Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета: встановлення і обґрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку права та держави.
Донецьк 2012


ББК УДК Х62 я73

 

Теорія права та держави. Програма дисципліни, контрольні питання, рекомендована література для студентів денний, заочної та прискореної форм навчання (галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)/ Укладачі: К.С.Хахуліна, І.В. Стадник, В.А. Малига. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – 81 с.

 

Навчально-методичне видання з загальної теорії права та держави містить програму дисципліни, її тематичний план, контрольні питання, перелік літератури та загальні методичні рекомендації з підготовки до заліку та іспиту для студентів (галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»).

 

Укладачі К.С. Хахуліна, к.ю.н., доц. І.В. Стадник, ст. викл. В.А. Малига, к.ю.н., доц.

 

 

Відповідальний за випуск В.А. Малыга, к.ю.н., доц.

 

Затверджено:

на засіданні кафедри

державно-правових

дисциплін. Протокол № 5

від 06.12.2011 г.

 

© Донецький національний університет, 2012.

© Хахуліна К.С., Стадник І.В., Малига В.А., 2012.


ЗМІСТ

1. Анотація дисципліни
2. Методичні рекомендації з вивчення теорії права і держави та підготовки до заліку та іспиту з дисципліни
3. Тематичний план дисципліни «Теорія права та держави»
4. Робоча програма дисципліни «Теорія права та держави»
5. Порядок оцінки знань і вмінь студентів згідно з виконаними роботами і на підставі кредитно-модульної системи
5.1. Для денного відділення 5.2. Для заочного і прискореного відділень
6. Контрольні питання для підготовки до заліку та іспиту
7. Список рекомендованої літератури
8. Список додаткової літератури
9. Корисні посилання на ресурси INTERNET, які можуть бути використані при вивченні дисципліни

1. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Мета: встановлення і обґрунтування загальних закономірностей виникнення, функціонування та розвитку права та держави.

 

Завдання:при здійсненні професійної або загальносоціальної діяльності: використовувати юридичні поняття, терміни, конструкції та категорії, теоретичні знання в юридичній практиці на основі аналізу системи права і системи законодавства, використовуючи критерії класифікації держави і права, визначати форму та вид конкретної держави та правової системи; здійснювати всебічний аналіз юридичних норм; тлумачити правові норми; обґрунтовувати правові рішення щодо конкретних юридичних ситуацій, аналітично оцінювати галузеву приналежність правових норм і правових відносин.

Предмет:складається із трьох нерозривно пов'язаних частин – закономірності виникнення, розвитку та функціонування права та держави; методологія (вчення про методи пізнання); юридична техніка.

Зміст дисципліни розкривається в наступних модулях і темах:

Модуль I «Право як система»
1. Теорія права та держави як наука.
2. Походження права та держави.
3. Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві.
4. Джерела (форми) права.
5. Правотворчість і систематизація в праві.
6. Право як система. Основні правові системи сучасного світу.
7. Правова норма.
Модуль II «Дія права в суспільстві»
8. Правові відносини.
9. Реалізація права.
10. Тлумачення права.
11. Механізм і ефективність правового регулювання суспільних відносин.
12. Правомірна та неправомірна поведінка.
13. Юридична відповідальність.
Модуль III «Вчення про державу»
14. Поняття та ознаки держави. Її сутність і функції.
15. Форма держави.
16. Громадянське суспільство і його політична організація.
17. Правова держава. Поняття, система і захист прав людини.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 67; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты