Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМісце тексту в PR-комунікаціях. Функції PR-тексту.
Читайте также:
  1. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  2. Апеляційний суд, його місце в системі судів загальної юрисдикції. Види і мережа апеляційних судів.
  3. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  4. Бекграундер як жанр PR-тексту. Бекграундер і факт-лист: спільне та відмінне.
  5. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  6. Визначення коефіцієнтів місцевих опорів
  7. Висвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
  8. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  9. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.
  10. Зазначте вид недостатності кровообігу, що має місце в хворого?

Тексти - комунікаційні компоненти зв'язків з громадськістю, що активно трансформуються в сучасному PR-просторі. PR-текст - різновид текстів масової комунікації, письмовий текст на паперовому або електронному носії, що слугує цілям формування або збільшення пабліцітного капіталу базисного PR-суб'єкта, що володіє прихованим (або рідше - прямим) авторством, призначений для зовнішньої або внутрішньої громадськості» - таке визначення дає цьому явищу О.Д. Кривоносов. У колективній монографії О.Д. Кривоносова, О.Г. Філатової, М.А. Шишкіної дане поняття конкретизується: «Під PR-текстом розуміється вербальний текст (тобто текст, що складається з мовних одиниць), що:

1. Функціонує в просторі публічних комунікацій;

2. Ініційований базисним суб'єктом PR;

3. Спрямований одній з груп цільової громадськості;

4. Містить PR-інформацію;

5. Розповсюджуваний при безпосередньому усному контакті з представниками групи цільової громадськості, або через ЗМІ, за допомогою прямої поштової або особистої доставки;

6. Володіє прихованим і уявним авторством.

Завжди існували в письмових публічних комунікаціях тексти, які виконували деякі функції сучасних PR-текстів, і, перш за все, функцію формування оптимальної комунікаційного середовища певного соціального суб'єкта.

PR-текст є видом текстів масової комунікації і так само, як журналістський та рекламний тексти, оперує соціальною інформацією, в основу якої покладено факт. Проте його мета полягає не у формуванні громадської думки з того чи іншого питання або споживчого попиту, а у створенні (а іноді й підтриманні) оптимального комунікаційного середовища базисного суб’єкту PR.

Основна вимога до PR-тексту як тексту масової комунікації полягає «в забезпеченні взаємозв'язку між елементами спільності (індивідами, соціальними групами, класами) і між самими спільнотами з метою підтримки динамічної єдності і цілісності даного соціальної освіти». Цей взаємозв'язок планується, передбачається зазначеними вище властивостями уніфікованості і диверсифіковане: PR-текст містить таку інформацію, яка буде цікава певного сегменту громадськості в силу і своєї типовості, і своєї індивідуальності одночасно.

Пізнавальна функція PR знаходить своє пряме вираження в PR-тексті, який виступає в якості джерела, засоби і способи соціального пізнання. PR-інформація, укладена в рамки PR-тексту, є в багатьох випадках єдиним і / або оперативним засобом донесення до цільової громадськості каналом інформації.Функція конструювання публічного дискурсу полягає у виробництві або трансформації існуючого уявлення цільової групи громадськості про суб'єкта, і PR-текст грає тут, звичайно, найважливішу роль, оскільки за допомогою PR-тексту відбувається формування певного позитивного дискурсу між суб'єктом PR-тексту і його цільової громадськістю. Вважається, що саме за допомогою цієї функції PR базисний суб'єкт позиціонує себе у публічній сфері.
Основними функціями PR-тексту, що характеризують всі його жанрові різновиди, ми визнаємо наступні: передусім інформаційну, а також пізнавальну, онтологічну і функцію конструювання публічного дискурсу.

Неосновними (або периферійними) будемо вважати функції, що характеризують лише деякі жанрові різновиди PR-тексту або представлені латентно. Серед неосновних функцій PR-тексту назвемо наступні. Аксіологічна функція - функція оцінки - характерна для всіх жанрів PR-тексту, проте така оцінка завжди, як ми вже відзначали, має корпоративний обмежувач. Фатіческое функція проявляється у підтримці комунікативних зв'язків (наприклад, у привітанні). Естетична функція відіграє певну роль у створенні художнього ефекту (наприклад, в запрошенні), оскільки «текст може поставати і як самодостатнє предметно-естетичне явище». При читанні тексту, як відомо, включається не тільки словесно-логічне, наочно-образне, але і візуальне мислення, тому «далеко не все одно і те, як виглядає текст зовні, які оформлювальні кошти використані. Оформлення може сприяти оптимізації комунікативного процесу». Експресивна функція проявляється в емоційно-оцінному відношенні автора самого тексту, що знаходить своє відображення в деяких оперативно-образних жанрах.
Регулятивна функція, що надає вплив на характер відносин між соціальними суб'єктами, представлена ​​найчастіше в латентній сфері - в дослідницьких жанрах (заява для ЗМІ). Консультативна - як функція вираження поглядів певних груп громадськості, яка виступає своєрідним комунікаційним «орієнтиром» для адресних аудиторій - представлена ​​в такому жанрі, як лист. Контрольна і захисна функції PR-тексту - як функції публічного вказівки девіантних проявів у соціальній системі, а також функції обмеження можливих небажаних дій з боку адміністративних, правоохоронних органів - характеризують дослідні жанри. Номенклатурна функція, що виявляється у формуванні оптимальної комунікаційного середовища персонального складу управлінської номенклатури, реалізується в фактологічних жанрах (біографія). 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 36; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты