаимодействия. Проблема интерактивности.
 8. Бессознательное как философская проблема.
 9. Билет 18. Проблема неуспеваемости и пути ее решения.
 10. Блок 16 вопрос Девиантное поведение подростков как проблема социальной работы. Особенности работы с подростками с девиантным поведением.

Однією з найважливіших проблем нашої дисципліни є періодизація історії української журналістики. Адже відомо, що наскільки точною буде періодизація, настільки легшим буде надалі процес опису, вивчення і аналізу самої історії журналістики.

За радянських часів ця проблема власне не була предметом наукового розгляду, оскільки для її розв’язання використовувалися вже готові схеми: уся історія української журналістики ділилася на дві великі частини: дожовтневу і радянську. До періодизації першої використовувалася ленінська концепція етапів визвольного руху в Росії. Виділення радянського періоду вилучало усю нерадянську періодику, надто ж ту, що втілювала національно-визвольні прагнення народу, стояла на позиціях української самостійності (тобто періодику української діаспори та дисидентського руху). Антинаукові методологічні засади радянської науки унеможливлювали об’єктивне і усебічне вивчення історії української журналістики.

Лише в 1990-ті роки склалися умови для вироблення нової, об’єктивної, наукової концепції історичного розвитку української преси. А відтак ця проблема відразу зробилася предметом наукових дискусій.

М. Ф. Нечиталюк у статті «Методологічні проблеми історико-журналістських досліджень» слушно нагадує про постановку цієї проблеми в деяких класичних працях з української журналістики. Першим, хто висловився з проблеми періодизації, був О. Маковей. У статті «П’ятдесятилітній ювілей руської публіцистики», що була написана з нагоди півстолітнього ювілею газети «Зоря Галицька», він запропонував виділити три періоди розвитку нашої преси

1) 1848-1861

2) 1862-1873

3) 1873-1898

У праці А. Животка «Історія української преси» (1940), нагадує Ф. М. Нечиталюк, пропонується така періодизація

1) від початку до середини 19 ст.

2) 1860-1880-ті рр.

3) 1880-1905 рр

4) 1880-1905 рр в Західній Україні

5) 1870-1890 рр за океаном

6) 1905-1914 рр

7) 1920-1939

Слід мати на увазі, що кожна періодизація залежить від своєї історичної епохи, рівня та умов розвитку науки. З огляду на це зрозуміло, що періодизації історії української журналістики, складені в минулому, мають бути враховані сучасною науковою думкою, але однозначно визнані нею як недостатні, такі, що потребують перегляду.М. Ф. Нечиталюк висловився за побудову періодизації історії української журналістики на підставах хронологічно-проблемного принципу, відповідно доповненого принципом регіональним.

1. Зародження й становлення української журналістики – від найдавніших часів до середини 19 ст.

2. Формування й функціонування журналістських систем – 60-90 –ті рр. 19 ст.

3. Українська журналістика у національно-визвольному русі епохи народної революції і світової війни – 1898-1914 рр.

4. українська преса національно-визвольних змагань – 1917-1921 рр

5. національна патріотична журналістика Західної України та інша преса 20-30 рр 20 ст.

6. журналістика радянської України 20-х

7. тоталітарна преса Радянської України 1930-х та повоєнних років

8. українська преса часів другої світової війни.

9. українська преса національно-визвольного опору (неформальна журналістика)

10 Українська преса поза межами України, преса української діаспори.

Запропонована Нечиталюком концепція періодизації історії української журналістики спричинила активацію наукової думки навколо проблеми розробки даного питання. Невдовзі з’явилася стаття М. М. Романюка. 1. Зародження й становлення української журналістики від найдавніших часів до середини 19 ст
 2. Формування журналістських систем – 60-90 рр 19 ст
 3. Українська преса епохи першої народної революції – 1898 -1905
 4. Українська журналістика 1905-1914 рр
 5. Українська журналістика у період першої світової війни – 1914 – 1917 рр
 6. Українська журналістика періоду революції у Росії та національних визвольних змагань України, преса січових стрільців, початок комуністичної та офіційної радянської преси – 1917-1921
 7. Західноукраїнська преса 20-30 рр 20 ст.
 8. Преса Радянської України – 1920-1930-ті рр.
 9. Українська еміграційна преса 20-40 рр 19 ст.
 10. Українська преса періоду другої світової війни; тоталітарна журналістика – 1945-1990 – й рр.
 11. Преса в Україні після другої світової війни; тоталітарна журналістика – 1945-1990-й рр..
 12. Українська преса поза межами україни, преса української діаспори – 1945-1990 рр
 13. Українська підпільна і неформальна преса, самвидав – 1960-1990 рр, напівлегальні видання – 1957-1990 рр.
 14. Преса періоду розбудови української державності – 1991 р і до наших днів.

Запропоновані концепції періодизації передбачають максимальне наближення методології до предмета вивчення, переслідують мету якомога точніше пристосувати рух дослідницької думки до рельєфу досліджуваного простору.

Але навчальна думка відрізняється від академічної, яка намагається описати явище якомога точніше, а тому окремі періоди доведеться укрупнювати. Отож навчальний курс «Історія української журналістики» побудований з чотирьох частин.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 349; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты